เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับภาษีของคนทำงาน

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

          คนทำงานหลายคนหรือคนที่เพิ่งทำงานใหม่ ไม่ว่าจะเป็น นักศึกษาจบใหม่ หรือคนทำงานที่ขาดประสบการณ์ จะมีเรื่องให้ต้องกังวลใจหลายต่อหลายเรื่อง และหนึ่งในนั้น คือ การเสียภาษี หลายคนจะเกิดข้อสงสัยหลายอย่าง อาทิ มีรายได้เท่าไรจึงต้องเสียภาษี มีรายได้เท่านี้ต้องเสียภาษีเท่าไร

          ต้องยอมรับว่าคนทำงานหน้าใหม่จะไม่มีความรู้เรื่องเหล่านี้เลย ถึงแม้ว่าจะมีใครอธิบายให้ฟังแล้ว ก็อาจจะไม่ได้เข้าใจโดยละเอียดเสียทีเดียว jobsDB จึงได้สรุปข้อควรรู้เกี่ยวกับภาษี และการเสียภาษีของคนทำงานมาให้ได้รู้กัน เพื่อให้เข้าใจง่ายและไม่ซับซ้อน สำหรับคนที่เพิ่งเคยได้ยินเรื่องนี้เป็นครั้งแรก

ใครบ้างต้องเสียภาษี

          บุคคลที่ต้องเสียภาษีตามความหมายทางภาษี มี 4 ประเภท คือ

 1. บุคคลธรรมดา
 2. ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล
 3. ผู้ที่ถึงแก่ความตายระหว่างปีภาษี
 4. กองมรดกที่ยังมิได้แบ่ง

          สำหรับคนทำงานที่มีรายได้เฉพาะเงินเดือน ต้องใช้แบบยื่นเสียภาษี ภงด. 91 โดยบุคคลทุกคน ยกเว้นผู้เยาว์ หรือคนไร้ความสามารถ หรือ เสมือนไร้ความสามารถ ต้องยื่นแบบเงินได้พึงประเมิน ถ้าบุคคลนั้นมีเงินได้เฉพาะเงินเดือน เกิน 50,000 บาทต่อปีขึ้นไป และถึงแม้ว่าจะมีรายได้ไม่ถึงเกณฑ์ต้องเสียภาษี แต่ก็ต้องยื่นเสียภาษีไว้ก่อน

ภาษีคนทำงาน

อัตราภาษีเงินได้ที่ต้องยื่นเสียภาษี

 • รายได้สุทธิตั้งแต่ 0-150,000 บาท/ปี ได้รับการยกเว้นภาษี
 • รายได้สุทธิตั้งแต่ 150,000-300,000 บาท/ปี จะเสียภาษี 5 % ของรายได้สุทธิ
 • รายได้สุทธิตั้งแต่ 300,001-500,000 บาท/ปี จะเสียภาษี 10 % ของรายได้สุทธิ
 • รายได้สุทธิตั้งแต่ 500,001-750,000 บาท/ปี จะเสียภาษี 15 % ของรายได้สุทธิ
 • รายได้สุทธิตั้งแต่ 750,001-1,000,000 บาท/ปี จะเสียภาษี 20 % ของรายได้สุทธิ
 • รายได้สุทธิตั้งแต่ 1,000,001-2,000,000 บาท/ปี จะเสียภาษี 25 % ของรายได้สุทธิ
 • รายได้สุทธิตั้งแต่ 2,000,001-4,000,000 บาท/ปี จะเสียภาษี 30 % ของรายได้สุทธิ
 • รายได้สุทธิตั้งแต่ 4,000,001 บาท/ปี ขึ้นไป จะเสียภาษี 35 % ของรายได้สุทธิ

สิทธิลดหย่อนภาษีมีอะไรบ้าง

ยิ่งมีรายได้มาก ก็ยิ่งต้องเสียภาษีมาก คนทำงานหลายคนจึงหาหนทางต่าง ๆ นานาที่จะช่วยให้ตัวเองเสียภาษีน้อยลง ซึ่งวิธีการวางแผนภาษีที่หลาย ๆ คนมักจะใช้กัน มีดังนี้

 • เงินค่าชดเชยที่ได้รับตามกฎหมายแรงงาน
 • อุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
 • เบี้ยประกันสุขภาพบิดามารดา
 • เบี้ยประกันชีวิต
 • ค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
 • ค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF/RMF)
 • ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อซื้อ เช่าซื้อ หรือสร้างอาคารที่อยู่อาศัย
 • เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
 • เงินบริจาค

           นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ยังมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เราสามารถนำมาลดหย่อนภาษาได้ ซึ่งสามารถหาอ่านได้จากบทความ “ค่าใช้จ่ายอะไรบ้างที่จะช่วยคุณประหยัดภาษี” แล้วจะเห็นว่ายังมีอีกหลายอย่างที่ช่วยให้เราจ่ายภาษีน้อยลง โดยที่ไม่ต้องเลี่ยงภาษี

ระยะเวลายื่นเสียภาษี

 • ภ.ง.ด. 90                มกราคม – มีนาคม ของปีภาษีถัดไป
 • ภ.ง.ด. 91                มกราคม – มีนาคม ของปีภาษีถัดไป
 • ภ.ง.ด. 93                ก่อนถึงกำหนดเวลาการยื่นแบบตามปกติ
 • ภ.ง.ด. 94                กรกฎาคม – กันยายน ของปีภาษีนั้น

          การยื่นภาษีนั้นสามารถทำได้ด้วยการกรอกแบบฟอร์ม แล้วส่งกลับไปยังกรมสรรพากร หรือวิธีการที่สะดวกที่สุดคือการยื่นผ่านอินเทอร์เน็ตทาง www.rd.go.th ระยะเวลาในการยื่นอาจจะเลื่อนออกไปได้เล็กน้อย ขึ้นอยู่กับประกาศของกรมสรรพากร

          การที่เราจะเริ่มเข้าทำงานเรามักจะรู้สึกว่าการเสียภาษีเป็นเรื่องไกลตัว แต่ความเป็นจริงแล้ว ภาษีเป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวเรามาก เพียงแต่เราไม่รู้ขั้นตอนโดยละเอียดเท่านั้นเอง เมื่อเรารู้ขั้นตอนต่าง ๆ โดยละเอียดแล้ว เราก็ควรทำให้การเสียภาษีเป็นเรื่องที่ถูกต้อง จะได้ไม่ถูกเรียกเก็บภาษีย้อนหลัง

         อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยื่นภาษีได้ที่เว็บไซต์ของกรมสรรพากร http://www.rd.go.th/publish/26218.0.html

เรืื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

ยื่นภาษีผ่านสมาร์ทโฟน โหลดเลย

ค่าปรับสำหรับผู้ที่ยื่นภาษีล่าช้า

บทความยอดนิยม
ผู้ได้รับรางวัล Starbucks Card มูลค่า 400 บาท อันดับที่ 1-100​ ลำดับที่ 1-50 ชื่อ-สกุล ลำดับที่ 51-100 ชื่อ-สกุล......
กรุงเทพฯ 1 สิงหาคม 2565 – ซีค (SEEK) บริษัทต้นสังกัดของ จ๊อบส์สตรีท  (JobStreet)......
Startup (สตาร์ทอัพ) เป็นชื่อเรียกของธุรกิจหรือองค์กร ที่เพิ่งเริ่มต้นกิจการด้วยคนเพียงไม่กี่คน โดยในช่วงเวลาสองถึงสามปีท...

คำค้นหายอดนิยม

บทความที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
Scroll to Top