แนวโน้มใหม่การตลาด

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

          มร.ฟราสเชสโก โมราเซ ผู้นำของศูนย์วิจัย Future Concept Lab ซึ่งถือว่าเป็นกูรูที่โด่งดังที่สุดด้านออกแบบของโลกได้บรรยายในหัวข้อ “Consumption and Behavior: Design and Fashion” สะท้อนให้เห็นถึงลักษณะการบริโภคของผู้บริโภคในปัจจุบัน และเป็นเครื่องมือสำคัญในการทำการตลาด เพื่อสร้างแนวโน้มการบริโภคของตลาดได้

          ประเด็นที่ “ฟราสเชสโก โมราเซ” ได้พูดถึงแนวโน้มใหม่การตลาด 6 ประการที่แยกย่อยตามพฤติกรรมการบริโภคสินค้า ซึ่งน่าสนใจมาก และมีรายละเอียดดังนี้

          1. การบริโภคเพื่อสร้างความมีส่วนร่วมกับสังคม (Convivial Shared Consumption) เป็นลักษณะการแบ่งปันประสบการณ์ด้วยการใช้สินค้า หรือบริการด้วยเหตุผลต้องการเป็นส่วนหนึ่งของสังคม และเป็นที่ยอมรับของสังคม ซึ่งนักการตลาดจะต้องออกแบบสินค้า หรือบริการช่วยให้ลูกค้าสามารถปรับสมดุลระหว่างการเลือกสินค้าเพื่อเข้าสังคม และสะท้อนความเป็นตัวของตัวเองให้ได้อย่างลงตัว

          2. การบริโภคจากความแตกต่างของประเภทสินค้าจากกระบวนการผลิต (ArcheTypical Consumption) ปัจจุบันผู้บริโภคต้องการที่จะเข้าใจถึงความเป็นมาเป็นไปของสินค้า ซึ่งจุดเด่นของการสื่อจำเป็นต้องสื่อให้เห็นถึงกระบวนการผลิต ซึ่งแต่ละท้องที่จะมีความแตกต่างกัน โดยใช้ “ความแตกต่าง” เป็นจุดขายเป็นแนวคิดสำคัญในกรณีที่ต้องการทำสินค้าให้เป็นแบรนด์ระดับโลก สามารถเข้าถึงระดับท้องถิ่น

          3. การบริโภคเพื่อได้รับสิ่งที่ดีกว่า หรืออยู่ในสภาพการที่ปลอดภัยผ่านสินค้า (Transitive Consumption) เป็นการใช้สินค้าจากเหตุผลที่ต้องการทดแทนสิ่งที่ขาดไป ถึงแม้ว่าสินค้าที่ซื้อเป็นสินค้าธรรมดาก็ตาม อย่างเช่น การซื้อตุ๊กตา “คิตตี้” หรือ “เทดดีแบลร์” เพื่อติดกระเป๋า เป็นต้น

          4. การบริโภคแบบย้อนรำลึกความสุขครั้งอดีต (Consumption of the Vital Memory) ซึ่งถือว่าเป็นแนวโน้มใหม่ในการทำการตลาดที่ดึงเอาความทรงจำในอดีตมาผสมผสานกับความเป็นปัจจุบัน (Contemporary) โดยให้ประวัติความเป็นมาของสินค้าเป็นสิ่งที่สร้างความมั่นใจ และความภักดีเป็นจุดขาย ตัวอย่างเช่น ความสำเร็จของ รถเต่า ของโฟล์คสวาเกน ฯลฯ

          5. การบริโภคตามช่วงเวลา (Consumption for Occasion) ในปัจจุบันการมองตลาดจากไลฟ์สไตล์จะไม่เพียงพอต่อการทำตลาด เพราะลูกค้ามีความพิถีพิถันมากขึ้น การมองจากไลฟ์สไตล์เป็นการมองในภาพกว้างเกินไป จะต้องแยกย่อยไปตามวาระและโอกาสของการใช้สินค้า เพื่อสร้าง “พฤติกรรมใหม่-สร้างแนวโน้มใหม่” ตัวอย่างความสำเร็จคือ บล็อกบลาสเตอร์ ที่ไม่ได้มองเพียงว่าเป็นร้านเช่า-ซื้อ วิดีโอ แต่มองว่าโอกาสของลูกค้ากับกิจกรรมอื่น ๆ อาทิ การรับประทานอาหาร ดังนั้น หากมีกิจกรรมนี้เสริมจะเป็นตัวสร้างโอกาสและเทรนด์ใหม่ ๆ

          6. การบริโภคจากความต้องการสบายและมีสุขภาพดี ทั้งทางร่างกาย ที่อยู่อาศัย บรรยากาศ ช่วงเวลา(DecontrAtive Consumption) ซึ่งเป็นแนวโน้มที่สำคัญที่ทำให้ สปา ได้รับความนิยมในปัจจุบัน

 แนวโน้มใหม่การตลาด         “โมราเซ” สรุปทิ้งท้ายไว้ว่าแนวโน้มทั้ง 6 ประการนี้จะเป็นพื้นฐาน และส่วนผสมทางการตลาดที่แต่ละองค์กรสามารถนำไปใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสร้าง “จุดขาย” และ “แนวโน้มใหม่” ได้

          นอกจากนี้ยังแถมท้ายไว้ด้วยว่า กลยุทธ์ 4P ล้าสมัยไปแล้ว ต้องเปลี่ยนไปให้ความสำคัญกับ 4P ตัวใหม่คือ คน (People) สถานที่ (Place) การวางแผน (Plan) และโครงการด้านการตลาดใหม่ ๆ (Project) เพื่อให้ความสำคัญกับการ “คิดใหม่ทำใหม่” สำหรับแนวโน้มใหม่การตลาดมากขึ้น

เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

แนวโน้มการตลาดเด่นปี 2012

จับกระแส 4 แนวโน้มทางการตลาดโลก

บทความยอดนิยม
ต้อนรับกระแสแห่งเดือน Pride Month กับเรื่องราวของกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศ หรือ LGBTQ+ ซึ่งจากที่ผ่านมารวมไปถึง ณ ป...
หากคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังวางแผนลาออกจากงานอยู่ แถมงานใหม่ก็ยังหาไม่ได้ เรียกได้ว่าออกไปก็อาจจะยังต้องอยู่ว่าง ๆ รอหางานใ...
ช่วงนี้หลาย ๆ คนน่าจะอยู่ในสถานะ WFH กันเป็นส่วนใหญ่ ทำให้ต้องมีการปรับตัวในหลาย ๆ ด้าน ทั้งวิถีชีวิต การทำงานรวมถึง......

คำค้นหายอดนิยม

บทความที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
No data was found
Scroll to Top