ทำอย่างไรเมื่อต้องไล่พนักงานออก

ไล่พนักงานออก          การมีพนักงานด้อยประสิทธิภาพในการทำงาน หรือมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ผิดกฎขององค์กรนั้นมีผลต่อความถดถอยขององค์กรอย่างยิ่ง เพราะเมื่อองค์กรยังย่ำอยู่กับที่ในขณะที่คู่แข่งเติบโตขึ้นทุกวัน ก็เท่ากับว่าองค์กรของคุณนั้นกำลังถอยหลังลงไปทุกวันเช่นกัน สิ่งที่คุณควรทำมีสองทางคือ หนึ่ง พัฒนาพนักงานให้สามารถทำงานได้ตามมาตรฐานขององค์กร ปฏิบัติตนเป็นไปตามกฎระเบียบขององค์กร กับอีกทางเลือกหนึ่ง คือ กำจัดจุดอ่อนโดยการเลิกจ้างพนักงานคนนั้นเสีย

          องค์กรส่วนใหญ่อาจเลือกที่จะใช้วิธีแรกก่อน จนกว่าจะมั่นใจว่าพนักงานคนนั้นเกินเยียวยา ไม่ว่าจะกระตุ้นอย่างไรก็ไม่เป็นผล คงถึงเวลาที่จะต้องไล่พนักงานออกแล้วจริง ๆ เมื่อคุณตัดสินใจแล้วว่าจะให้พนักงานออก คุณจะต้องทำอย่างไรต่อไป jobsDB มีคำแนะนำมาฝาก

  1. รวบรวมรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในการทำงานที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท รวมถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของพนักงาน เพื่อส่งเป็นหลักฐานให้แก่ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
  2. เตรียมเอกสารสิ้นสุดสัญญาการจ้างงาน กำหนดวันที่จะให้พนักงานสิ้นสุดการทำงาน หาพยานมาอยู่กับคุณในวันนั้นด้วย โดยอาจเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลก็ได้
  3. วางแผนหาคนมารับผิดชอบงานแทนพนักงานที่คุณไล่ออก เพื่อที่งานจะได้ดำเนินต่อไปโดยไม่สะดุด
  4. คุยกับผู้จัดการฝ่ายบุคคลเกี่ยวกับการจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมาย เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การสิ้นสุดประกันสุขภาพของพนักงาน การจ่ายเงินชดเชยวันลาพักร้อนที่ยังใช้ไม่หมด เป็นต้น
  5. เรียกพนักงานคุยเป็นการส่วนตัว บอกเหตุผลที่คุณต้องให้เขาออกจากงานด้วยความกระชับและชัดเจนว่าคุณได้ตัดสินใจแล้วและไม่ต้องการเจรจาต่อรองใด ๆ อีก จากนั้นเดินออกจากห้อง แล้วให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลคุยให้เรื่องการจ่ายค่าชดเชยต่อ

          ทั้งนี้การจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมาย ควรดำเนินการให้ถูกต้องตามมาตรา 118

  • พนักงานที่ทำงานไม่น้อยกว่า 3 เดือนแต่ไม่ครบหนึ่งปี ให้จ่ายค่าชดเชยไม่น้อยกว่า 1 เดือน
  • พนักงานที่ทำงานครบหนึ่งปี แต่ไม่ครบสามปี ให้จ่ายค่าชดเชยไม่น้อยกว่า 3 เดือน
  • พนักงานที่ทำงานครบสามปี แต่ไม่ครบหกปี ให้จ่ายค่าชดเชยไม่น้อยกว่า 6 เดือน
  • พนักงานที่ทำงานครบหกปี แต่ไม่ครบสิบปี ให้จ่ายค่าชดเชยไม่น้อยกว่า 8 เดือน
  • พนักงานที่ทำงานครบสิบปีขึ้นไป ให้จ่ายค่าชดเชยไม่น้อยกว่า 10 เดือน

เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

เลิกจ้างอย่างไรไม่ให้ถูกฟ้อง

พนักงานจะผ่านทดลองงานหรือไม่ พิจารณาจากอะไรดี