อยากเลื่อนขั้นเป็น IT Manager ควรทำอย่างไร

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

           ในปัจจุบัน Information Technology หรือ IT เป็นสายงานที่มีความสำคัญมากในระบบการทำงาน และเป็นที่ต้องการในหลายบริษัท เพราะในยุคที่ Digital มีบทบาทสำคัญในการทำงานและติดต่อสื่อสาร การทำงานโดยส่วนใหญ่จึงต้องใช้คอมพิวเตอร์เป็นหลัก คนที่ทำหน้าที่คอยบำรุงรักษาอุปกรณ์ ดูแลโปรแกรม หรือจัดการสิทธิการเข้าใช้งานของบุคคลต่าง ๆ จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากตำแหน่งงานไอที สำหรับใครที่ทำงานสายไอที แล้วกำลังมองหาโอกาสที่จะเลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง เพื่อก้าวขึ้นไปเป็น IT Manager มาทำความรู้จักกับตำแหน่งงานนี้ และมาดูกันว่ามีคุณสมบัติอะไรที่ IT Manager มืออาชีพควรมีบ้าง

IT manager

           ตำแหน่ง IT Manager หรือ IT Management คือตำแหน่งงานในระดับผู้บริหาร ที่ต้องใช้ความรู้ทางด้านเทคนิคร่วมกับความเข้าใจในธุรกิจ มีทักษะด้านการวางแผน การบริหารงานโครงการให้ตอบโจทย์ทางธุรกิจ โดยจะมีค่าตอบแทนเริ่มต้นเฉลี่ยประมาณ 22,000 บาท และสูงสุดถึง 400,000 บาท ตามประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และทักษะเฉพาะด้านที่มี 

           ความรับผิดชอบ (Responsibilities) ของ IT Manager 

           1. วางนโยบาย และแนวโน้มทางเทคโนโลยีต่อองค์กร เช่น วางแผนการใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่แล้วอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด หรือการมองหาอุปกรณ์ใหม่มาช่วยพัฒนาธุรกิจ

           2. ควบคุมพัฒนา Operating and Capital budgets ที่เกี่ยวข้องกับ IT ทั้งหมดขององค์กรเพื่อบริหารค่าใช้จ่ายอย่างเหมาะสม

           3. บริหารจัดการ สัญญาต่าง ๆ ของ Hardware Software และการสื่อสาร

           4. พัฒนา ประสานงาน แผนการดำเนินงานในการสนับสนุนพันธกิจและแผนกลยุทธ์ รวมทั้งแนะนำ บำรุงรักษาระบบ IT

           5. วางแผน คิดค้นงานร่วมกับทีมเพื่อหาเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ประโยชน์ในองค์กร

           6. บริหารจัดการติดตามทีม สนับสนุนในการให้บริการ แก้ไขปัญหา รวมทั้งการเก็บรวบรวมเป็นองค์ความรู้ (Knowledge Base) ของฝ่าย IT ต่อไป

           7. บริหารจัดการกระบวนการทำงานฝ่าย IT ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

           8. กำหนด วางแผนในการพัฒนาทุกคนในทีมเพื่อเพิ่มศักยภาพ และองค์ความรู้ของทีมให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ของธุรกิจ

           คุณสมบัติที่ IT Manager มืออาชีพควรมี

           ใครที่ต้องการเตรียมความพร้อม วางแผนเพื่อที่จะเลื่อนขั้นไปเป็น IT Manager แต่ยังไม่แน่ใจว่าเราควรต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง สามารถสืบค้นเว็บไซต์รับสมัครงาน เพื่อดูว่าบริษัทต่าง ๆ ต้องการรับสมัคร IT Manager ที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ หรือ requirements อย่างไรบ้าง โดยเลือกบริษัทหรือประเภทธุรกิจที่ตรงกับความสนใจของคุณ ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเราอยากร่วมงานบริษัทผลิตโฆษณา ลองสืบค้นหาประกาศรับสมัครงานของบริษัทผลิตโฆษณา แล้วนำคุณสมบัติที่ทางบริษัทต้องการมาเปรียบเทียบกับคุณสมบัติที่คุณมี ว่าตรงกับคุณสมบัติที่บริษัทต้องการหรือไม่ ยังมีสิ่งไหนที่เราควรพัฒนาปรับปรุงตัวเองอีกบ้าง เพื่อที่จะเตรียมตัววางแผนเลื่อนขั้นหรือสมัครงานในตำแหน่งที่ตรงใจมากขึ้น

           ตัวอย่างคุณสมบัติของ IT Manager ที่หลาย ๆ บริษัทต้องการ ได้แก่

          – วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือเทียบเท่า ประสบการณ์การบริหาร 7 ปีหรือแล้วแต่ละบริษัทกำหนด

           – มีความรู้และประสบการณ์การจัดการและสนับสนุนการดำเนินงาน ERP/WMS/CMMS

           – มีความสามารถในการจัดการระบบและเครือข่ายต่าง ๆ 

           – ทำงานเป็นทีมได้ดี มีความเป็นผู้นำ มีความคิดสร้างสรรค์ ไหวพริบ มีความรู้ในเชิงเทคนิค สามารถแก้ปัญหาเชิงวิเคราะห์ได้เป็นอย่างดี

           – คิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีวิสัยทัศน์ มีมุมมองทางธุรกิจ

           – มีทักษะในการสื่อสารและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

           – มีความรู้และสามารถปฏิบัติตามข้อกฎหมายเกี่ยวกับ IT อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันปัญหาซึ่งทำให้องค์กรเสื่อมเสียชื่อเสียง 

           เทคนิคการเสริมความรู้ เพิ่มทักษะสำหรับคนทำงานสายไอที

           สำหรับใครที่ต้องการ Upskill หรือ Reskill เพิ่มความรู้ความสามารถของตัวเองให้มากยิ่งขึ้น  สามารถพัฒนาตัวเองด้วยกิจกรรม ดังนี้

           เพิ่มทักษะทางด้านไอที

           ในยุคดิจิทัลที่เราสามารถเติมความรู้ให้ตัวเองได้ทุกที่ทุกเวลา มีคอร์สเรียนและหลักสูตรออนไลน์ที่น่าสนใจต่าง ๆ มากมายให้เราเลือกเรียนกัน ไม่ว่าจะเป็นคอร์สเรียนจาก Google ซึ่งมีหลักสูตร IT Manager ให้เราได้เลือกเรียนตามความสนใจ เพื่อเสริมความสามารถของเราให้ตรงตามคุณสมบัติที่ต้องการ 

           นอกจากนี้เรายังหาความรู้เพิ่มเติมได้จากการอ่านหนังสือเกี่ยวกับ IT อย่าง Hit Refresh โดย Satya Nadella ซึ่งเป็นหนังสือที่เหมาะสำหรับคนที่ทำงานในบริษัทขนาดใหญ่และกำลังวางแผนเพื่อปรับทิศทางการทำงานไปสู่ Digital อย่างเต็มตัว 

           เพิ่มความรู้ด้านการบริหารและการจัดการ

           การบริหารและการจัดการเป็นคุณสมบัติสำคัญที่ IT Manager ควรมี เราสามารถเสริมความรู้และแนวคิดทางด้านนี้ได้ด้วยการสมัครเรียนหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร อ่านหนังสือหรือฟัง Podcast ที่ให้ความรู้ เสริมแรงบันดาลใจ ปรับ Mindset ในการทำงานของเราให้ดียิ่งขึ้น เป็นต้น 

           หากเรามีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และความตั้งใจ เส้นทางสู่ IT Manager ก็ไม่ใช่เรื่องที่ไกลเกินเอื้อม หมั่นพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ เปิดโอกาสให้ตัวเราได้ทำอะไรใหม่ ๆ พร้อมรับทุกการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และพร้อมที่จะก้าวให้ทันความเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่เสมอ

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

JobsDB Mobile App

เลือกงานที่ใช่ ใช้ชีวิตที่ชอบ ด้วยการค้นหางานที่ง่ายและรวดเร็ว พร้อมทั้งจัดการเรซูเม่อย่างมีประสิทธิภาพ ให้คุณอัปโหลด ดู และลบได้ทุกเมื่อที่ต้องการ เพลิดเพลินไปกับประสบการณ์การใช้งานแสนง่าย ด้วยระบบ AI ใหม่ ช่วยค้นหางานที่ตรงใจมากขึ้นถึง 6 เท่า​

มาทำความรู้จักกับ สายงานด้านไอทีกันเถอะ

อาชีพ Cyber Security มารู้จักผู้พิทักษ์ข้อมูลไซเบอร์

 

บทความยอดนิยม

9 เทรนด์การทำงานในอนาคตสำหรับปี 2023อยากเลื่อนขั้นเป็น IT Manager ควรทำอย่างไร

อีกหนึ่งธุรกิจที่กำลังกระแสและเป็นที่น่าจับตามองในปัจจุบัน คงหนีไม่พ้น SMEs รวมไปถึงบรรดา Startup ทั้งหลาย เพราะปัจจุบัน...
ในยุคนี้นอกจากที่บริษัทจะต้องสร้างกลยุทธ์เพื่อมัดใจลูกค้าให้ยังซื้อสินค้าและบริการต่าง ๆ แล้ว การมัดใจพนักงานคนรุ่นใหม่...
ช่วงนี้มนุษย์เงินเดือนหรือพนักงานออฟฟิศทั้งหลายเรียกได้ว่าเริ่มเข้าสู่ฤดูกาลยื่นภาษีกันแล้ว ซึ่งการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธ...

คำค้นหายอดนิยม

บทความที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
Scroll to Top