โครงสร้างฮาร์ดดิสก์

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

          หลังจากที่เรารู้กันแล้วว่าฮาร์ดดิสก์มีอะไรบ้าง และมีลักษณ์อย่างเราภายนอก ทีนี้เรามาดูส่วนประกอบข้างในกันดีกว่าว่ามีอะไร และมีชื่อเรียกอะไรบ้าง

          ส่วนประกอบภายในฮาร์ดดิสก์จะประกอบด้วยแผ่นวงกลมที่มีขนาด 2-5.25 นิ้วเรียงซ้อนกันซึ่งเราเรียกแผ่นวงกลมนี้ว่า Disk ซึ่งจะถูกบรรจุอยู่ภายในกล่องที่ปิดสนิทกันฝันและอากาศเพื่อไม่ให้เข้าไปทำความเสียหายแก่ดิสก์ด้านใน การอ่านข้อมูลนั้นภายในฮาร์ดิสก์จะมีหัวอ่าน 2 หัวต่อแผ่นดิสก์ 1 จาน ซึ่งจะช่วยกันอ่านและเขียนข้อมูล ซึ่งพื้นผิวของจานเราจะเรียกว่า Platter โดยจะถูกแบ่งส่วนภายในจาก ซึ่งเรียกว่า Track ส่วนวิธีการนับจะนับจากวงนอกสุดของจาน จะเป็น Track 0 ถ้าจำนวนของ Track ยิ่งมากความจุของฮาร์ดิสก์จะมีมากขึ้นตามด้วย และ Track แบ่งออกเป็นส่วนๆ ตามแนว เส้นผ่าศูนย์กลางที่เรียกว่า เซ็กเตอร์ หรือSector และไซลินเดอร์ (Cylinders) จะใช้เรียกตำแหน่งของ Track ของ Platter

โครงสร้างฮาร์ดดิสก์Master Boot Record (MBR)

          คือระบบการทำงานของฮาร์ดดิสก์ ที่เป็นการระบุตำแหน่งของ Cylinder 0, Head 0 และ Sector 1 ซึ่งถือว่าเป็น Sector แรกของฮาร์ดดิสก์ แต่ถ้าหากเกิดปัญหาจากไวรัส ที่เข้าไปทำลายในส่วนของ MBR ก็ให้บู๊ตเครื่องจากแผ่น Boot เมื่อเข้าสู่หน้าจอให้พิมพ์คำสั่ง Fdisd /mbr ซึ่งจะเป็นการทับในส่วนของ MBR เดิมที่มีปัญหา

ที่มา : www.it-guides.com

บทความที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
No data was found
Scroll to Top