ลดหย่อนภาษีท่องเที่ยวปี 2557-2558

ลดหย่อนภาษีท่องเที่ยว
          ได้รับการประกาศอย่างเป็นทางการแล้ว สำหรับมาตรการลดหย่อนภาษีเพื่อการท่องเที่ยว-สัมมนาภายในประเทศและช่วยฟื้นฟูการท่องเที่ยว โดยสามารถนำค่าทัวร์-ค่าที่พักมาลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป

          สำหรับในส่วนของผู้ประกอบการ ถือเป็นการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่บริษัท ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ลดหย่อนได้ร้อยละ 100 ของรายจ่ายที่ได้จ่ายไปเป็นค่าห้องสัมมนา ค่าห้องพัก ค่าขนส่ง หรือรายการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดสัมมนาภายในประเทศที่ได้จ่ายให้แก่ลูกจ้าง หรือผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวตามกฎหมาย 

          ทั้งนี้ ผู้ที่ต้องการใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีท่องเที่ยว สามารถนำใบเสร็จค่าบริการนำเที่ยวหรือค่าที่พักที่ได้จ่ายไปตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2557 ถึง 31ธันวาคม 2558 มาใช้ลดหย่อนภาษีในปี 2557 และ 2558 ได้

          ค่าบริการนำเที่ยว ได้แก่ แพ็กเกจทัวร์ จากบริษัททัวร์ หรือ บริษัทนำเที่ยว ที่จดทะเบียนกับสำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

          ตรวจสอบรายชื่อผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ที่เราสามารถใช้สิทธิ์ลดหย่อนค่าเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศได้ ที่นี่

          ค่าที่พัก ได้แก่ ค่าที่พักในโรงแรมที่ได้จดทะเบียนกับกระทรวงมหาดไทย ตามพระราชบัญญัติโรงแรมเรียบร้อยแล้ว

          ตรวจสอบรายชื่อผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม ที่เราสามารถใช้สิทธิ์หักลดหย่อนค่าเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ ที่นี่    

หลักฐานที่ใช้ในการขอลดหย่อนภาษีท่องเที่ยว ได้แก่ ใบเสร็จรับเงิน และ/หรือ ใบกำกับภาษี ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

  1. ชื่อ – นามสกุล ที่ถูกต้อง ตามข้อมูลในทะเบียนบ้านของเรา
  2. เลขประจำตัวประชาชนของผู้เสียภาษี
  3. ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของเรา

          ทั้งนี้การจะใช้สิทธิ์ลดหย่อนในปีใดนั้น ขึ้นอยู่กับวันที่มที่ระบุในใบเสร็จ และ/หรือ ใบกำกับภาษีเป็นสำคัญ ใครอยากประหยัดภาษีปีนี้อย่าลืมขอใบเสร็จกลับมานะคะ

อย่าพลาดโอกาสได้งานดี มีโอกาสใหม่ ๆ มากมายรอคุณอยู่ที่นี่ทุกวัน สร้างอีเมลแจ้งงานด่วน

เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

ค่าใช้จ่ายอะไรบ้างที่จะช่วยคุณประหยัดภาษี

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับภาษีของคนทำงาน