อาชีพแพทย์ต้องเตรียมตัวอย่างไรเมื่อเปิดเสรีอาเซียน

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

          แพทย์เป็นอาชีพที่ได้รับความนิยมมากอาชีพหนึ่ง ส่วนหนึ่งมาจากทัศนคติเรื่องการประกอบอาชีพ บางคนมองว่าหมอคือฮีโร่คนสุดท้าย ที่จะช่วยให้คนป่วยรอดชีวิต และมีสุขภาพที่ดีต่อไป แต่เหตุผลอีกส่วนหนึ่งน่าจะมาจากรายได้ที่ค่อนข้างมั่นคง ตลอดจนได้รับการยอมรับจากสังคม

          ความสามารถของแพทย์ไทยในปัจจุบันมีไม่น้อยกว่าแพทย์จากประเทศอื่น ๆ หรืออาจจะมีความสามารถในบางด้านมากกว่าด้วยซ้ำ เห็นได้จากการที่มีคนไข้ชาวต่างชาติ เดินทางเข้ามาประเทศไทย เพื่อรับการรักษา เมื่อพิจารณาในจุดนี้ จะเห็นว่าแรงงานแพทย์ไทยเป็นแรงงานที่มีคุณภาพ มีความสามารถค่อนข้างสูง และเป็นที่ต้องการตัวมากขึ้น ขอเพียงให้มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริงเท่านั้นเอง

          เมื่อมีการรวมตัวกันของประชาคมอาเซียน (AEC)ในอนาคตอันใกล้นี้ แพทย์ก็ดูได้รับความสนใจมากขึ้น จำนวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้ความต้องการแรงงานด้านการแพทย์ก็เพิ่มขึ้นไปตามลำดับ ดังนั้น แพทย์จึงต้องเตรียมความพร้อมให้ดี เพื่อให้เกิดความมั่นใจในหน้าที่การงานมากขึ้น เมื่อมีการเปิดเสรีอาเซียนอย่างเป็นทางการ

ความพร้อมด้านภาษา

          แน่นอนว่าภาษาที่ได้รับความเห็นชอบให้เป็นภาษากลาง คือ ภาษาอังกฤษ แพทย์หรือนักศึกษาแพทย์ที่ต้องการจะเป็นแพทย์ของอาเซียน ต้องมีความรู้ด้านภาษาอย่างดีเยี่ยม ไม่ใช่เพียงสื่อสารกันได้ในชีวิตประจำวันเท่านั้น แต่ต้องสื่อสารให้เกิดความเข้าใจในระดับที่ดีมาก เพราะต้องซักถาม และตรวจสอบอาการของคนไข้ โดยต้องให้เกิดความเข้าใจในอาการ และโรคที่รักษา แล้วถ่ายทอดมาเป็นภาษาอังกฤษได้ อีกทั้งต้องตีความเกี่ยวกับโรคไม่ผิด ไม่เช่นนั้น อาจจะเกิดความเสียหายต่อทั้งตัวแพทย์เอง และตัวผู้ป่วยเองด้วย

ความรู้ความสามารถมีมากพอ

          หน่วยงานหรือองค์กรที่ดูแลเกี่ยวกับแพทย์ ต้องมั่นใจว่าได้ผลิตบุคลากรที่มความรู้ความสามารถ ไม่เช่นนั้นแล้ว การส่งออกแรงงานแพทย์เพื่อไปทำงานในประเทศอื่น ๆ ในอาเซียน จะเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยาก หรือแม้แต่การเดินทางเข้ามารักษาตัวของคนไข้ชาวต่างชาติ ก็จะมีลดน้อยลง นอกจากภาครัฐและเอกชนที่จะต้องวางแผนผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพแล้ว แพทย์เองก็ต้องใส่ใจเรื่องการเพิ่มความรู้ให้กับตนเองให้มากขึ้นด้วย เพื่อจะได้มั่นใจมีความสามารถมากพอที่จะไปประกอบวิชาชีพที่ใดก็ได้ โดยเฉพาะในอาเซียน

เปิดแนวคิดเรื่องเสรีอาเซียน

          การเตรียมความพร้อมเรื่องการเปิดเสรีอาเซียนอย่างจริงจัง ช่วยให้แพทย์ไทยมีความพร้อมมากขึ้น อีกทั้ง การเรียนรู้เรื่องศักยภาพการแข่งขันของการเปิดเสรีแรงงานวิชาชีพไทยภายใต้ AEC จะยิ่งช่วยให้แพทย์ไทยเตรียมพร้อมในการแข่งขันกับแรงงานทางการแพทย์คนอื่น ๆ ในอาเซียนได้ ในปัจจุบัน ประเทศไทยยังไม่มีการความพร้อมในเรื่องประชมคมอาเซียนอย่างจริงจัง รวมถึงภาคแรงงานก็ยังไม่ทราบถึงผลกระทบและการเตรียมตัวในการเปิดเสรี หลายคนไม่ทราบว่าการเปิดเสรีแรงงานจะส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและบริการของไทย ทำให้ไม่ได้ใส่ใจเรื่องนี้เท่าที่ควร ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงต้องส่งเสริมให้เกิดความรู้ ความเข้าใจที่ดี แพทย์ไทยจึงจะก้าวไปสู่การเป็นแรงงานคุณภาพ ซึ่งหลายประเทศในอาเซียนให้ความสนใจ

ป้องกันการเคลื่อนย้ายแรงงาน

แพทย์เตรียมเสรีอาเซียน          แม้ว่าเสรีอาเซียนจะเปิดโอกาสให้แรงงานเดินทางไปทำงานในประเทศใดก็ได้ในอาเซียน แต่เราต้องมั่นใจว่าไม่มีการไหลออกของแรงงานไทยมากจนเกินไป เพราะไม่เช่นนั้นแล้ว เราจะสูญเสียแรงงานทางการแพทย์ที่มีคุณภาพไปให้ประเทศอื่นเสียหมด อีกทั้ง เราต้องเตรียมบุคลากรทางการแพทย์ให้เพียงพอต่อการดูแลคนไข้ภายในประเทศก่อน หากปล่อยให้เกิดการไหลออกของแพทย์ไทย เพื่อไปทำงานที่อื่นนั้น อาจจะส่งผลเสียต่อความมั่งคงทางการแพทย์ได้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงต้องสร้างแนวคิด เพื่อให้แพทย์เกิดความรู้สึกว่าการทำงานในบ้านเกิดของตัวเองนั้นดีที่สุดด้วย

          ความรู้ความสามารถที่ทัดเทียมกันของแพทย์ในหลาย ๆ ประเทศ ทำให้เกิดทางเลือกที่หลากหลาย เมื่อมีการเปิดเสรีอาเซียน แม้ว่าแพทย์จะมีทางเลือกในการย้ายไปทำงานในประเทศต่าง ๆ มากขึ้น แต่ภายในประเทศก็ควรสร้างความมั่นใจให้เกิดขึ้นก่อน ให้เกิดแนวคิดว่าการทำงานในประเทศนั้นดีกว่าอย่างไร ทั้งนี้ เป็นการป้องกันการเคลื่อนย้ายของแรงงงานที่มีคุณภาพไปจนหมด

เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

10 สิ่งควรทำให้ปิดเทอมใหญ่ไม่ไร้ประโยชน์รับ AEC

อาชีพหมอฟัน-นางพยาบาลน่าห่วงสุด หลังเปิดเสรีอาเซียน

บทความยอดนิยม
An essay is usually, in essence, a composed piece...
ถ้าใครได้มีโอกาสอ่านหรือฟังข่าวเศรษฐกิจหรือได้ฟังผ่าน ๆ จากการพูดคุยในวงสนทนากับเพื่อนหรือสไลด์ข่าวผ่าน ๆ ในโซเชียลมีเดี...
หลังจากเดือนก่อนหน้าว่าด้วยบทความขั้นตอนการยื่นประกันสังคมสำหรับผู้ว่างงานกันไปแล้ว คราวนี้ JobsDB ขอปรับมุมมอง เปลี่ยนม...

คำค้นหายอดนิยม

บทความที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
No data was found
Scroll to Top