จ๊อบส์ดีบี รับประกาศเกียรติคุณองค์กรเครือข่ายตัวอย่างด้านการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ในงาน Gender Fair 2022

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 คุณดวงพร พรหมอ่อน กรรมการผู้จัดการ บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด ได้เข้าร่วมรับประกาศเกียรติคุณองค์กรเครือข่ายตัวอย่างด้านการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ จากคุณจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในงาน Gender Fair 2022 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ในฐานะองค์กรตัวอย่างที่ร่วมรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจ ส่งเสริมความเสมอภาคและไม่เลือกปฏิบัติ  

โดยก่อนหน้านี้ จ๊อบส์ดีบี ได้รับการชื่นชมจากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่ได้แสดงเจตนารมณ์อย่างจริงจังเพื่อช่วยขับเคลื่อนสู่สังคมแห่งความเสมอภาค จากนโยบายให้ผู้ประกอบการลงประกาศรับสมัครงานโดยไม่จำกัดอายุ เพศ เชื้อชาติ สัญชาติ สถานภาพสมรส และปัจจัยอื่น ที่สื่อถึงการเลือกปฏิบัติในประกาศงานทุกตำแหน่งที่เปิดรับ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม .. 2565 เป็นต้นไป 

นโยบายดังกล่าว นอกจากจะช่วยองค์กรให้ได้ผู้หางานที่มีประสบการณ์ ความรู้ และความสามารถที่เหมาะสมกับตำแหน่งงานแล้ว ยังเป็นการเพิ่มโอกาสสู่ความสำเร็จของผู้หางานทุกคนทุกกลุ่มในประเทศไทยที่ล้วนมีความสามารถแตกต่างหลากหลายเฉพาะบุคคลอีกด้วย 

จ๊อบส์ดีบี ในฐานะแพลตฟอร์มการหางานชั้นนำของเอเชีย รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นฟันเฟืองหนึ่งในการสร้างความเท่าเทียมให้เกิดขึ้นในตลาดงานประเทศไทย และพร้อมสนับสนุนความสำคัญเรื่องสิทธิมนุษยชนและเคารพต่อความเสมอภาคของบุคคลในทุกด้าน โดยเฉพาะด้านการทำงาน และการสรรหาบุคลากร เพื่อให้เกิดการจ้างงานที่เสมอภาค และทำให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน   

 

บทความยอดนิยม

9 เทรนด์การทำงานในอนาคตสำหรับปี 2023จ๊อบส์ดีบี รับประกาศเกียรติคุณองค์กรเครือข่ายตัวอย่างด้านการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ในงาน Gender Fair 2022

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือที่ชาวบ้านเรียกกันติดปากว่า “บัตรคนจน” นับเป็นหนึ่งในมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้มีรายได้...
ไม่ว่าจะอยู่ในโลกของการทำงานหรือชีวิตส่วนตัว มนุษย์ทุกคนล้วนตั้งเป้าหมายให้กับตัวเองกันแทบทั้งนั้น แต่จะดีแค่ไหนถ้าเราสา...
สำหรับคนที่เรียนสายศิลป์มา เมื่อต้องก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย อีกหนึ่งคณะที่หลายคนใฝ่ฝันคงหนีไม่พ้น “คณะมนุษยศาสตร์” ซึ...

คำค้นหายอดนิยม

Scroll to Top