ไมโครซอฟท์เปิดรับนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Microsoft Executive Trainee

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

นักศึกษาฝึกงาน          Microsoft Executive Trainee (MSET) เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้น้อง ๆ นิสิตนักศึกษา จากทุกสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ได้มีโอกาสร่วมงาน และเป็นนักศึกษาฝึกงานในการทำงานจริงกับบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นระยะเวลา 1 ปีเต็ม (ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ถึงเดือน มิถุนายน ของปีถัดไป) ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเป็น Executive Trainee (ET) จะได้มีโอกาสทำงานที่หลากหลายโดยหมุนเวียนไปตามส่วนงานต่าง ๆ ในองค์กร เพื่อฝึกฝน และค้นหาความถนัดตลอดจนศักยภาพของตนเองทั้งนี้บริษัทฯ จะจัดเตรียม พี่เลี้ยง (Mentor) สำหรับให้คำปรึกษาทั่วไป มีผู้จัดการ (Manager) ที่จะมอบหมายความรับผิดชอบและฝึก เพื่อพัฒนาศักยภาพ ทักษะการทำงานให้ ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ นอกจากนี้ ET ยังจะได้รับการฝึกอบรม ได้เข้าโครงการสัมมนาตลอดระยะเวลาของโครงการเสมือนพนักงานขององค์กร

          โครงการ MSET ให้โอกาสอะไรบ้าง กับผู้เข้าร่วมโครงการ?

 1. โอกาสในการเรียนรู้และปฏิบัติงานร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด และธุรกิจอื่น ๆ ตามส่วนงานต่าง ๆ ขององค์กร
 2. โอกาสที่จะได้ค้นหา และรู้จักตนเอง ผ่านการทำงานในส่วนงานต่าง ๆ รวมถึงโอกาสที่จะได้ค้นพบถึงศักยภาพสูงสุดของตนเอง
 3. โอกาสที่จะได้ปฏิบัติงานจริงในสภาพแวดล้อมการทำงานแบบมืออาชีพ ร่วมกับผู้มีประสบการณ์ จากหลากหลายส่วนงาน
 4. โอกาสในการสร้างเครือข่าย กับบุคคลในแวดวงธุรกิจไอที ชั้นแนวหน้า
 5. โอกาสที่จะได้เรียนรู้เทคโนโลยีและซอฟท์แวร์ล่าสุด จากไมโครซอฟท์ รวมถึงวิธีการนำไปประยุกต์ใช้งานจริง เพื่อนำไปพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานต่อไป

          ระยะเวลาการรับสมัคร วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2553

          คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. ต้องมีสภาพเป็นนิสิต นักศึกษาที่จะจบในปีการศึกษา 2553 (ไม่จำกัดผลการเรียน คณะและสาขาวิชา)
 2. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อติดต่อสื่อสารได้ดี
 3. เป็นผู้ที่มีความพร้อมที่จะพัฒนาศักยภาพ และเรียนรู้ตลอดเวลา
 4. สามารถที่จะร่วมทำงานกับบริษัทฯ ได้ตลอดระยะเวลา 1 ปีเต็ม

          เอกสารที่ใช้ในการสมัครเข้าร่วมโครงการ

 1. ประวัติย่อ (Resume)
 2. ใบแสดงผลการเรียน (Transcript)
 3. รูปถ่าย 1 นิ้ว
 4. ใบสมัครและคำตอบที่กรอกเสร็จสมบูรณ์แล้ว

          สมัครเข้าร่วมโครงการ คลิก!


          ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Email: [email protected]

Facebook: MSET Thailand (http://www.facebook.com/MSETThailand)

Website: http://www.mset.in.th/Content/Home.aspx

บทความยอดนิยม
ถ้าใครได้มีโอกาสอ่านหรือฟังข่าวเศรษฐกิจหรือได้ฟังผ่าน ๆ จากการพูดคุยในวงสนทนากับเพื่อนหรือสไลด์ข่าวผ่าน ๆ ในโซเชียลมีเดี...
หลังจากเดือนก่อนหน้าว่าด้วยบทความขั้นตอนการยื่นประกันสังคมสำหรับผู้ว่างงานกันไปแล้ว คราวนี้ JobsDB ขอปรับมุมมอง เปลี่ยนม...
จริงๆ เรื่องราวของโลกการทำงานไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในออฟฟิศเท่านั้น ยังมีอะไรที่อยู่นอกเหนือชีวิตการทำงานประจำในบริษัท เช่น...

คำค้นหายอดนิยม

บทความที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
No data was found
Scroll to Top