เหตุผลอันดับแรก ที่ทำให้คนทำงานแต่ละสายงานคิดจะลาออก

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

          บางครั้งเรารู้สึกว่าการลาออกอาจเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด แต่เราเริ่มรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจเท่าไร เมื่อเพื่อนร่วมงานหลายคนเตือนว่าให้คิดให้ดีเสียก่อน เพราะงานใน ปัจจุบันค่อนข้างหายาก และแข่งขันกันค่อนข้างสูง อีกทั้ง ยังต้องอาศัยจังหวะเพื่อให้ได้งานที่ดีที่ถูกใจเราอีกด้วย และในขณะเดียวกัน เราเองก็ไม่อยากพลาดโอกาสก้าวหน้าในชีวิตการทำงาน หากเราไม่ได้ลาออก แล้วได้เลื่อนขั้นไปทำงานในตำแหน่งที่ดีขึ้น

          ความแตกต่างของเหตุผลในการตัดสินลาออกจากงานนั้น เกิดขึ้นจากหลายสาเหตุ ไม่ว่าจะเป็น ตำแหน่งหน้าที่การงาน สายงานและลักษณะงานที่ทำ มาดูกันว่าคนทำงานตัดสินใจลาออก เมื่อแบ่งตามประเภทของการทำงานที่แตกต่างกันแล้ว เขาตัดสินใจด้วยเหตุผลใดกันบ้าง เหมือนหรือต่างจากเราอย่างไร เพื่อที่เราจะได้ใช้เป็นแนวทางในการมาปรับใช้กับงานของเราได้

เหตุผลคนทำงานลาออกตามสายงาน

เหตุผลที่ทำให้คนทำงานคิดลาออก แบ่งตามสายงาน

  • ไม่มีโอกาสเติบโตในองค์กร คนทำงานที่แสวงหาความก้าวหน้าให้กับตัวเอง มักจะคิดเรื่องลาออกอยู่เสมอ หากเขามีโอกาสหรือมีผู้ที่หยิบยื่นตำแหน่งงานที่ดีกว่าให้ เขาก็อาจจะคว้าโอกาสนั้นไว้ทันที โดยกลุ่มคนทำงานที่อยู่ในข่ายคิดจะลาออก เพราะมองหาความก้าวหน้า มีดังนี้ งานธุรการ/งานทรัพยากรบุคคล,  งานไอทีงานขาย/งานบริการลูกค้า/งานพัฒนาธุรกิจงานการตลาด/งาน PR ตามลำดับ
  • ได้รับการปรับเงินเดือน แต่ไม่เพียงพอ กลุ่มคนทำงานที่เข้าข่ายคิดจะลาออก คือ งานบัญชี แม้ว่าจะได้รับการปรับเงินเดือนตามความเหมาะสมแล้ว แต่ถ้ายังคงไม่เพียงพอต่อการใช้จ่าย ก็จะทำให้เกิดการตัดสินใจลาออกได้ เงินเดือนที่เหมาะสมจึงเป็นตัวแปรสำคัญ ในการทำให้คนทำงานด้านบัญชีตัดสินใจว่าจะอยู่ต่อ หรือจะมองหางานใหม่

          ข้อมูลผลสำรวจที่กล่าวไปข้างต้น ทั้งผู้ประกอบการ และผู้หางาน สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูล เพื่อนำไปปรับใช้ในแง่มุมที่เกี่ยวข้องกับการทำงานได้ ไม่ว่าจะเป็น การเพิ่มความสุขให้กับพนักงาน หรือการทำงานอย่างไรให้มีความสุข เมื่อคนทำงานมีกำลังใจในการทำงาน ผลงานที่ออกมาก็จะเป็นผลงานที่ดี และมีประโยชน์ต่อองค์กรมากขึ้น

          รายงาน Happy Meter โดย jobsDB ประเทศไทยจัดทำขึ้นระหว่างเดือนเมษายน 2558 โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 1,452 คน เป็นผู้ตอบแบบสอบถามในฝ่ายบุคคลและธุรการ ฝ่ายบัญชี ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายขายและบริการลูกค้า ฝ่ายพัฒนาธรุกิจ และฝ่ายการตลาด จากหลากหลายประเภทธุรกิจอาทิ ภาคบริการการเงิน เทคโนโลยีสารสนเทศ การพาณิชย์และจัดส่งสินค้า โดยมีสัดส่วนผู้ตอบแบบสอบถามในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 83 เปอร์เซ็นต์ และที่เหลือเป็นมาจากภาคกลางและภาคตะวันออก

เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

เหตุผลการลาออกของคนทำงาน

5 เหตุผลที่คนทำงานคิดจะลาออก

บทความยอดนิยม
ต้อนรับกระแสแห่งเดือน Pride Month กับเรื่องราวของกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศ หรือ LGBTQ+ ซึ่งจากที่ผ่านมารวมไปถึง ณ ป...
หากคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังวางแผนลาออกจากงานอยู่ แถมงานใหม่ก็ยังหาไม่ได้ เรียกได้ว่าออกไปก็อาจจะยังต้องอยู่ว่าง ๆ รอหางานใ...
ช่วงนี้หลาย ๆ คนน่าจะอยู่ในสถานะ WFH กันเป็นส่วนใหญ่ ทำให้ต้องมีการปรับตัวในหลาย ๆ ด้าน ทั้งวิถีชีวิต การทำงานรวมถึง......

คำค้นหายอดนิยม

บทความที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
No data was found
Scroll to Top