โบนัส เค้กก้อนใหญ่ที่บริษัทอาจตัดแบ่งไม่เท่ากัน

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

          ช่วงสิ้นปีถึงช่วงตรุษจีนเป็นช่วงเวลาที่คนทำงานต่างรอคอย หลังจากที่ทำงานเหน็ดเหนื่อยมาทั้งปีเพราะเป็นช่วงที่บริษัทจ่ายโบนัสให้พนักงานนั่นเอง หลายคนที่เพิ่งเริ่มต้นการทำงานอาจสงสัยว่าโบนัสมีที่มาจากอะไร และการจ่ายโบนัสให้พนักงานแต่ละคนในจำนวนไม่เท่ากันนั้นใช้อะไรเป็นเกณฑ์ตัดสินในขณะที่บางคนซึ่งทำงานมานานอาจรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจว่าตนเป็นคนทำงานดีคนหนึ่ง แต่กลับได้โบนัสในจำนวนที่ดูไม่ยุติธรรมเอาเสียเลย เพื่อคลายความค้างคาใจเกี่ยวกับโบนัส jobsDB ได้จำแนกปัจจัยต่าง ๆ ที่น่าจะใช้เป็นเกณฑ์ในการให้โบนัสพนักงาน ดังนี้

ผลประกอบการของบริษัท

          ยิ่งบริษัทมีผลกำไรในปีนั้น ๆ มากเท่าไร ยิ่งมีงบประมาณส่วนที่จะจ่ายเป็น โบนัสให้พนักงานมากเท่านั้น จึงเป็นการจูงใจพนักงานให้ทำงานอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้บริษัทมีผลกำไรสูง ๆ ส่งผลให้พนักงานได้รับโบนัส สูงตามไปด้วย

ผลการทำงานของแต่ละแผนก

          บางครั้งพนักงานในแต่ละแผนกอาจได้รับโบนัสไม่เท่ากัน โดยผู้บริหารจะดูว่า แต่ละแผนกมีผลการทำงานเป็นอย่างไรบ้าง เพื่อเปรียบเทียบและกำหนด สัดส่วนการจ่ายโบนัส แผนกที่มีผลการทำงานโดดเด่นในปีนั้น ๆ มีโอกาส ได้รับโบนัสสูงกว่าแผนกอื่น ๆ

ผลการทำงานและการปฏิบัติตนของพนักงานแต่ละคน

          ไม่จำเป็นว่าพนักงานที่อยู่ในแผนกที่มีผลงานดีจะต้องได้รับเงินโบนัสที่สูง เท่า ๆ กันทุกคน การที่พนักงานในแผนกเดียวกันได้รับโบนัสมากน้อยต่างกัน นั้น ส่วนสำคัญอยู่ที่การประเมินผลงานของผู้จัดการหรือผู้บังคับบัญชาโดยตรง โดยตัวชี้วัดที่ใช้ในการประเมินผลมักเกี่ยวข้องกับการทำงานและการปฏิบัติตน ในฐานะพนักงานคนหนึ่งของบริษัท ในแง่ของการวัดผลการทำงาน มีทั้ง ในเชิงปริมาณ คือ สิ่งที่สามารถวัดได้ด้วยตัวเลข เช่น ยอดขาย จำนวนสาย ลูกค้าที่รับได้ต่อวัน จำนวนผู้สมัครสมาชิก และในเชิงคุณภาพ ที่ไม่สามารถ วัดได้ด้วยตัวเลข เช่น ความพึงพอใจของลูกค้า ความคิดสร้างสรรค์ ความมี ส่วนร่วมในการทำงานเป็นทีม

          ส่วนในแง่การปฏิบัติตนของพนักงานนั้น สามารถวัดได้จากปัจจัยอื่น ๆ เช่น การปฏิบัติตามกฎระเบียบ การขาด ลา มาสาย การให้ความร่วมมือกับบริษัท ในเรื่องต่าง ๆ การมีส่วนร่วมกับกิจกรรมขององค์กรไม่ว่าจะเกี่ยวกับธุรกิจ หรือสันทนาการ รวมทั้ง การแสดงให้ผู้บังคับบัญชาเห็นว่าตนมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน

เกณฑ์การให้โบนัส          ดังนั้น หากมองการจ่ายโบนัสประจำปีให้เห็นภาพชัดเจนนั้น ลองนึกดูว่าเงินจากส่วนที่เป็นผลกำไรบริษัทนั้นเหมือนเค้กก่อนหนึ่ง ยิ่งผลประกอบการดียิ่งซื้อเค้กได้ก้อนใหญ่ บริษัทจะตัดแบ่งเค้กเป็นหลาย ๆ ชิ้นให้แผนกต่าง ๆ บางครั้งบริษัทอาจแบ่งเค้ก ให้แต่ละแผนกไม่เท่ากัน โดยแผนกที่มีผลงานดีอาจมีโอกาสได้เค้กชิ้นใหญ่กว่า จากนั้นภายในแต่ละแผนกจะมีการตัดเค้กชิ้น ที่ได้มาแจกพนักงานแต่ละคน ผู้ที่มีผลการทำงานและมีการปฏิบัติตนเป็นที่น่าพอใจมากกว่า ก็จะได้รับเค้กชิ้นใหญ่กว่า เมื่อเข้าใจแล้วว่า ปัจจัยในการพิจารณาให้โบนัสมาจากอะไร ก็สามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการทำงาน ไม่เพียงเพื่อ โอกาสได้โบนัสที่ดียิ่งขึ้นในปีต่อ ๆ ไปเท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างศักยภาพในการทำงานให้กับตัวคุณเอง และเป็นการแสดง ให้บริษัทเห็นว่าคุณเป็นบุคลากรที่มีคุณค่าอีกด้วย

เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

เปลี่ยนตัวเองให้ก้าวหน้ารับปีใหม่

ทำอย่างไรให้เจ้านายเห็นผลงาน

เทคนิคการเปลี่ยนแปลงตนเองให้ก้าวหน้าในการงาน

บทความยอดนิยม
ช่วงปลายปีแบบนี้สำหรับมนุษย์เงินเดือน พนักงานออฟฟิศทั้งหลายเรียกได้ว่าเริ่มเข้าสู่ฤดูกาลยื่นภาษีกันแล้ว ซึ่งการยื่นภาษีเ...
ใคร ๆ ก็รู้ว่าโลกทุกวันนี้ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี จึงไม่น่าแปลกใจเลยที่งานสายไอทีจะเป็นอาชีพที่มาแรง เพราะด้วยทั้งความต้...
เมื่อเราอยู่ในยุคที่โลกแห่งเทคโนโลยีพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง เรื่องราวของอินเทอร์เน็ตก็ถือเป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญของคนในยุคนี...

คำค้นหายอดนิยม

Scroll to Top