6 คำแนะนำ เมื่อต้องจ้างพนักงาน Millennials

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

          ปัจจุบันพนักงานกลุ่ม Millennials น่าจะมีจำนวนมากที่สุดเมื่อเทียบกับพนักงานรุ่นอื่นในจำนวนแรงงานทั้งหมด หรืออาจจะกล่าวได้ว่าคนกลุ่มนี้เป็นตัวแทนของพนักงานที่มีความสามารถสูง (Talents) ในตลาดงาน จึงไม่น่าแปลกใจที่โลกธุรกิจในทุกวันนี้จะให้ความสำคัญกับคนกลุ่มนี้อย่างมาก

          สำหรับผู้ประกอบการแล้วกลยุทธ์การสรรหาแบบเดิม อาจใช้ไม่ได้ผลสำหรับคนกลุ่มนี้อีกต่อไป เนื่องจากกลุ่ม Millennials มีแรงจูงใจที่แตกต่างจากคนรุ่นก่อน มีงานวิจัยจำนวนมากที่ทำการศึกษาและทำความเข้าใจ รวมไปถึงหาวิธีในการสรรหาบุคลากรกลุ่มนี้มาร่วมงานอย่างประสบความสำเร็จ และต่อไปนี้คือสิ่งที่ jobsDB อยากจะแนะนำผู้ประกอบการที่ต้องการจ้างพนักงาน Millennials

จ้างพนักงาน Millennials

3 สิ่งควรทำ

1. เสนอสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่ดึงดูดใจ

          นอกจากค่าตอบแทนที่เหมาะสมแล้ว การนำเสนอสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่ยืดหยุ่น สามารถปรับให้เหมาะสมกับรูปแบบการใช้ชีวิตและความต้องการของพนักงานก็เป็นปัจจัยที่ดึงดูดและรักษาพนักงานกลุ่ม Millenials ให้อยู่กับองค์กรไปนาน ๆ

2. ระบุเป้าหมายของบทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบให้ชัดเจน

          ผู้หางานกลุ่ม Millenials รู้สึกว่าการได้ทำงานที่มีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ชัดเจน เป็นแรงจูงใจอย่างหนึ่ง เพราะนั่นหมายถึงการได้เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จ เพราะคนกลุ่มนี้ชื่นชอบการมีตัวตน การแสดงความสามารถ และความคิดเห็นในการทำงาน ผู้ประกอบการจึงควรกำหนดให้ชัดเจนถึงเป้าหมายของบทบาทหน้าที่ ประโยชน์อีกส่วนหนึ่งคือเพื่อให้พนักงานได้ทำหน้าที่ของตนได้อย่างเต็มความสามารถ ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจและสร้างกำลังใจในการทำงานเพื่อองค์กร

3. เสนอเวลาและสถานที่ทำงานที่ยืดหยุ่นได้

          คนกลุ่ม Millenials ไม่ชอบอยู่ในกฎเกณฑ์ที่เข้มงวด ประกอบกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เอื้ออำนวยให้สามารถทำงานได้ทุกที่ทุกเวลา การได้ทำงานในเวลาและสถานที่ที่สามารถปรับได้ตามความต้องการและเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบจึงน่าจะสร้างแรงจูงใจให้พนักงานกลุ่มนี้ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้การที่พนักงานสามารถจัดสรรเวลาทำงานได้เองยังมีส่วนในการส่งเสริมให้เกิด work – life balance ซึ่งเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่กลุ่ม Millenials ให้ความสำคัญมาก ๆ อีกด้วย

 

3 สิ่งควรหลีกเลี่ยง

1. ไม่ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้พนักงานเติบโตในสายอาชีพ

          สิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกอบการเสนอให้พนักงาน ไม่ว่าจะเป็น การเลี้ยงอาหาร จัดรถรับส่ง สร้างห้องดูหนัง ห้องนอนพักผ่อน หรือแม้แต่ห้องเล่นเกม อาจดึงดูดใจสำหรับพนักงานกลุ่มนี้เพียงระยะสั้นเท่านั้น แต่อาจไม่เพียงพอที่จะสร้างแรงจูงใจในระยะยาวได้ ผู้ประกอบการควรคำนึงถึงการเติบโตในสายอาชีพ ผ่านการฝึกอบรม เพื่อเสริมสร้างโอกาสในการก้าวหน้าในหน้าที่การงานด้วย เพราะเป้าหมายสำคัญในการทำงานของ Millenial คือ การได้เรียนรู้ หาประสบการณ์ในการทำงาน เพื่อการเติบโตในอาชีพ

2. ละเลยการใช้สื่อออนไลน์โปรโมทบริษัทและลงประกาศงาน

          หนึ่งในปัจจัยที่ Millenails ใช้พิจารณาในการเลือกสมัครงาน คือ ความมีชื่อเสียงขององค์กร การได้ทำงานในบริษัทที่มีชื่อเสียง เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปถือเป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึ่ง แต่หากเป็นบริษัทขนาดเล็ก ไม่ได้เป็นแบรนด์ที่โด่งดัง สิ่งที่ผู้ประกอบการจะทำได้ คือ การสร้างตัวตนผ่านสื่อออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นการทำเว็บไซต์องคกรให้น่าสนใจ มีภาพประกอบหรือวีดิโอที่แสดงให้เห็นสภาพแวดล้อมที่ดึงดูดใจให้เข้ามาร่วมงาน หรือกิจกรรมที่จัดขึ้นสำหรับพนักงานเพื่อสื่อให้เห็นถึงวัฒนธรรมองค์กรที่ชัดเจน หรือแม้แต่การใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมก็สามารถสื่อสาร เพื่อจูงใจให้คนกลุ่มนี้ให้มาร่วมงาน นอกจากนี้การเลือกใช้เว็บไซต์งานคุณภาพเพื่อการลงประกาศงานก็เป็นทางเลือกที่ดีในการสรรหาพนักงานที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการได้

3. ไม่กล้าจ้างพนักงาน Millenials ที่ไม่มีประสบการณ์ในการทำงาน

          แม้ว่าพนักงานกลุ่มนี้จะมีประสบการณ์ในการทำงานน้อย แต่ผู้ประกอบการอย่าเพิ่งมองข้ามลักษณะพิเศษของ Millenials ที่มีความโดดเด่นในด้านการใช้เทคโนโลยี เพราะพนักงานกลุ่มนี้เกิดมาพร้อมกับการเติบโตของอินเทอร์เน็ตและความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้มีความกระตือรือร้นและความกระหายใคร่รู้ในเรื่องต่าง ๆ และพร้อมจะเรียนรู้ที่จะทำสิ่งต่าง ๆ ได้ในเวลาอันรวดเร็ว

          แม้ว่าอาจจะต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจ เพื่อให้สามารถบริหารคนกลุ่ม Millenials ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จ๊อบส์ดีบีเชื่อว่าหลายองค์กรก็พร้อมจะเรียนรู้ ทำความรู้จัก และบริหารจัดการพนักงานกลุ่มนี้อย่างสุดความสามารถ เพราะผู้ประกอบการทั้งหลายต่างทราบกันดีกว่า ในอนาคตคนกลุ่มนี้จะกลายเป็นกำลังสำคัญ และเป็นหลักในการร่วมกันขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตไปด้วยกัน

Increase your chances of getting hired. Create a jobsDB profile

Increase your chances of getting hired. Update your jobsDB profile

เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

5 แนวโน้มในการจ้างและการจัดการคนทำงานยุค Millennials

5 เทคนิคเด็ด เมื่อต้องจ้างคนกลุ่ม Millennials มาเป็นผู้บริหารระดับกลาง

บทความยอดนิยม
ถ้าใครได้มีโอกาสอ่านหรือฟังข่าวเศรษฐกิจหรือได้ฟังผ่าน ๆ จากการพูดคุยในวงสนทนากับเพื่อนหรือสไลด์ข่าวผ่าน ๆ ในโซเชียลมีเดี...
หลังจากเดือนก่อนหน้าว่าด้วยบทความขั้นตอนการยื่นประกันสังคมสำหรับผู้ว่างงานกันไปแล้ว คราวนี้ JobsDB ขอปรับมุมมอง เปลี่ยนม...
จริงๆ เรื่องราวของโลกการทำงานไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในออฟฟิศเท่านั้น ยังมีอะไรที่อยู่นอกเหนือชีวิตการทำงานประจำในบริษัท เช่น...

คำค้นหายอดนิยม

บทความที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
No data was found
Scroll to Top