แก้ปัญหา Bad Sector

          Bad Sector คือ อาการผิดปกติของหน่วยความจำภายในดิสก์ ซึ่งบางครั้งจะทำให้ข้อมูลหรือ โปรแกรมภายในเสียหายได้ อาการที่สั่งเกตุง่าย คือ เครื่องคอมพิวเตอร์มีอาการแฮ้งก์บ่อย ๆ เราสามารถตรวจสอบว่าดิสก์เรานั้น มี Bad Sector ได้โดย Star > Programs > Accessories > System Tools > Scandisk เมื่อสแกนเร็จแล้วโปรแกรมจะขึ้นรายละเอียดของดิสก์ว่าเป็นอย่างไร ดูที่บรรทัด Bad Sector 0 ก็แสดงว่าไม่มีปัญหา

          สำหรับวิธีแก้ปัญหา Bad Sector ที่เกิดในดิสก์

  1. Format แผ่น และถ้าไม่หายให้ลองอีกครั้ง
  2. ถ้ายังไม่หายอีกก็ทิ้งแผ่นไปได้เลยครับ

          สำหรับวิธีแก้ปัญหา Bad Sector ที่เกิดในฮาร์ดดิสก์

  1. แก้ปัญหา-bad-sectorสำรองข้อมูลไว้อีกไดร์ฟที่ปลอดภัย
  2. เรียกโปรแกรม Fdisk จากแผ่น Boot
  3. ลบพาร์ติชั่น แล้วสร้างใหม่
  4. แล้ว Format ฮาร์ดดิสก์
  5. ถ้ายังอยู่ในระยะประกันก็ควรเปลี่ยน หรือถ้าหมดประกัน ลองทำ low level format

          Low Level Format คือ การ Format แบบต่ำ ซึ่งจะเป็นการ Format โดยจัดสร้างโครงสร้างของดิสก์ใหม่ทั้งหมด ในส่วนของ Cylinders, Sectors และ Tracks การทำ Low Level Format ส่วนมากจะทำมาจากโรงงานแล้ว แต่ถ้าต้องการจะทำก็มี 2 วิธี คือ

  1. low level format ใน ไบออส ซึ่งมีมากับเครื่องรุ่นเก่า ๆ ในระดับ 486 และ เพ็นเทียม
  2. low level format โดยใช้โปรแกรมของผู้ผลิตฮาร์ดดิสก์ ซึ่งสามารถค้นหาโปรแกรมได้ฟรี จาก เว็บไซต์ เจ้าของผู้ผลิตฮาร์ดดิสก์นั้น ๆ