เรียนต่อโท ทางออกที่ใช่สำหรับเด็กจบใหม่จริงหรือเปล่า

             หลังจากเรียนจบปริญญาตรี การเริ่มชีวิตทำงานถือเป็นอีกหนึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของชีวิต ทั้งความรับผ…