เริ่มงานวันแรก อย่างไรให้น่าประทับใจและเป็นมืออาชีพ

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

           เริ่มงานวันแรก งานใหม่ ที่ทำงานใหม่ สังคมใหม่ สิ่งแวดล้อมใหม่ การได้เริ่มอะไรใหม่ ๆ ในชีวิตก็นับเป็นอีกหนึ่งความท้าทายที่ตัวเราจะสามารถเป็นผู้กำหนดอะไรหลาย ๆ อย่างได้ด้วยตัวเอง ว่าจะให้การเริ่มต้นในวันนี้ปูทางไปสู่สิ่งดี ๆ ในวันข้างหน้าได้อย่างไร เตรียมพร้อมสำหรับการเริ่มงานวันแรกด้วยความมั่นใจ แล้วตั้งใจเดินหน้าทำให้ดีที่สุดในทุกวัน เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จในอนาคตตามที่ทุกคนมุ่งหวังต้องการ

 เริ่มงานวันแรก

           สร้าง First impression ที่ดี

           เรื่องดี ๆ ทุกเรื่องเริ่มต้นที่คำทักทายง่าย ๆ “สวัสดีครับ/ ค่ะ” ยังคงใช้ได้ดีอยู่เสมอในทุกสถานการณ์ เมื่อ เริ่มงานวันแรก เราสามารถเริ่มต้นสิ่งดี ๆ ด้วยการกล่าวทักทายเพื่อนร่วมงานใหม่ พร้อมรอยยิ้มอย่างจริงใจ เพราะ First impression เป็นสิ่งที่พนักงานใหม่ทุกคนมีโอกาสครั้งเดียวที่จะได้ทำ ดังนั้นจงตั้งใจให้ภาพความประทับใจแรกออกมาดีที่สุด เพราะถ้าออกมาไม่ดี กว่าจะแก้ไขก็คงต้องใช้เวลานาน บางครั้งเป็นเดือน หรือเป็นปี หรืออาจไม่มีวันลบภาพความไม่ประทับใจนั้นออกไปได้เลย และสำคัญที่สุด เมื่อสร้างความประทับใจแรกได้แล้ว สิ่งที่ต้องทำให้ได้อย่างต่อเนื่องคือรักษาความตั้งใจอันดีนี้ไว้ให้คงอยู่ตลอดระยะเวลาของการทำงานเสมอ

           ปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กร

           ทำความเข้าใจวิสัยทัศน์และจุดมุ่งหมายขององค์กรเสียก่อน หลังจากนั้นค่อยศึกษาภาพรวมของวัฒนธรรมองค์กร โดยเริ่มสังเกตตั้งแต่การเข้ามาสมัครงานหรือสัมภาษณ์งาน ศึกษารายละเอียดตั้งแต่เรื่องใหญ่ ๆ อย่างนโยบายองค์กร ไปจนถึงเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ อย่างกฎกติกา พฤติกรรม และมารยาทในการอยู่ร่วมกันในที่ทำงาน เพื่อให้การทำงานในวันแรกและทุก ๆ วันต่อจากนี้ออกมาราบรื่น ไม่เกิดความรู้สึกแปลกแยกแตกต่างจนไม่อาจอยู่ร่วมกันได้ ทั้งนี้ เราต้องไม่ลืมที่จะทำตัวเป็นน้ำไม่เต็มแก้วอยู่เสมอ เพื่อพร้อมที่จะเรียนรู้เรื่องใหม่ ๆ ได้ตลอดเวลา

           ให้ความสำคัญกับเพื่อนร่วมงาน

           เมื่อได้เข้าไปทำงานภายในองค์กรแล้ว การมีเพื่อนร่วมงานที่ดีนั้นสำคัญมาก เพราะการทำงานในองค์กรต้องอาศัยการทำงานเป็นทีม และทีมที่ดีก็จะส่งผลให้เพื่อน ๆ ทั้งหมดเติบโตในหน้าที่การงานไปพร้อม ๆ กัน ดังนั้นในวันแรกที่ก้าวเท้าเข้าไปในบริษัท ควรมองหาเพื่อนดี ๆ ผูกมิตรทำความรู้จักกับคนที่ทำงานอยู่มาก่อนเรา ไม่ว่าเขาจะมีอายุน้อยกว่าหรือมากกว่าเรา เพราะคนเหล่านี้แหละจะช่วยให้คำแนะนำดี ๆ กับเราได้เสมอ พยายามสร้างความสัมพันธ์อันดีกับทีม มีการพูดคุยกับทีมอยู่เสมอ เพื่อสร้างความแข็งแกร่งและเติบโตไปด้วยกัน

          คิดใหม่ ทำใหม่ กล้านำเสนอสิ่งใหม่ ๆ ให้กับองค์กร

          ใช่ว่าพนักงานน้องใหม่ต้องนั่งอยู่นิ่ง ๆ สงบเสงี่ยมอยู่ในมุมเงียบ ๆ เสมอไป เพราะบ่อยครั้งที่หัวหน้าหรือผู้บริหารก็ต้องการเห็นศักยภาพที่มีในตัวเราด้วยเช่นกัน กล้าที่จะนำเสนอไอเดียหรือความคิดใหม่ ๆ ที่เป็นไปได้ ตั้งอยู่บนเหตุและผลที่น่าเชื่อถือ เพื่อให้คนอื่นมองเห็นอะไรดี ๆ ในตัวเรา และหากไอเดียเราเข้าตามากพอ อาจจะได้ลองนำแง่มุมที่น่าสนใจเหล่านี้ไปปรับใช้ในการทำงานภายในองค์กรได้อย่างเป็นรูปธรรม หมั่นเรียนรู้และมีส่วนร่วมนำการนำสิ่งใหม่มาสู่องค์กรบ่อย ๆ แล้ววันหนึ่งทุกคนในองค์กรก็จะรู้ว่าใครที่เหมาะสมจะก้าวขึ้นมายืนในตำแหน่งสำคัญ ๆ ในอนาคตต่อไป

           เปลี่ยนสร้างภาพให้เป็นสร้างงาน

           เชื่อว่าทุกคนต้องผ่านกระบวนการสร้างภาพกันมาแล้วทั้งนั้นในวันสัมภาษณ์งาน เพราะการสร้างภาพก็คือการสร้างความเชื่อมั่น ถือเป็นการขายของที่มีในตัวเรา แต่การสร้างภาพนี้ต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของความจริงใจและความตั้งใจจริงที่จะมุ่งสร้างงานให้กับองค์กรให้ได้มากที่สุด ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเคยขายเอาไว้ในวันสัมภาษณ์ จงทำให้มันเป็นจริง เมื่อองค์กรให้เกียรติเราด้วยการเชื่อมั่นในตัวเราจนตกปากรับคำให้เข้ามาทำงานแล้ว เราก็ควรจะให้เกียรติองค์กรกลับด้วยการแสดงศักยภาพและความตั้งใจออกมาให้เห็น หากเราทำทุกอย่างเต็มที่แล้ว ไม่ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไร ก็ถือว่าเราได้ก้าวเข้าไปใกล้ความสำเร็จอีกก้าวหนึ่งแล้ว

           จัดการกับอารมณ์ด้านลบ

            พยายามหลีกเลี่ยงความโกรธข้องขุ่นเคืองและความไม่พอใจที่เกิดขึ้นในที่ทำงาน ทำใจให้เย็นและผ่อนคลายเข้าไว้ สิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวบ่งบอกถึงความสามารถในการจัดการด้านอารมณ์ของเราได้เป็นอย่างดี เอาเวลาที่เราคิดจะโกรธเคืองสิ่งต่าง ๆ ไปมองหาโอกาสและช่องทางที่จะทำให้เราพัฒนาความสามารถและทักษะดีกว่า คนที่จัดการกับอารมณ์ด้านลบได้ย่อมได้รับความเชื่อมั่นจากคนรอบข้าง และไม่ว่าใครก็อยากร่วมงานด้วยอย่างแน่นอน

           บริหารจัดการชีวิต : ‘เงินเดือน’ ไม่ใช่ ‘เงินต้นเดือน’

           บางครั้งการได้งานใหม่ ตำแหน่งใหม่สมดังหวังตั้งใจ ก็ทำให้เราแฮปปี้กับชีวิตช่วงนั้น จนบางคนอาจหลงระเริงกับเงินเดือนใหม่ เผลอไผลใช้จ่ายอย่างไร้สติ สนุกสุดเหวี่ยงแบบไม่มีขีดจำกัด ปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไปไม่ดีแน่ เพราะอาจนำพาชีวิตไปสู่ความพังแบบสุด ๆ ได้ ต้องรู้จักเก็บหอมรอมริบไว้บ้าง เผื่อเงินไว้ใช้ยามฉุกเฉินและสำหรับสิ่งจำเป็นอื่น ๆ ในชีวิต พร้อมทั้งยังต้องวางแผนสู่การเกษียณ การงานดีแล้ว การเงินก็ต้องดีตามไปดเสน ชีวิตจึงจะก้าวไปสู่จุดมุ่งหมายของความสุขที่เราตั้งใจไว้ได้

           เรียนรู้จากความผิดพลาด

            ไม่มีใครเกิดมาโดยไม่เคยทำอะไรผิดพลาด คนที่ไม่เคยทำผิดพลาด คือคนที่ไม่เคยทำอะไรเลย คนเราล้มก็เพื่อที่เราจะได้เรียนรู้การลุกขึ้นมาใหม่ เรียนรู้บทเรียนจากความผิดพลาดที่เกิดขึ้น จะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเรา ช่วยเตือนตัวเองให้มีความรอบคอบยิ่งขึ้น ตลอดจนรู้จักวิธีแก้ปัญหาที่เหมาะสม ฝึกตัวเองให้มีคุณสมบัตินี้แล้วหัวหน้าและเพื่อนร่วมงานก็จะมองเห็นถึงศักยภาพและความตั้งใจของเรา เพราะคุณค่าของประสบการณ์ไม่ได้สอนให้เรารู้ว่าควรทำอะไรเพียงเท่านั้น แต่อยู่ที่การเตือนสติว่าเราไม่ควรทำอะไรอีกด้วย

           การทำงานกับการใช้ชีวิตในโลกทุกวันนี้ดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่แยกจากกันไม่ออกมากขึ้นทุกขณะ หากใครมีความสุขกับงานที่ทำ ความสุขนั้นก็จะส่งผลต่อการใช้ชีวิตด้วยเช่นกัน เพราะงานที่เราทำอยู่นั้นทำให้เรามองเห็นเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนยิ่งขึ้น จะสุขหรือทุกข์ก็ขึ้นอยู่กับตัวเรากำหนดทั้งนั้น หากใครได้เริ่มต้นบทบาทใหม่ในชีวิต เริ่มงานวันแรกกับงานใหม่ที่ใช่กว่าเดิมแล้ว ก็เริ่มต้นให้ดี ปูทางสำหรับวันต่อ ๆ ไปที่จะพบเจอข้างหน้า

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

jobsDB Mobile App

คว้างานที่ใช่ ด้วยการค้นหางานที่ง่ายและรวดเร็ว พร้อมทั้งจัดการเรซูเม่อย่างมีประสิทธิภาพ ให้คุณอัปโหลด ดู และลบได้ทุกเมื่อที่ต้องการ เพลิดเพลินไปกับประสบการณ์การใช้งานแสนง่าย ด้วยระบบ AI ใหม่ ช่วยค้นหางานที่ตรงใจมากขึ้นถึง 6 เท่า​

 

10 ตำแหน่งงานที่มีคนสมัครเยอะที่สุด 2020

5 แนวทางรับมืองานแรก ที่กลายฝันร้ายของเด็กจบใหม่

บทความยอดนิยม
ชาวมนุษย์ออฟฟิศทั้งหลายคงได้ยินกิตติศัพท์ เสียงลือเสียงเล่าอ้างของ KPI ตัวชี้วัดความสำเร็จกันเป็นอย่างดี ซึ่งแต่ละบริษัท...
ด้วยยุคสมัยและปัจจัยต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป จะเห็นได้ว่าวิถี New Normal ไม่ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตเราเฉพาะเรื่องสุขอนามั...
ในยุคนี้ที่เศรษฐกิจดูจะฝืดเคืองไปเสียหมด หลายคนต่างอยากหาลู่ทางเพื่อเพิ่มรายได้เลี้ยงปากท้องตัวเอง โดย 1 ในวิธีที่มีคนสน...

คำค้นหายอดนิยม

Scroll to Top