20 คุณสมบัติ สร้างเรซูเม่ให้เตะตา โดนใจ HR

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint
           ในสถานการณ์ทุกวันนี้ ที่การหางานในปัจจุบันมีการแข่งขันกันสูง ใครที่กำลังมองหางานใหม่ และกำลังอยากปัดฝุ่น หรือสร้าง Resume ให้แตกต่างจากผู้หางานคนอื่น รวมถึงระบุคุณสมบัติที่เตะตา โดนใจ HR ก็สามารถทำได้ไม่ยาก เพียงคุณทราบเทคนิคด้วยการใช้ 20 คุณสมบัติ ที่ JobsDB นำมาฝาก ก็จะทำให้คุณมี attitude ดู positive และน่าเรียกมาสัมภาษณ์แม้ในภาวะที่ท้าทายเช่นนี้

20 คุณสมบัติ สร้างเรซูเม่ให้เตะตาสำหรับปี 2564

1. Adaptability จะบอกว่าโควิด-19 เป็นเหตุก็ได้ ทำให้คุณสมบัติของคนที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับทุกสถานการณ์ได้ เป็นที่ต้องการขององค์กรเป็นอย่างมาก จริง ๆ แล้วคุณสมบัติข้อนี้ก็เป็นที่ต้องการมาตั้งแต่โลกเริ่มก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลแล้ว ดังนั้นใส่ไว้ในเรซูเม่ได้เลย

2. Attitude นี่คือหนึ่งใน Key to Success ของคนที่ประสบความสำเร็จมากมาย เพราะถ้าคุณเป็นคนที่มี open mindset พร้อมทำงานด้วย positive attitude ย่อมสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีในการทำงาน ให้พลังแก่ทีมและเพื่อนร่วมงาน และโอกาสที่งานจะสำเร็จได้มากกว่าเดิม

3. Creativity ความคิดสร้างสรรค์ คือ เครื่องมือชั้นยอดและพรสวรรค์เดียวที่หุ่นยนต์ หรือ AI ยังไม่สามารถเลียนแบบได้ตอนนี้ และยังทำให้คุณเป็นคนมองเห็นโอกาสใหม่ ๆ เพื่อมาใช้ในงานได้อยู่เสมอ HR ทั้งหลายมองหาคุณสมบัติข้อนี้อยู่แน่นอน

4. Critical Thinking คนที่สามารถมองเห็นปัญหา และเข้าใจปัญหาได้อย่างละเอียด จนสามารถสร้างสรรค์วิธีแก้ไข และตัดสินใจได้อย่างตรงจุด คือคนที่มี Critical Thinking ที่บริษัทส่วนใหญ่มองหาอยู่ เพราะสามารถนำไปใช้ได้ในทุกส่วนของงาน รวมไปถึงการใช้ชีวิตด้วย

5. Customer Focus คนที่มีเป้าหมายสูงสุดที่จะสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า คือ คนที่บริษัทส่วนใหญ่มองหาในยุคนี้ หากคุณใส่คุณสมบัติข้อนี้ลงไป อย่าลืมที่จะแสดงความตั้งใจของคุณในการใส่ใจลูกค้า และพร้อมหาคำตอบและทางออกที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าลงไปด้วย

6. Dependability นายจ้างเกือบ 97% กำลังมองหาพนักงานที่สามารถพึ่งพาได้ ซึ่งก็คือ การมีความรับผิดชอบต่องานสูง ซึ่งนี่เป็นอีกหนึ่งคุณสมบัติจำเป็นในยุคที่หลายออฟฟิศเริ่มเปลี่ยนมา work from home กันมากขึ้น

7. Initiative คือ คุณสมบัติของคนที่รู้ว่าหน้าที่ของตัวเองต้องทำอะไร และลงมือทำโดยที่ไม่ต้องรอคำสั่ง รวมถึงการมีความคิดริเริ่ม เตรียมพร้อมอยู่เสมอ เช่น สามารถคาดการณ์ปัญหาและเตรียมทางออกไว้แล้ว หรือเตรียมไอเดียที่จะนำเสนองานไปล่วงหน้าก่อนที่หัวหน้าจะสั่งงาน เป็นต้น

8. Innovation ทุกวันนี้ ใคร ๆ ก็อยากเห็นนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่จะนำมาแก้ปัญหาเดิม ๆ ถ้าคุณเป็นคนที่มีแนวคิดสร้างสรรค์บวกกับความรู้ และพร้อมพัฒนาหาทางออกใหม่ ๆ เพื่อใช้ทำในการทำงาน และทำธุรกิจ ยินดีด้วย! คุณคือคนที่มี Innovation และบริษัทต้องการตัวเป็นอย่างมาก ใส่ไปใน resume ของคุณได้เลย

9. Integrity ในที่นี้คือการรับผิดชอบต่อคำพูด และมี commitment ต่องานอย่างจริงจัง เพราะบริษัทมองหาคนที่ “พูดจริงทำจริง” เพื่อให้แน่ใจได้ว่าจะได้พนักงานที่มีความรับผิดชอบและซื่อสัตย์ต่อคำพูดของตัวเอง ซึ่งเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้งานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

10. Leadership ภาวะผู้นำ คือสิ่งที่บริษัทต้องการในตัวพนักงานยุค work from home นี่ไม่ได้หมายถึงการกล้าออกคำสั่ง แต่หมายถึงการไม่กลัวที่เข้ามารับผิดชอบในงาน และสามารถชี้แนะทีมในเรื่องที่จำเป็นได้ พร้อมแก้ปัญหาและมุ่งพาบริษัทไปสู่โอกาสใหม่ ๆ

11. Mathematics เพราะวิชาเลขและการคำนวณ แทบจะเป็นพื้นฐานและความรู้ที่เราใช้ในทุก ๆ วัน และในทุกสาขาอาชีพ คุณไม่จำเป็นต้องชนะแข่งขันแคลคูลัสเพื่อที่จะใส่คุณสมบัตินี้ลงในเรซูเม่ ขอแค่แสดงให้เห็นว่าคุณสามารถคำนวณเลขแบบง่าย ๆ ได้อย่างรวดเร็ว มีโลจิคที่จะเข้าใจการคำนวณอย่างง่ายได้ เท่านี้ก็เพียงพอที่จะทำให้เรซูเม่คุณดูโดดเด่นขึ้นแล้ว

12. Organization คุณสมบัติการจัดการที่ดี เป็นที่ต้องการขององค์กรเสมอมา และยิ่งต้องการหนักขึ้นเมื่อต้องทำงานที่บ้าน หรือต้องประชุมออนไลน์เป็นส่วนใหญ่ เพราะจะทำให้พนักงานสามารถจัดการและทำงานหลายอย่างที่เข้ามาพร้อมกัน ในขณะที่ทำงานร่วมกับทีมที่อยู่คนละที่ เพื่อทำงานให้เสร็จตามเวลาได้

13. Planning แทบทุกองค์กรล้วนต้องทำงานเป็นทีม และการวางแผนที่ดี คือหัวใจสำคัญของการทำงานเป็นทีมให้สำเร็จ ดังนั้นหากคุณเป็นพนักงานที่สามารถเสนอแผนงานที่ดีให้กับทีม และสามารถทำให้แผนสำเร็จ พร้อมทั้งแสดงให้เห็นในเรซูเม่ของคุณได้ รับรอง HR ต้องสะดุดตาแน่นอน

14. Professionalism เพราะใคร ๆ ก็อยากได้คน “เป๊ะ” ไปร่วมงานด้วย เพราะมีทั้งความรับผิดชอบ และรู้จักกาลเทศะ ยิ่งในช่วงที่หลาย ๆ ออฟฟิศเน้นบรรยากาศสบาย ๆ บวกกับการได้ work from home มากขึ้น ความเป็น Professionalism ยิ่งถูกมองหา เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีและผลงานที่คาดหวังได้

15. Reading Comprehension อีเมล คือ เครื่องมือหลักที่ใช้ติดต่อกันในโลกของการทำงาน นี่ยังไม่นับรวมเอกสารอีกมากมาย ถ้าคุณเป็นคนที่อ่านหนังสือได้แตกฉาน จับใจความได้เป็นอย่างดี ย่อมทำให้ HR คาดการณ์ได้ว่าคุณจะสามารถสื่อสารในที่ทำงานผ่านอีเมลและเอกสารต่าง ๆ ได้ดีไปด้วย

16. Reliability คนที่มี reliability คือคนที่พร้อมจะทำงานและแก้ไขปัญหา ไม่ว่าจะยากหรือง่าย เล็กหรือใหญ่ และเป็นคนที่หัวหน้าหรือนายจ้างรู้ว่าจะสามารถสร้างให้ไปต่อในตำแหน่งและความรับผิดชอบที่มากขึ้นได้ คุณสมบัติข้อนี้จึงเป็นอีกข้อที่น่าเอามาใส่และแสดงให้เห็นในเรซูเม่ของคุณเป็นอย่างมาก

17. Respect ความเคารพ ที่ไม่ใช่เพียงแค่เคารพเจ้านาย แต่ยังต้องเป็นความเคารพที่มีให้กับเพื่อนร่วมงานด้วย เพราะนี่เป็นทัศนคติที่ดีและจำเป็นต่อการสร้าง Teamwork และนำไปสู่สภาพแวดล้อมในออฟฟิศที่น่าอยู่ ซึ่งเป็นอีกคุณสมบัติสำคัญขั้นพื้นฐานที่บริษัทมองหา

18. Teamwork นี่คืออีกหนึ่งคุณสมบัติที่จำเป็น ที่เราอาจจะได้เห็นการ work from home มากขึ้น เพียงคุณอธิบายความตั้งใจที่จะทำงานร่วมกับทีม และพร้อมที่จะ support เพื่อนในทีมเพื่อให้งานสำเร็จไปได้อย่างดีในเรซูเม่ ก็จะทำให้คุณได้คะแนนเพิ่มจาก HR ได้ไม่ยาก

19. Verbal Communication การต้องทำงานกันคนละที่และต้องใช้การประชุม Conference Call ซะส่วนใหญ่ ยิ่งทำให้การสื่อสารผ่านคำพูดที่ดีเป็นคุณสมบัติที่จำเป็นมาก เพราะคุณอาจจะเจอปัญหาขัดข้องทางเทคนิคจากการประชุมออนไลน์ หรือจะต้องประชุมในเวลาอันสั้น ยิ่งทำให้คุณต้องพูดอย่างชัดเจน ตรงประเด็น เพื่อความถูกต้องในการสื่อสารที่มากที่สุด

20. Non-Verbal Communication นอกจากการพูด ในออฟฟิศยังใช้การสื่อสารผ่านตัวอักษรจากอีเมล หรือ text ข้อความ ทำให้การแสดงความสามารถในการสื่อสารด้านการเขียนที่ดีในเรซูเม่ของคุณด้วย กระชับ ชัดเจน และตรงประเด็น ยังคงเป็น 3 หลักที่ต้องยึดไว้ในการสื่อสารที่ดีทุกประเภท

           คุณไม่จำเป็นต้องเขียนทั้ง 20 ข้อลงไปในเรซูเม่ของคุณก็ได้ ลองเลือกข้อที่ใช่สำหรับคุณ และคุณสามารถแสดงให้ HR เห็นถึงความสามารถนั้น ๆ ได้อย่างโดดเด่นเพียงไม่กี่ข้อ ก็จะสามารถทำให้ใบสมัครงานของคุณเตะตา HR ได้ไม่ยาก ส่วนใครที่มองหางานใหม่ก็สามารถเข้ามาค้นหาตำแหน่งงานที่คุณมองหาได้ที่ แอปพลิเคชัน JobsDB แอปหางานของคุณรุ่นใหม่ ที่พร้อมก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

JobsDB Mobile App

เลือกงานที่ใช่ ใช้ชีวิตที่ชอบ ด้วยการค้นหางานที่ง่ายและรวดเร็ว พร้อมทั้งจัดการเรซูเม่อย่างมีประสิทธิภาพ ให้คุณอัปโหลด ดู และลบได้ทุกเมื่อที่ต้องการ เพลิดเพลินไปกับประสบการณ์การใช้งานแสนง่าย ด้วยระบบ AI ใหม่ ช่วยค้นหางานที่ตรงใจมากขึ้นถึง 6 เท่า​

 

จบใหม่ไม่นก! แนะนำ 5 แอปสร้างเรซูเม่ ฟรี! ด้วยมือถือ

10 เรื่อง อย่าหาทำ! ในการเขียนเรซูเม่ยุค 2020

ได้งานเพราะรูปถ่าย! แนะนำร้านถ่ายรูปลงเรซูเม่ สวย ๆ ที่ถูกใจ HR!

4 จุด จับไต๋เมื่อสัมภาษณ์ผู้สมัครขี้จุ๊ ในเรซูเม่

7 งานอดิเรกเจ๋ง ๆ ใส่ในเรซูเม่ เตะตานายจ้างแน่นอน

 

บทความยอดนิยม

9 เทรนด์การทำงานในอนาคตสำหรับปี 202320 คุณสมบัติ สร้างเรซูเม่ให้เตะตา โดนใจ HR

ไม่ว่าจะอยู่ในโลกของการทำงานหรือชีวิตส่วนตัว มนุษย์ทุกคนล้วนตั้งเป้าหมายให้กับตัวเองกันแทบทั้งนั้น แต่จะดีแค่ไหนถ้าเราสา...
สำหรับคนที่เรียนสายศิลป์มา เมื่อต้องก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย อีกหนึ่งคณะที่หลายคนใฝ่ฝันคงหนีไม่พ้น “คณะมนุษยศาสตร์” ซึ...
เชื่อว่าในแวดวงชาวออฟฟิศช่วงหลังมานี้ ต้องเคยได้ยินเรื่อง Work Life Balance ผ่านหูกันอยู่บ้าง เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในเทรน...

คำค้นหายอดนิยม

บทความที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
Scroll to Top