แผนภูมิสรุปมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่11

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

          เพื่อความเข้าใจที่ง่ายขึ้นเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี jobsDB จึงได้นำแผนภูมิสรุปมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่11 เรื่อง หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ มาให้นักบัญชีทุกท่านได้ทราบดังนี้ โดยจะอธิบายนิยามของคำว่า หนี้สงสัยจะสูญ หนี้สูย และค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ เพื่อให้เข้าใจความแตกต่างทั้งสามคำก่อน จากนั้นจะแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ วิธีการบัญชี และการเปิดเผยข้อมูล ซึ่งสามารถดูรายละเอียดได้จากด้านล่างนี้

มาตรฐานการบัญชี

 

บทความยอดนิยม
           เพราะโควิดทำให้ออกไปไหนก็ยาก ขนาดทำงานยังต้อง work from home......
           อาการสมองตัน คิดงานไม่ออก หัวไม่แล่น เป็นอาการที่ไม่ว่าใครก็ต้องเคยเจอกันทั้งนั้น แม้ว่าคุณจะพยายามเปิดคอมตั้...
           ในช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้ ทำให้วิถีชีวิตของใครหลายคนเปลี่ยนไป จากที่เคยใช้เวลาอยู่นอกบ้านเสียส่วนใหญ่ ก็ต้อง...

คำค้นหายอดนิยม

บทความที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
No data was found
Scroll to Top