ไขความลับคุณสมบัติของเลขานุการ 9 ประการ

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

          คำว่า “เลขานุการ” ตรงกับคำในภาษาอังกฤษ “Secretary”  ซึ่งมาจากภาษาละตินว่า “Secretum” แปลว่า “ลับ” หรือ “Secret”  ดังนั้น “Secretary” จึงแปลว่าผู้รู้ความลับ ผู้ที่ทำงานเลขานุการ คือ ผู้รู้ความลับต้องเป็นผู้ที่ได้รับความไว้วางใจเก็บความลับของผู้บังคับบัญชาและขององค์กรด้วย

          คำว่า “Secretary” เป็นคำที่มีอักษร 9 ตัว มีความหมายตามตัวพยัญชนะ ดังนี้

           1. S  =  Sense คือ ความมีสามัญสำนึก รู้จักรับผิดชอบว่าสิ่งใดควรทำและไม่ควรทำมีการตัดสินใจอย่างเด็ดขาด ทั้งไม่เป็นผู้ที่ทำงานโดยปราศจากความยั้งคิด

           2. E  =  Efficiency คือ ความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและจะแสดงให้เห็นถึงสมรรถภาพของงานด้วย

           3. C  =  Courage คือ ความมุมานะ ความกล้า และกล้าที่จะทำงานโดยไม่กลัวว่าจะเกิดความผิดซึ่งขึ้นอยู่กับจิตใจของบุคคลนั้น แล้วงานก็จะสำเร็จสมความมุ่งหมาย

          4. R  =  Responsibiltty คือ ความรับผิดชอบในการทำงาน  กล่าวคือ  ต้องเป็นผู้ที่ทำงานนั้น ๆ เอง และต้องรับผิดชอบด้วย

          5. E  =  Energy คือ การมีกำลังใจและสุขภาพดีในการทำงาน โดยธรรมดาของการทำงานแล้วอาจต้องเหน็ดเหนื่อยบ้าง แต่เลขานุการต้องรู้จักการผ่อนสั้น ผ่อนยาวในการทำงาน รู้จักจัดเวลาทำงานให้ถูกต้องเพื่อร่างกายจะได้รับการพักผ่อนบ้างตามความเหมาะสม

คุณสมบัติเลขานุการ          6. T  =  Technique คือ การมีเทคนิคในการทำงาน รู้จักดัดแปลงให้เหมาะสม  ซึ่งเทคนิคนั้นเป็นของแต่ละบุคคล แต่อาจเลียนแบบจากผู้อื่นได้และพัฒนาให้ดีขึ้น ดังนั้น เทคนิคจึงเป็นเรื่องที่บอกหรือสอนกันไม่ได้

          7. A  =  Active คือ ความว่องไว ไม่เฉื่อยชา การตื่นตัว เลขนุการทุกคนต้องมีความตื่นตัวและกระตือรือร้นอยู่เสมอ แม้ว่างานที่ทำจะมีมากหรือเหน็ดเหนื่อยแค่ไหนก็ตาม

          8. R  =  Rich คือ ความเป็นผู้มีศีลธรรม มีความสมบูรณ์ในด้านจิตใจ มิได้หมายถึงความร่ำรวยแต่อย่างใด หากเลขานุการมีคุณธรรมที่ดีก็จะนำความเจริญมาสู่ตัวเลขานุการและองค์กรที่ทำงานอยู่

          9. Y  =  Youth  คือ  อยู่ในวัยหนุ่มวัยสาว เพราะงานเลขานุการนั้นจะต้องติดต่อกับคนทั่ว ๆ ไป

ที่มา : www.l3nr.org

 

เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

อยากเป็นเลขา…มือขวาเจ้านาย

เคล็ดลับ..ทำงานให้ถูกใจนาย

Scroll to Top