โบรกเกอร์ เลือกอย่างไร ให้ถูกใจคุณ

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

          เมื่อคุณตัดสินใจว่าจะลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ คุณจำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับบริษัทนายหน้าค้าหลักทรัพย์ทันที เพราะ กฎหมายได้บังคับไว้อย่างชัดเจนว่า คุณไม่สามารถซื้อขายตราสารต่างๆ ได้โดยตรงจากตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งโบรกเกอร์จะเป็น คนกลางระหว่างคุณกับตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้น โบรกเกอร์จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง ทั้งนี้ เพื่อให้ง่ายต่อการพิจารณาของคุณ เราจะแยกแยะบทบาทและคุณสมบัติของโบรกเกอร์ที่เหมาะสมกับคุณ ดังต่อไปนี้

1. พี่เลี้ยงใจดีสำหรับผู้ลงทุนหน้าใหม่

          คุณไม่ต้องเกรงใจหรือเคอะเขินต่อการตั้งคำถามใดๆ ที่คุณไม่รู้และอยากรู้ โบรกเกอร์มีหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงของคุณ สอนคุณให้รู้จัก ก้าวเดินทีละก้าว ตั้งแต่พื้นฐานเรื่อยไปจนถึงเทคนิคที่สูงขึ้นๆ จนกว่าคุณจะคล่อง

2. บริการข้อมูลและข่าวสาร

          เมื่อคุณเข้าไปในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว โบรกเกอร์ของคุณจะต้องมีความพร้อมทางด้านข้อมูลและข่าวสารที่รวดเร็วและถูกต้อง เพื่อให้คุณได้รับข้อมูลที่ครบถ้วน และเพียงพอต่อประกอบการตัดสินใจลงทุนของคุณ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการวิเคราะห์สภาวะตลาด รายงานการวิจัยโดยนักวิเคราะห์ ข้อมูลจำนวนเงินในการเปิดบัญชี เอกสารที่จำเป็น หรือข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหารบริษัทที่สนใจ จะเข้าไปลงทุน หรือแม้แต่ข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ที่คุณจะต้องติดต่อด้วย เช่น ประวัติการทำงาน การศึกษา และความสามารถในการวิเคราะห์ เป็นต้น

3. สนองคำสั่งซื้อขายของคุณอย่างรวดเร็วและถูกต้อง

          อันที่จริงแล้ว โบรกเกอร์ทุกแห่งมีการแข่งขันกันในด้านการบริการข้อนี้อยู่แล้ว ทั้งนี้ หากสามารถปฏิบัติตามคำสั่งซื้อขายของลูกค้า ได้ถูกต้องรวดเร็วแล้วย่อมเป็นที่พึงพอใจของลูกค้า และยังมีส่วนทำให้การซื้อขายเพิ่มปริมาณมากขึ้นด้วย ดังนั้น ในกรณีที่คุณเป็น ผู้ลงทุนระยะสั้นมีการซื้อขายวันต่อวันหรือวันละหลายครั้ง คุณควรเลือกโบรกเกอร์ที่มีผู้ติดต่อผู้ลงทุนประเภท ข (ผู้ขาย) ที่มากเพียงพอ เพื่อจะได้ไม่ต้องรับคำสั่งจากลูกค้าหลายรายจนเกินไป และมีโทรศัพท์มากเพียงพอในกรณีที่คุณใช้วิธีซื้อขายทางโทรศัพท์

4. มีฐานะการเงินที่มั่นคง น่าเชื่อถือ

          สิ่งสำคัญที่สุดที่คุณไม่ควรมองข้าม ก็คือ ควรพิจารณาฐานะความมั่นคงของบริษัทโบรกเกอร์จึงเป็นสิ่งจำเป็น โดยศึกษาได้จากกลุ่มผู้ถือหุ้น ประวัติความเป็นมา ผลการดำเนินงาน ชื่อเสียงของทีมบริหาร เป็นต้น

5. สิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย

          โบรกเกอร์ที่ดีควรมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เพียงพอ เช่น หากคุณเป็นผู้ลงทุน ที่มาสั่งซื้อขาย ณ ห้องค้าหลักทรัพย์ของโบรกเกอร์ คุณต้องการคอมพิวเตอร์ที่มากเพียงพอ มีบริการด้านข้อมูล อัตโนมัติ เช่น จอจากสำนักข่าวรอยเตอร์ จากสำนักข่าวบิสนิวส์ หรือจอที่ แสดงการวิเคราะห์ด้วยทฤษฎีทางเทคนิค ต่างๆ ประกอบ ในทางกลับกัน หากคุณเป็นผู้ลงทุนที่มีมูลค่าการลงทุนสูง คุณอาจต้องการ ความเป็นส่วนตัวด้วยห้องค้าหลักทรัพย์ส่วนตัว ( VIP Room) หรือหากคุณเป็นผู้ลงทุนที่สั่งซื้อทางโทรศัพท์ คุณก็ต้องพิจารณาที่ระบบ และประสิทธิภาพของระบบสื่อสารด้วย

6. ระบบเอกสารและบริการหลังการซื้อขาย

          งานเอกสารนับว่ามีความสำคัญ เนื่องจากเป็นเสมือนข้อตกลงอย่างเป็นทางการระหว่างคุณกับโบรกเกอร์ หรือคุณกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งได้กล่าวย้ำมาแล้วในตอนที่ผ่านมา ส่วนบริการหลังการซื้อขาย ปัจจุบันนี้ โบรกเกอร์หลายแห่งเริ่มใช้ระบบการตัดและโอนบัญชี เอกสารต่างๆ ยิ่งต้องรัดกุม ควรจะไม่ซับซ้อน ง่ายในการทำความเข้าใจ ชัดเจน และตรวจสอบได้ตลอดเวลา

7. ทำเลที่ตั้ง

เลือกโบรกเกอร์          สำหรับผู้นักลงทุนทั้งหลาย ข้อนี้คุณไม่ควรพลาด เพราะคุณต้องพิจารณาระยะเวลาการเดินทาง สถานที่จอดรถยนต์ ความสะดวก ปลอดภัย ค่าใช้จ่ายจิปาถะที่อาจต้องคำนึง อาทิ ค่าที่จอดรถ นอกจากนี้ยังต้องพิจารณาสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น เช่น ร้านอาหาร ภัตตาคาร และธนาคารต่างๆ เป็นต้น

          ท้ายที่สุดนี้ ปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้นนั้น อาจช่วยให้คุณใช้ประกอบการตัดสินใจได้รวดเร็ว และง่ายขึ้นว่าจะเลือกให้โบรกเกอร์ หรือซับโบรกเกอร์รายใดเป็นผู้ดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของคุณ

ที่มา : www.set.or.th

บทความยอดนิยม
An essay is usually, in essence, a composed piece...
ถ้าใครได้มีโอกาสอ่านหรือฟังข่าวเศรษฐกิจหรือได้ฟังผ่าน ๆ จากการพูดคุยในวงสนทนากับเพื่อนหรือสไลด์ข่าวผ่าน ๆ ในโซเชียลมีเดี...
หลังจากเดือนก่อนหน้าว่าด้วยบทความขั้นตอนการยื่นประกันสังคมสำหรับผู้ว่างงานกันไปแล้ว คราวนี้ JobsDB ขอปรับมุมมอง เปลี่ยนม...

คำค้นหายอดนิยม

บทความที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
No data was found
Scroll to Top