ได้งานเพราะรูปถ่าย! แนะนำร้านถ่ายรูปลงเรซูเม่ สวย ๆ ที่ถูกใจ HR!

           “เรซูเม่” นอกจากจะต้องเขียนให้ดี กระชับได้ใจความ และวาง Layout อย่างสวยงามแล้ว “รูป” หรือรูปถ่ายของเราบนเรซูเ…