ใบขับขี่ ไอเทม(ไม่)ลับที่สำคัญกับการทำงาน

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

           ใบขับขี่ อาจจะดูเป็นบัตรธรรมดาที่หลาย ๆ คนมี แต่รู้มั้ยว่าการมีใบขับขี่ สามารถเอาไปเขียนใส่ไว้ในเรซูเม่ได้ ถึงจะดูเป็นคุณสมบัติธรรมดา แต่ก็มีหลายอาชีพเลยที่บริษัทให้ความสำคัญ ต้องการจ้างพนักงานที่มีใบขับขี่

ใบขับขี่ ไอเทม(ไม่)ลับที่สำคัญกับการทำงาน

           อาชีพไหนต้องมีใบขับขี่

           ตำแหน่งที่จำเป็นต้องมีใบขับขี่แบบที่เดาได้ไม่ยากก็คือ พนักงานขับรถ พนักงานส่งของ พนักงานขับรถที่เป็นเครื่องจักร เช่น รถแทรกเตอร์ รถบดถนน แต่ก็ยังมีอีกหลายอาชีพที่คนทั่วไปอาจจะคิดว่าไม่ต้องใช้ใบขับขี่ก็ได้ แต่ถ้าไปดูใน Job Description ให้ดีก็จะเป็นว่า แทบทุกบริษัทจะเขียนไปว่า ต้องการคนที่มีใบขับขี่ หรือถ้ามีใบขับขี่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ อาชีพเหล่านั้นก็คือ เซลส์ที่ต้องออกไปติดต่อกับลูกค้า Sales engineer Sales representative Project sales หรือตัวแทนยา พนักงานขายเครื่องมือแพทย์ ช่างเทคนิค ช่างซ่อมบำรุง ตำแหน่งงานที่ต้องออกไปให้บริการลูกค้านอกสถานที่ หรือแม้แต่ตำแหน่งผู้จัดการในหลาย ๆ สาขาอาชีพ และหลาย ๆ บริษัท ก็อยากได้คนที่มีใบขับขี่แล้วทั้งนั้น เพื่อความคล่องตัวในการออกไปพบลูกค้า

 

           แล้วใบขับขี่มีกี่ประเภท

           ใบอนุญาตขับขี่ หรือที่เราเรียกกันอย่างคุ้นปากว่า ใบขับขี่ สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทหลัก ๆ ก็คือ

 1. ประเภทส่วนบุคคล (บ.) คือ ใบอนุญาตให้ขับขี่ขนส่งสำหรับการใช้งานแบบส่วนบุคคล รวมถึงสามารถใช้เคลื่อนย้าย หรือทำการขนส่งเพื่อการค้าได้เช่นเดียวกัน ซึ่งจะจำกัดเฉพาะธุรกิจส่วนตัวเท่านั้น และจำกัดน้ำหนักการขนส่งไม่เกิน 1,600 กิโลกรัม ที่สำคัญคือต้องไม่ใช่การรับจ้าง เช่น การรับจ้างขนของ หรือขับรถที่มีแผ่นป้ายทะเบียนพื้นสีขาว มีตัวเลขและตัวอักษรสีดำ หรือป้ายทะเบียนรถยนต์ส่วนบุคคลทั่วไปที่เราพบได้ตามท้องถนน
 2. ประเภททุกประเภท (ท.) คือ ใบอนุญาตให้ขับขี่ขนส่งสำหรับการใช้งานได้ทุกประเภท สามารถใช้เคลื่อนย้าย หรือทำการขนส่งเพื่อการค้าได้โดยไม่จำกัดน้ำหนักการขนส่ง รวมถึงใช้เพื่องานรับจ้างได้ ใช้ขับรถไม่ว่าจะเป็นรถสาธารณะ หรือรถที่มีแผ่นป้ายทะเบียนพื้นสีเหลือง ซึ่งใบอนุญาตขับรถประเภททุกประเภทนั้น สามารถใช้ทดแทนใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถประเภทส่วนบุคคล และใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถสาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ได้

           ใบขับขี่มีกี่ชนิด ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์

 1.     ใบขับขี่รถยนต์ชนิดชั่วคราว

           เป็นใบขับขี่ใบแรกสุดที่คุณจะได้รับจากการทำใบขับขี่ ซึ่งจะมีอายุการใช้งานที่สั้น และมีค่าธรรมเนียมที่ถูกกว่าใบขับขี่แบบทั่วไป เหมือนเป็นใบผ่านทางสำหรับมือใหม่หัดขับ ให้กรมขนส่ง และตำรวจ ได้ดูพฤติกรรมการขับรถก่อนที่จะได้ใบขับขี่ที่มีอายุนานขึ้น โดยใบขับขี่รถยนต์ประเภทชั่วคราว สามารถจำแนกได้ 3 แบบ โดยแต่ละรูปแบบมีรายละเอียดอายุการใช้งาน และค่าธรรมเนียม ดังนี้

 • ใบขับขี่รถยนต์ชั่วคราว

           อายุการใช้งาน: 2 ปี

           อัตราค่าธรรมเนียม: 100 บาท

 • ใบขับขี่รถยนต์สามล้อ (รถตุ๊กตุ๊ก) ชั่วคราว

           อายุการใช้งาน: 2 ปี

           อัตราค่าธรรมเนียม: 50 บาท

 • ใบขับขี่รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว

           อายุการใช้งาน: 2 ปี

           อัตราค่าธรรมเนียม: 50 บาท

 

 1.     ใบขับขี่รถยนต์ทั่วไป

           เมื่อคุณใช้งานใบขับขี่รถยนต์ประเภทชั่วคราวจนครบอายุแล้ว ครั้งต่อไปที่จะไปต่ออายุใบขับขี่ คุณจะได้รับใบขับขี่ที่มีอายุการใช้งานนานขึ้น เป็น 5 ปีไปเลย เพราะถือว่าคุณได้ผ่านการเป็นมือใหม่หัดขับที่จะถูกจับตาดูอย่างใกล้ชิดแล้ว โดยใบขับขี่รถยนต์ทั่วไป สามารถแบ่งได้ 2 แบบ มีรายละเอียดอายุการใช้งาน และค่าธรรมเนียม ดังนี้

 • ใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล

           อายุการใช้งาน: 5 ปี

           อัตราค่าธรรมเนียม: 500 บาท

 

 • ใบขับขี่รถยนต์สาธารณะ สำหรับอาชีพแท็กซี่ คนขับรถตู้ คนขับรถเมล์ ต้องได้รับใบขับขี่ชั่วคราวมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือมีใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลอยู่แล้ว และต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 22 ปีบริบูรณ์

           อายุการใช้งาน: 3 ปี

           อัตราค่าธรรมเนียม: 300 บาท

 

 1.     ใบขับขี่รถยนต์สามล้อ (รถตุ๊กตุ๊ก)

           สำหรับรถตุ๊กตุ๊ก หรือถ้าจะเรียกแบบเป็นทางการว่า “รถยนต์สามล้อ” ก็จะมีเงื่อนไขเช่นเดียวกับใบขับขี่รถยนต์ คือเมื่อใช้งานใบขับขี่ประเภทชั่วคราวจนครบอายุแล้ว ในครั้งต่อไปที่ทำการต่ออายุ คุณจะได้รับใบขับขี่แบบใช้งานยาวๆ ไปเลย 5 ปี ซึ่งใบขับขี่รถยนต์สามล้อ สามารถแบ่งได้ 2 แบบ มีรายละเอียดอายุการใช้งาน และค่าธรรมเนียม ดังนี้

 • ใบขับขี่รถยนต์สามล้อส่วนบุคคล

           อายุการใช้งาน: 5 ปี

           อัตราค่าธรรมเนียม: 250 บาท

 • ใบขับขี่รถยนต์สามล้อสาธารณะ จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปีหรือแบบตลอดชีพ และต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 22 ปีบริบูรณ์

           อายุการใช้งาน: 3 ปี

           อัตราค่าธรรมเนียม: 150 บาท

 

 1.     ใบขับขี่รถจักรยานยนต์

           สำหรับรถจักรยานยนต์ หรือมอเตอร์ไซค์ ก็มีเงื่อนไขเหมือนกับใบขับขี่รถยนต์ คือเมื่อคุณใช้งานใบขับขี่ประเภทชั่วคราวจนครบแล้ว ก็จะได้ต่ออายุใบขับขี่เป็นแบบ 5 ปี ในครั้งต่อไปที่ไปทำการต่ออายุใบขับขี่รถจักรยานยนต์ โดยสามารถจำแนกได้ 2 แบบ มีรายละเอียดอายุการใช้งาน และค่าธรรมเนียม ดังนี้

 • ใบขับขี่รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล

           อายุการใช้งาน: 5 ปี

           อัตราค่าธรรมเนียม: 250 บาท

 • ใบขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะ หรืออาชีพวินมอเตอร์ไซค์ ต้องได้รับใบขับขี่รถจักรยานยนต์ชั่วคราวมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือมีใบขับขี่รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลอยู่แล้ว และต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์

           อายุการใช้งาน: 3 ปี

           อัตราค่าธรรมเนียม: 150 บาท

 

 1.     ใบขับขี่รถบดถนน

           สำหรับใบขับขี่รถบดถนนนั้น ผู้ขับจะต้องผ่านการอบรมหลักสูตรพิเศษต่างๆ เช่น กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ กฎหมายว่าด้วยทางหลวง และกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก), การขับรถอย่างปลอดภัย และ มารยาทในการขับรถ เพื่อให้สามารถใช้งานรถบดถนนที่มีความอันตรายสูงได้อย่างปลอดภัย และจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ โดยมีรายละเอียดอายุการใช้งาน และค่าธรรมเนียม ดังนี้

           อายุการใช้งาน: 5 ปี

           อัตราค่าธรรมเนียม: 250 บาท

 

 1.     ใบขับขี่รถแทรกเตอร์

           รถแทรกเตอร์นั้นถึงแม้จะใช้งานเพื่อการทำเกษตรกรรม แต่เนื่องจากถูกจัดว่าเป็นรถที่ต้องใช้ความชำนาญในการบังคับสูง จึงจำเป็นที่จะต้องสอบใบขับขี่ด้วยเช่นกัน และมีกำหนดอายุผู้ขับขี่ว่าต้องไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ มีรายละเอียดอายุการใช้งาน และค่าธรรมเนียม ดังนี้

           อายุการใช้งาน: 5 ปี

           อัตราค่าธรรมเนียม: 250 บาท

 

 1.     ใบขับขี่รถชนิดอื่น ๆ

           คือ ใบขับขี่รถชนิดอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมา ซึ่งมีรายละเอียดอายุการใช้งาน และค่าธรรมเนียม ดังนี้

อายุการใช้งาน: 5 ปี

           อัตราค่าธรรมเนียม: 100 บาท

 

 1.     ใบขับขี่รถระหว่างประเทศ

           ใบขับขี่รถระหว่างประเทศ หรือที่เรียกกันติดปากว่า “ใบขับขี่สากล” คือใบอนุญาตให้คุณสามารถใช้ขับขี่ยานพาหนะนอกประเทศไทยได้ โดยผู้ที่ยื่นขอใบขับขี่สากลจะต้องมีใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลอยู่แล้ว จึงจะสามารถขอใบขับขี่สากลและได้รับการอนุมัติได้ ซึ่งมีรายละเอียดอายุการใช้งาน และค่าธรรมเนียม ดังนี้

           อายุการใช้งาน: 1 ปี

           อัตราค่าธรรมเนียม: 500 บาท

 

           ถ้าอาชีพไหนที่เราอยากทำแล้วจำเป็นต้องมีใบขับขี่ แนะนำว่าให้รีบไปทำใบขับขี่พื้นฐาน เช่น ใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล หรือใบขับขี่รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลไว้เลย เพราะใบขับขี่บางประเภทก็จำเป็นจะต้องใช้ใบขับขี่พื้นฐานพวกนี้เพื่อไปทำใบขับขี่ที่เฉพาะเจาะจงต่อไป จะเห็นได้ว่าใบขับขี่ที่ดูเหมือนจะธรรมดา แต่มีค่าเหมือนเป็นไอเทมลับที่จะทำให้เราได้งานในตำแหน่งที่เราต้องการได้เลยทีเดียว

           ถ้ามีใบขับขี่พร้อมแล้ว อยากสมัครงานตำแหน่งที่ต้องใช้ใบขับขี่ประกอบการสมัครงาน เช่น Sales engineer Sales representative Project sales หรือตัวแทนยา พนักงานขายเครื่องมือแพทย์ หรือตำแหน่งอื่น ๆ มาค้นหาตำแหน่งงานที่ต้องมีใบขับขี่ได้ที่ แอปพลิเคชัน JobsDB แอปหางานที่จะทำให้คุณได้งานในตำแหน่งที่ใช่ และได้เงินเดือนที่คุณต้องการ ในบริษัทที่มีความมั่นคง

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

JobsDB Mobile App

เลือกงานที่ใช่ ใช้ชีวิตที่ชอบ ด้วยการค้นหางานที่ง่ายและรวดเร็ว พร้อมทั้งจัดการเรซูเม่อย่างมีประสิทธิภาพ ให้คุณอัปโหลด ดู และลบได้ทุกเมื่อที่ต้องการ เพลิดเพลินไปกับประสบการณ์การใช้งานแสนง่าย ด้วยระบบ AI ใหม่ ช่วยค้นหางานที่ตรงใจมากขึ้นถึง 6 เท่า​

10 คีย์เวิร์ดที่ HR มองหาในเรซูเม่สำหรับงานขาย

9 ทักษะที่ต้องเตรียมให้พร้อมก่อนทำงาน
บทความยอดนิยม

9 เทรนด์การทำงานในอนาคตสำหรับปี 2023ใบขับขี่ ไอเทม(ไม่)ลับที่สำคัญกับการทำงาน

เชื่อว่าในแวดวงชาวออฟฟิศช่วงหลังมานี้ ต้องเคยได้ยินเรื่อง Work Life Balance ผ่านหูกันอยู่บ้าง เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในเทรน...
“Data is the new oil” เป็นคำกล่าวที่แสดงถึงความสำคัญของข้อมูลในยุคนี้ ซึ่งเป็นยุคที่ข้อมูลกลายเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่ามห...
ไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะว่างงานด้วยเหตุผลไหน จะถูกให้ออกจากงานหรือออกมาด้วยความสมัครใจ หลายคนก็น่าจะมีความกังวลใจกับความไม...

คำค้นหายอดนิยม

บทความที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
No data was found
Scroll to Top