เหตุผลการลาออกของคนทำงาน

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

          เมื่อคนทำงานรู้สึกว่าตัวเองไม่มีความสุขกับงานที่กำลังทำอยู่ ไม่ว่าเหตุผลจะมาจากเรื่องของระบบการทำงานขององค์กร เงินเดือน บทบาทหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบ หรือความสัมพันธ์กับคนที่ทำงานด้วยก็ตาม วิธีการหาทางออกที่ดีที่สุดของคนทำงานเหล่านั้นก็คือ การลาออก

          เหตุผลการลาออกของคนทำงานในแต่ละระดับตำแหน่งงานแตกต่างกันออกไป เนื่องจากหน้าที่ที่รับผิดชอบในการทำงานที่ต่างกัน จากผลการสำรวจดัชนีความสุขของพนักงานที่ jobsDB ได้จัดทำขึ้น พบว่าคนทำงานตัดสินใจลาออก ด้วยเหตุผลที่แตกต่างกัน แต่ไม่ว่าเขาจะเลือกตัดสินใจด้วยเหตุผลอะไรก็ตาม การลาออกได้เป็นคำตอบสุดท้ายของการทำงานของเขาแล้ว พวกเขาเลือกที่จะมองหางานใหม่ โดยหวังว่าจะได้เจออนาคต และการทำงานที่ดีกว่าเดิม เรามาดูกันว่ามีเหตุผลอะไรบ้าง ที่ทำให้คนทำงานส่วนใหญ่ใช้ตัดสินใจก่อนลาออก

เหตุผล 5 อันดับแรกที่ทำให้คนทำงานคิดจะลาออก

  1. ไม่มีโอกาสในการเติบโตในองค์กร                                                                18.6%
  2. เข้ากับผู้ร่วมงานหรือผู้บังคับบัญชาไมได้                                                       10.6%
  3. ได้รับการปรับเงินเดือน แต่ไม่เพียงพอ                                                           10.5%
  4. องค์กรไม่มีระบบที่เอื้ออำนวยต่อการทำงานให้สำเร็จและมีประสิทธิภาพ         9.6%
  5. ไม่ชอบงานที่รับผิดชอบอยู่                                                                             9.4%

เหตุผลการลาออกตามตำแหน่งงาน

เหตุผลที่ทำให้คนทำงานคิดลาออก แบ่งตามระดับตำแหน่งงาน

  • ระดับพนักงาน (22%) คนทำงานในระดับพนักงานที่ไม่ได้เติบโต หรือเลื่อนตำแหน่งในองค์กร ต้องการลาออก หากพบว่าไม่มีโอกาสที่จะเติบโตได้ต่อภายในองค์กรแล้ว เขาก็มักที่จะคิดหางานใหม่ ก่อนที่จะหมดโอกาส เพราะยิ่งทำงานมานาน แต่ยังไม่ก้าวหน้า โอกาสที่จะเติบโตก็จะมีน้อยลง เขาจึงต้องรีบหางานที่สามารถสร้างความมั่นคงให้กับตัวเอง
  • ระดับเจ้าหน้าที่  (22%) คนที่เพิ่งทำงานเป็นที่แรก เรียกว่าประสบการณ์การทำงานเป็นศูนย์ ส่วนใหญ่แล้วเป็นเด็กจบใหม่ บางคนเลือกที่จะทำงานเพราะกลัวไม่ได้งาน จึงอยากทำงานอะไรก็ได้ ขอเพียงให้ได้งานทำ แต่เมื่อทำงานไปสักพักหนึ่งแล้ว เขาพบว่างานที่เขาทำนั้น ไม่เหมาะกับตัวเขา ไม่ได้ใช้ความสามารถมากพอ และที่สำคัญเมื่อเขาเห็นว่าไม่มีโอกาสที่จะเติบโตในองค์กรนี้ได้ เขาจะมองหางานใหม่ที่เหมาะกับเขา ก่อนที่จะสายเกินไป
  • ระดับหัวหน้างาน (21%) คนทำงานที่อยู่ในระดับหัวหน้างานที่มีประสบการณ์สูง จะมีเพียงเหตุผลเดียวที่ทำให้เขาอยากลาออก คือ โอกาสเติบโตในการทำงาน เมื่อทำงานมาสักระยะหนึ่ง เขาจะค้นพบว่า ความสามารถของตัวเองอยู่ในระดับใด สามารถไปต่อในตำแหน่งอื่น ๆ ได้หรือไม่ หากเป็นไปไม่ได้ ก็อาจจะต้องเลือกการลาออก เป็นคำตอบสุดท้าย
  • ระดับผู้บริหารระดับสูง (18%) คนทำงานที่อยู่ในระดับนี้ ต้องทำงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการคนเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งถ้าการทำงานของเขามีอุปสรรคเรื่องความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน เช่น การไม่ได้รับความเชื่อถือ หรือเข้ากับลูกน้องไม่ได้ ก็จะทำให้งานของเขาประสบความสำเร็จได้ยาก ถ้าคนทำงานในระดับนี้เจอกับปัญหาเรื่องความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน การลาออก จึงเป็นทางเลือกที่เขาต้องการ
  • ระดับผู้จัดการ (17%) เหตุผลที่ทำให้ระดับผู้จัดการลาออก คือ การที่องค์กรไม่มีระบบที่เอื้อต่อความสำเร็จในการทำงาน มีขั้นตอนในการ Process งานเยอะ งานกว่าจะอนุมัติผ่านหลายขั้นตอน เป็นเรื่องที่น่าเบื่อ และเป็นอุปสรรคในการทำงานของคนทำงานในระดับนี้

          ข้อมูลสรุปจากผลสำรวจดัชนีความสุขของพนักงานที่ jobsDB ได้จัดทำขึ้น ทำให้สามารถทราบถึงเหตุผลการลาออกของคนทำงานได้ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากกับทั้งผู้ประกอบการ และผู้หางาน ที่จะนำข้อมูลไปปรับใช้ได้ โดยการเพิ่มความสุขให้กับพนักงานในองค์กร หรือการทำงานให้มีความสุขอย่างไรได้บ้าง

          รายงาน Happy Meter โดย jobsDB ประเทศไทยจัดทำขึ้นระหว่างเดือนเมษายน 2558 โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 1,452 คน เป็นผู้ตอบแบบสอบถามในฝ่ายบุคคลและธุรการ ฝ่ายบัญชี ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายขายและบริการลูกค้า ฝ่ายพัฒนาธรุกิจ และฝ่ายการตลาด จากหลากหลายประเภทธุรกิจอาทิ ภาคบริการการเงิน เทคโนโลยีสารสนเทศ การพาณิชย์และจัดส่งสินค้า โดยมีสัดส่วนผู้ตอบแบบสอบถามในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 83 เปอร์เซ็นต์ และที่เหลือเป็นมาจากภาคกลางและภาคตะวันออก

เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

เหตุผลอันดับแรก ที่ทำให้คนทำงานแต่ละสายงานคิดจะลาออก

5 เหตุผลที่คนทำงานคิดจะลาออก

บทความยอดนิยม
ถ้าใครได้มีโอกาสอ่านหรือฟังข่าวเศรษฐกิจหรือได้ฟังผ่าน ๆ จากการพูดคุยในวงสนทนากับเพื่อนหรือสไลด์ข่าวผ่าน ๆ ในโซเชียลมีเดี...
หลังจากเดือนก่อนหน้าว่าด้วยบทความขั้นตอนการยื่นประกันสังคมสำหรับผู้ว่างงานกันไปแล้ว คราวนี้ JobsDB ขอปรับมุมมอง เปลี่ยนม...
จริงๆ เรื่องราวของโลกการทำงานไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในออฟฟิศเท่านั้น ยังมีอะไรที่อยู่นอกเหนือชีวิตการทำงานประจำในบริษัท เช่น...

คำค้นหายอดนิยม

บทความที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
No data was found
Scroll to Top