10 สิ่งที่ไม่เคยมีใครบอกเรา เมื่อจบการศึกษา

          จบการศึกษาเป็นเสมือนก้าวแรกของการเดินออกไปสู่โลกกว้าง ที่เหล่าเด็กจบใหม่จะต้องพบเจอกับสิ่งต่าง ๆ มากมายในชีวิต…