10 ตำแหน่งงานที่มีคนสมัครเยอะที่สุด 2020

           ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา มีหลากหลายการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตัวเองและคนรอบข้าง ทั้งการระบาดของโควิด-19 การทำงา…