เส้นทางการเป็นล่าม ต้องผ่านอะไรบ้าง

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

           ล่าม คือ หนึ่งในอาชีพที่หลายคนใฝ่ฝัน ด้วยความน่าสนใจของตัวงาน ความท้าทายในการทำงาน ประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่จะได้รับจากการทำงาน โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ และความต้องการของตลาดแรงงาน ไปจนถึงค่าตอบแทนที่น่าดึงดูดใจ โดยเฉพาะอย่างในปัจจุบันที่การติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศเป็นไปอย่างอย่างไร้พรมแดน จึงทำให้ล่ามเป็นอาชีพที่หลายบริษัท หลายธุรกิจต่างต้องการตัว ใครที่สนใจและใฝ่ฝันอยากทำอาชีพนี้ แล้วมีความคิดจะวางแผนอนาคตเพื่อปูเส้นทางไปสู่อาชีพนี้ ลองมาดูเส้นทางสู่อาชีพในฝันกันว่าจะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง

ล่าม

           ล่าม เป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาในการเจรจาสื่อสาร แปลเนื้อหาจากภาษาหนึ่งไปเป็นอีกภาษาหนึ่ง เพื่อสร้างความเข้าใจระหว่าง 2 ฝ่าย ซึ่งต้องอาศัยความสามารถและคุณสมบัติหลากหลายข้อ ดังนี้

           ชำนาญในการใช้ภาษา

           ความสามารถที่สำคัญเป็นอันดับหนึ่งคือ “ภาษา” ผู้ที่จะเป็นล่ามต้องมีความรู้ในภาษาต้องแปลที่จะอย่างแตกฉาน รวมไปถึงต้องมีความรู้ทางภาษาไทยที่ดีด้วย หากรู้สึกว่ายังต้องพัฒนาปรับปรุงทักษะภาษาในส่วนไหน ก็อย่ารีรอที่จะเสริมความรู้ให้ตัวเองอยู่เสมอ ไม่ว่าจะด้วยการอ่านหนังสือ ฟัง Podcast ลงเรียนเพื่อเสริมความรู้ ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มีประสบการณ์ ยิ่งถ้าสามารถใช้ภาษาต่างประเทศได้มากกว่า 2 ภาษา ก็ยิ่งเพิ่มความสามารถ เพิ่มมูลค่าให้กับตัวเองได้มากขึ้น และทำให้การสมัครงานได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

           มีทักษะในการสื่อสาร

           เนื่องจากอาชีพล่ามเป็นอาชีพที่ต้องสื่อสารอยู่ตลอดเวลา จำเป็นต้องสามารถใช้ทักษะการสื่อสารให้ถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน ทั้งทักษะในการอ่าน ฟัง และแปล ควรจับใจความ สรุปเนื้อหาให้ครบถ้วน เลือกแปลเนื้อหาสำคัญอย่างละเอียดรอบคอบ  ใช้ภาษาให้ถูกต้องตรงตามต้นฉบับ รวมไปถึงการมีศิลปะในการใช้ภาษา สำนวน ระดับคำต่าง ๆ ภาษาที่ถูกต้อง เหมาะสม น่าฟัง

           ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

           เนื่องจากอาชีพล่ามเป็นการทำงานที่ต้องการความรวดเร็ว ฉับไว ทันใจ บางครั้งล่ามจึงอาจต้องทำงานภายใต้สถานการณ์ตึงเครียด มีแรงกดดันจากคู่สนทนา จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอาศัยสติและสมาธิสูงในการรับสารและสื่อสารให้ตรงประเด็น ถูกต้อง ครบถ้วน ภายในเวลาอันรวดเร็วที่สุด 

           แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

           ในบางสถานการณ์อาจเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้นได้ บางกรณี ล่ามอาจต้องทำหน้าที่เป็นผู้ประนีประนอม เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งระหว่างทั้ง 2 ฝ่าย ด้วยการเลือกใช้คำและประโยคที่เหมาะสมและดูนุ่มนวลมากขึ้น เพราะการที่ทั้ง 2 ฝ่ายจะเข้าใจกันดีหรือผิดใจกันนั้นอยู่ที่ล่ามเป็นสำคัญ

           มีความรอบรู้

           นอกจากการมีความรู้ในสายงานที่เราทำแล้ว การมีความรู้ที่กว้างขวาง จะยิ่งช่วยให้เราสามารถทำงานได้อย่างคล่องแคล่วและมั่นใจ ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้ามากยิ่งขึ้น เนื่องจากบางครั้ง ล่ามต้องทำงานบริบทที่อยู่นอกเหนือการสื่อสารในชีวิตประจำวัน เป็นการแปลบทสนทนาที่มีความรู้เฉพาะทาง หรือต้องใช้ศัพท์เฉพาะที่ไม่คุ้นเคย เช่น ธุรกิจบางประเภท ศัพท์วิทยาศาสตร์ การแพทย์ กฎหมาย เป็นต้น การเรียนรู้ถึงวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และการศึกษาหาความรู้ในสายงานนั้นเพิ่มเติม จึงเป็นการเพิ่มความสามารถให้มากยิ่งขึ้น

           มีใจรัก

           ไม่ว่าจะทำงานใดก็ตาม เมื่อเรารู้สึกชอบ หลงใหล รักงานที่ทำ เราก็จะรู้สึกมีความสุข พร้อมที่จะทุ่มเทกับงานได้อย่างเต็มที่ มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นอยู่เสมอ

           อยากเป็นล่าม ต้องเรียนจบอะไร

           ทักษะและความรู้ที่ใช้ในการประกอบอาชีพเป็นล่ามนั้น มาจากหลายวิธีการ ไม่ว่าจะเป็นการเรียนในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เช่น การเรียนระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท ในสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์  การอบรมภาษาในคอร์สเรียนต่าง ๆ หรือความชำนาญในการใช้ภาษาอันเนื่องมาจากสภาพแวดล้อม การเลี้ยงดู ครอบครัว หรือการเติบโตมาในต่างประเทศ จนสามารถใช้ภาษาได้ดี เป็นต้น 

          โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพล่าม
          นอกเหนือจากการฝึกงานเพื่อเก็บประสบการณ์ และการสมัครเข้าทำงานเป็นล่ามประจำในบริษัท องค์กรนานาชาติ หรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่ต้องดูแลลูกค้าต่างชาติหรือติดต่อสื่อสารกับต่างประเทศ และการรับงานเป็นล่ามผู้ชำนาญพิเศษในบางโอกาสแล้ว ล่ามบางคนยังสามารถทำอาชีพอื่นหรือรับงานอื่นเสริมไปด้วยได้ เช่น รับงานแปลต่าง ๆ แปลหนังสือ  บทภาพยนตร์ สารคดี ข่าว นักเขียน คอลัมนิสต์ บรรณาธิการข่าว บรรณาธิการหนังสือต่างประเทศ วิทยากร พิธีกร นักข่าว มัคคุเทศก์ อาจารย์ ติวเตอร์ ยูทูปเบอร์ หรืองานอื่น ๆ ที่ต้องใช้ภาษาต่างประเทศได้ทั้งสิ้น

           ใครที่สนใจและใฝ่ฝันอยากประกอบอาชีพนี้ สามารถทดสอบความสามารถทางภาษาของตัวเองได้ด้วยการสอบวัดระดับ เพื่อดูว่าพื้นฐานความรู้ด้านภาษาของตนอยู่ในระดับใด พร้อมจะเริ่มงานแล้วหรือยัง มีจุดไหนที่ควรได้รับการปรับปรุง เพื่อที่เราจะสามารถพัฒนาตัวเองได้อย่างตรงจุดหากเรามีความมุ่งมั่น ตั้งใจ และมีใจรักในงานนี้จริง ๆ อาชีพล่ามในฝันของเราก็ไม่ไกลเกินเอื้อมแน่นอน

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

JobsDB Mobile App

เลือกงานที่ใช่ ใช้ชีวิตที่ชอบ ด้วยการค้นหางานที่ง่ายและรวดเร็ว พร้อมทั้งจัดการเรซูเม่อย่างมีประสิทธิภาพ ให้คุณอัปโหลด ดู และลบได้ทุกเมื่อที่ต้องการ เพลิดเพลินไปกับประสบการณ์การใช้งานแสนง่าย ด้วยระบบ AI ใหม่ ช่วยค้นหางานที่ตรงใจมากขึ้นถึง 6 เท่า​

ฝึกการสื่อสารกับเจ้านายเป็นภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างการแนะนำตัวในการสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ

บทความยอดนิยม

9 เทรนด์การทำงานในอนาคตสำหรับปี 2023เส้นทางการเป็นล่าม ต้องผ่านอะไรบ้าง

ในสายงานการพัฒนาแอปพลิเคชั่น ซอฟท์แวร์ หรือโปรแกรมต่าง ๆ นอกจากอาชีพชูโรงอย่าง Developer แล้ว ยังมีตำแหน่งยิบย่อยอื่น ๆ...
  เราอาจคุ้นเคยกับเทคโนโลยี AI (Artificial Intelligence) หรือระบบปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งก็คือความฉลาดของคอมพิวเตอร์กันมา...
ใครจะไปคิดว่าวันหนึ่งโลกของเราจะเกิดโรคระบาดอย่างโควิด-19 ขึ้นมา แล้วส่งผลกระทบแบบเป็นวงกว้างไปทั่วโลก สร้างปัญหาให้กับท...

คำค้นหายอดนิยม

Scroll to Top