แก้ปัญหาด้วยปัญญา พระบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่ ๙

แก้ปัญหาด้วยปัญญา

          ไม่ว่าจะทำการใดก็ตาม ต่างเจอกับปัญหาด้วยกันทั้งนั้น หากคุณเจอกับปัญหาในเรื่องงานอยู่บ่อยครั้ง และมักจะคิดไม่ตก หาทางแก้ไม่ได้ jobsDB แนะนำให้น้อมนำพระบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ตอนหนึ่ง ตามด้านล่างนี้ มาใช้ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ค่ะ

          “ปัญหาทุกอย่างไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ มีทางแก้ไขได้ ถ้ารู้จักคิดให้ดี ปฏิบัติให้ถูก การคิดได้ดีนั้น มิใช่การคิดได้ด้วยลูกคิด หรือด้วยสมองกล เพราะโลกเราในปัจจุบันจะวิวัฒนาการไปมากเพียงใดก็ตาม ก็ยังไม่มีเครื่องมืออันวิเศษชนิดใด สามารถขบคิดแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างสมบูรณ์ การขบคิดวินิจฉัยปัญหา จึงต้องใช้สติปัญญา คือคิดด้วยสติรู้ตัวอยู่เสมอ เพื่อหยุดยั้งและป้องกันความประมาทผิดพลาด และอคติต่าง ๆ มิให้เกิดขึ้น ช่วยให้การใช้ปัญญาพิจารณาปัญหาต่าง ๆ เป็นไปอย่างเที่ยงตรง ทำให้เห็นเหตุเห็นผลที่เกี่ยวเนื่องกัน เป็นกระบวนการได้กระจ่างชัดทุกขั้นตอน” พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 1 สิงหาคม 2539

1. คิดให้ดี

          เครื่องมือที่ดีที่สุด ที่ช่วยให้เราแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ ไม่ใช่เทคโนโลยีที่ทันสมัย หรือล้ำหน้าอะไรทั้งนั้น แต่เป็น “สติปัญญา” ของเรานี่เอง เครื่องมือที่สร้างขึ้นพวกนั้น อาจจะช่วยแก้ปัญหาได้ก็จริง แต่เป็นการแก้ปัญหาได้แค่เป็นกรณีเท่านั้น ถ้าเป็นสติปัญญาของเราแล้ว เราจะสามารถใช้สติปัญญาแก้ปัญหาได้อย่างยืดหยุ่น เพียงแค่หยุดคิด ใช้สติปัญญาพิจารณาปัญหา อย่างเที่ยงตรง และสมเหตุสมผล คุณก็จะมองเห็นต้นเหตุของปัญหา และสามารถคิดวางแผนวิธีแก้ปัญหาได้ต่อไป

2. มองปัญหาภาพรวม

          ถ้าจะวิเคราะห์ปัญหาให้ได้ว่าเกิดขึ้นมาจากอะไร อันดับแรกเราจำเป็นต้องมองปัญหาในภาพรวมก่อน พยายามทำความเข้าใจกับปัญหา ว่าอะไรคือปัญหาที่เกิดขึ้น ปัญหาเกิดมาจากอะไร และจะสามารถมีวิธีไหนที่สามารถแก้ปัญหานี้ได้

3. ศึกษาข้อมูลอย่างละเอียด

          เมื่อรู้แล้วว่าปัญหาคืออะไร ต่อไปเราต้องรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่และหาได้ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางเอกสาร หรือการสอบถาม เพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นมาศึกษา วิเคราะห์ได้อย่างละเอียด ลึกซึ้ง และรอบด้าน เพื่อหาว่าปัญหาเกิดจากอะไร และแนวทางในการแก้ไขปัญหาจะเป็นวิธีใดได้บ้าง

4. ปฏิบัติให้ถูก

          เมื่อเริ่มเกิดปัญหา อาจจะเริ่มลงมือแก้ปัญหาจากจุดเล็ก ๆ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ที่คนมักมองข้ามก่อน หลังจากนั้นค่อย ๆ แก้ไปทีละจุดทำตามเป็นลำดับขั้นไป ดังพระราชดำริตอนหนึ่งที่ว่า “..ถ้าปวดหัวก็คิดอะไรไม่ออก .. เป็นอย่างนั้นต้องแก้ไข การปวดหัวนี้ก่อน แต่ปวดหัว ใช้ยาแก้ปวด..หรือยาอะไรก็ตามแก้ปวดหัว มันไม่ได้แก้อาการจริง แต่ต้อง แก้ปวดหัวก่อน เพื่อที่จะให้อยู่ในสภาพที่ จะคิดได้แล้วอีก อย่างก็คือ แบบ Macro นี้ เขาจะทำ แบบรื้อทั้งหมด ฉันไม่เห็นด้วย.. อย่าง บ้านคน อยู่เราบอกบ้านนี้มันผุตรงโน้น ผุตรงนี้ ไม่ คุ้มที่จะไปซ่อม… เอา ตกลงรื้อบ้านนี้ ระเบิดเลย เราจะไปอยู่ที่ไหน ไม่มีที่อยู่ ก็ต้องค้ำเสียก่อน แล้วค่อยๆ ดูตรงนี้ยังพออยู่ได้ .. ไปรื้อตรงห้องโน้นแล้วก็ค่อย ๆ สร้างแล้ว มารื้อตรงห้องนี้..วิธีทำจะต้องค่อยๆ ทำจะ ไประเบิดหมดไม่ได้…”

          บางคนอาจเจอกับปัญหา แต่คิดยังไงก็คิดไม่ตก ไม่รู้จะแก้ปัญหายังไง หากคุณมัวแต่จมอยู่กับปัญหา อาจจะมองไม่เห็นทางแก้ ลองก้าวออกมาจากปัญหานั้น หรือลองวางปัญหาที่มีอยู่นั้นก่อน แล้วไปทำอย่างอื่น ไปทำเรื่องอื่น ๆ  หรือไปพักผ่อนก่อนเลยก็ได้ น่าจะทำให้ปลอดโปร่งขึ้น แล้วสติปัญญาของก็จะมา ทีนี้ลองน้อมนำพระบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ที่ทาง jobsDB ได้นำเสนอนี้มาปรับใช้ ไม่ว่าปัญหาจะเล็กหรือใหญ่ คุณก็จะสามารถแก้ปัญหาด้วยปัญญาของคุณเองค่ะ

ช่วยเพิ่มโอกาสได้งานเร็วขึ้น™ สร้างโปรไฟล์กับ jobsDB

ช่วยเพิ่มโอกาสได้งานเร็วขึ้น™ อัปเดตรายละเอียดเกี่ยวกับ jobsDB

เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

หลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ ๙

พระบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่ ๙ เรื่องทำงานให้สำเร็จผล