​10 ข้อควรรู้ ก่อนเรียนหลักสูตร จป. เทคนิค

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

           อาชีพเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในการทำงาน หรือ จป. คืออาชีพที่ฟังดูแล้วอาจทำให้หลายคนสับสนกับตำแหน่ง รปภ. ได้ง่าย ๆ แต่ความจริงแล้ว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในการทำงาน หรือ จป. เป็นตำแหน่งงานที่ต้องใช้ความรู้เฉพาะทางด้านการดูแลระบบ ทั้งระบบประปา ไฟฟ้า หรือโครงสร้างอาคาร เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและทำให้ที่ทำงานเป็นที่ที่ปลอดภัยอยู่เสมอ และยังต้องคอยควบคุมให้ระบบบำรุงรักษาสถานที่ประกอบกิจการเป็นไปตามกฎหมาย ทำให้ต้องมีการอบรบและสอบวัดระดับเพื่อเลื่อนระดับขั้นในตำแหน่ง จป. เองด้วย และตำแหน่ง จป. เทคนิค ก็เป็นระดับตำแหน่งในสายงาน จป. ที่สามารถทำให้คนที่ทำงานในตำแหน่งนี้ มีฐานเงินเดือนสูงขึ้น และสามารถเติบโตไปเป็น จป. ระดับสูง ๆ ขึ้นไปได้

​10 ข้อควรรู้ ก่อนเรียนหลักสูตร จป. เทคนิค

           หลักสูตรเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในการทำงาน เป็นหลักสูตรที่ใช้เวลาอบรม 18 ชั่วโมง สามารถเลือกอบรบกับสถาบันที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงแรงงานซึ่งมีอยู่มากมายหลายที่ และถึงแม้ตอนนี้จะอยู่ในช่วงโควิด หลายคนไม่อยากไปอบรมนอกบ้าน ก็มีหลายสถาบันทีเดียวที่มีเปิดอบรมออนไลน์ ให้คุณสามารถนั่งเรียนที่บ้านได้อย่างสบาย ๆ เลย แต่ก่อนที่จะไปสมัครอบรม จป. เทคนิคนั้น มาดูกันก่อนว่าคุณต้องเตรียมตัวยังไงบ้าง

 1. เคยผ่านการอบรม จป. หัวหน้ามาก่อน

           ไม่สำคัญว่าวุฒิการศึกษาคุณอยู่ระดับไหน แต่ถ้าคุณเคยมีประสบการณ์ จป. หัวหน้างาน หรือผ่านการอบรม จป. หัวหน้างาน ได้รับการขึ้นทะเบียนและมีเลขที่ จป. หัวหน้ามาแล้ว ถึงจะสามารถเข้าอบรม จป. เทคนิคได้

 

 1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัยหรือเทียบเท่า

           หากคุณมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำว่าระดับปริญญาตรี ในสาขาอาชีวอนามัย หรือเทียบเท่า คุณก็สามารถเข้าอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในการทำงานได้

 

 1. รู้จักหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในการทำงาน
 • คุณจำเป็นจะต้องรู้หน้าที่ของตำแหน่งงานก่อนที่คุณจะเข้าไปทำงาน ดังนั้นมารู้จักหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในการทำงานเพื่อดูว่าคุณเหมาะกับงานนี้หรือไม่
 • ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันและขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง
 • แนะนำให้ลูกจ้างปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือตามข้อด้านบน
 • ตรวจสอบหาสาเหตุการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงาน และรายงานผล รวมทั้งเสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อป้องกันการเกิดเหตุโดยไม่ชักช้า
 • รวบรวมสถิติ จัดทำรายงาน และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงานของลูกจ้าง
 • ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย

 

 1. ลุยงานที่หน้างานได้

           งาน จป. เป็นงานที่ต้องลงหน้างานเพื่อตรวจเช็กความเรียบร้อย และตรวจสอบหาสาเหตุของอุบัติเหตุหรืออันตรายที่เกิดขึ้นมาทำรายงานได้ คนเป็น จป. เทคนิค จึงจำเป็นที่ต้องทนความร้อน พร้อมลุยเมื่อต้องลงพื้นที่ทำงานจริงได้ด้วย

 

 1. พร้อมทำงานเอกสาร

           นอกจากลงหน้างานแล้ว ยังต้องพร้อมทำรายงายผลการตรวจสอบ ทำสรุปต่าง ๆ เพื่อให้เห็นภาพรวมของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุในการทำงาน รวมถึงการเขียนข้อกำหนดที่จะต้องนำมาบังคับใช้ในสถานที่ประกอบกิจการด้วย

 

 1. คิดถึงปัญหาไว้ล่วงหน้า และชอบแก้ปัญหา

           ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นตำแหน่งรักษาความปลอดภัย ทำให้คนที่เป็น จป. ต้องรู้จักที่จะคาดเดาปัญหา เหตุการณ์ หรืออุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ล่วงหน้า แล้วจัดการหาทางแก้ไขปัญหานั้นก่อนที่จะเกิดขึ้น อาจใช้วิธีเขียนเป็นข้อกำหนดให้ทุกคนทำตาม หรือคอยตรวจสอบว่าทุกคนปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เขียนไว้หรือไม่ รวมถึงเมื่อมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นแล้ว ต้องคิดหาทางว่าจะทำอย่างไรเพื่อป้องกันไม่ให้อุบัติเหตุนั้นเกิดขึ้นอีก

 

 1. มีสติ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

           หลายครั้งที่มักมีเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้น ทำให้ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เป็นตำแหน่งโดยตรงที่จะถูกเรียกหา ดังนั้นสิ่งที่คุณต้องมีก็คือ สติ เพื่อจำได้ทำให้สามารถคิดหาทางออกเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ เช่น หากมีสัตว์หลุดเข้ามาในโรงงาน คนที่จะจัดการไล่สัตว์เหล่านั้นให้ออกไป โดยที่ไม่เป็นอันตรายต่อพนักงานและกระทบต่อกระบวนการทำงานให้น้อยที่สุด

 

 1. รู้ข้อกฎหมายความปลอดภัย

           การทำตามกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เป็นสิ่งสำคัญที่ จป.เทคนิคจะต้องทำความเข้าใจ เพื่อที่จะได้นำไปบอกและให้คำแนะนำให้กับนายจ้างได้ปฏิบัติและวางมาตราการให้กับทุกคนในสถานที่ทำงานได้ทำตามกันอย่างเคร่งครัด เพราะถึงเวลาที่มีคนมาตรวจสอบจะได้ไม่ต้องมีปัญหาภายหลัง

 

 1. มีทักษะการสื่อสารและเป็นผู้นำที่ดี

           เพราะ จป. เทคนิค นอกจากจะออกกฎแล้ว ยังทำหน้าที่เป็นคนคุมกฎให้ทุกคนต้องปฏิบัติตามด้วย ดังนั้นคุณต้องมีทักษะความเป็นผู้นำที่ดีเพื่อให้คนอื่น ๆ ทำตามได้อย่างเต็มใจ รวมถึงทักษะการสื่อสารที่ดี ที่จะทำให้ทุกคนเข้าใจว่าทำไมต้องทำตามกฎ รวมถึงในเวลาที่ต้องมีการซ้อมหนีไฟ หรือซ้อมอบรมด้านการป้องกันภัยอื่น ๆ ก็ต้องใช้ทักษะการสื่อสารนี้ และยังเป็นประโยชน์เมื่อต้องประสานงานกับแผนกอื่น ๆ อีกด้วย ซึ่งบอกได้เลยว่าตำแหน่ง จป. เทคนิค ต้องประสานงานขอความร่วมมือจากหน่วยงานอื่น ๆ อยู่เสมอ

 

 1. ชอบกฎระเบียบ มีวินัยสูง

           ตำแหน่ง จป. คือผู้คุมกฎ แถมยังเป็นคนออกกฎเสียเองด้วย เลยทำให้คนที่จะมาทำงานตำแหน่งต้องชอบกฎระเบียบ มีความเคร่งครัดและมีวินัยในการปฏิบัติตามกฎสูง เพื่อที่จะได้เป็นแบบอย่างให้กับพนักงานคนอื่น ๆ ไปด้วยในตัว เพราะเมื่อเป็นเรื่องของความปลอดภัย จะหละหลวมไม่ได้

           ผ่านไป 10 ข้อควรรู้ก่อนเรียนหลักสูตรเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในการทำงานแล้ว หวังว่าหลายคนคงพอเข้าใจและเห็นภาพหน้าที่ที่ จป. เทคนิคต้องรับผิดชอบและงานที่จะต้องเจอมากขึ้นแล้ว ทีนี้ก็ลองเอามาประกอบการตัดสินใจกันดูว่า เราเหมาะกับอาชีพ จป. เทคนิคไหม อยากทำอาชีพนี้จริง ๆ หรือไม่ ก่อนที่จะตัดสินใจไปอบรมเรียน ถ้าใครตัดสินใจได้แล้วว่าจะไปต่อในสาย จป. เทคนิค ก็ไปหาคอร์สอบรบแล้วลงเรียนกันได้เลย JobsDB เป็นกำลังใจให้ทุกคนค่ะ

           อยากหางานด้านการรักษาความปลอดภัย ตำแหน่งงานจป.ในโรงงานที่ให้ค่าตอบแทนสูง หรือหางานตำแหน่งอื่น ๆ ที่ใช่ ตรงกับที่เรียนมา หรือตรงกับความชอบของคุณ มาค้นหาตำแหน่งงานจากบริษัทชั้นนำทั่วไทยได้แล้วที่ แอปพลิเคชั่น JobsDB แอปหางานที่จะทำให้เรื่องหางานใหม่เป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณ

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

JobsDB Mobile App

เลือกงานที่ใช่ ใช้ชีวิตที่ชอบ ด้วยการค้นหางานที่ง่ายและรวดเร็ว พร้อมทั้งจัดการเรซูเม่อย่างมีประสิทธิภาพ ให้คุณอัปโหลด ดู และลบได้ทุกเมื่อที่ต้องการ เพลิดเพลินไปกับประสบการณ์การใช้งานแสนง่าย ด้วยระบบ AI ใหม่ ช่วยค้นหางานที่ตรงใจมากขึ้นถึง 6 เท่า​

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ในการทำงานระดับเทคนิค (จป.เทคนิค) ต้องจบอะไร เตรียมตัวอยางไรก่อนสมัครงาน

วิธีควบคุมค่าใช้จ่ายด้านความปลอดภัยระบบในยุครัดเข็มขัด

แนวทางที่ช่วยรักษาความปลอดภัยให้กับ ระบบสารสนเทศในองค์กร

สายงานด้านวิศวกรรมโยธาสายไหนที่เหมาะกับคุณ
บทความยอดนิยม

9 เทรนด์การทำงานในอนาคตสำหรับปี 2023​10 ข้อควรรู้ ก่อนเรียนหลักสูตร จป. เทคนิค

เชื่อว่าในแวดวงชาวออฟฟิศช่วงหลังมานี้ ต้องเคยได้ยินเรื่อง Work Life Balance ผ่านหูกันอยู่บ้าง เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในเทรน...
“Data is the new oil” เป็นคำกล่าวที่แสดงถึงความสำคัญของข้อมูลในยุคนี้ ซึ่งเป็นยุคที่ข้อมูลกลายเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่ามห...
ไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะว่างงานด้วยเหตุผลไหน จะถูกให้ออกจากงานหรือออกมาด้วยความสมัครใจ หลายคนก็น่าจะมีความกังวลใจกับความไม...

คำค้นหายอดนิยม

บทความที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
No data was found
Scroll to Top