เคล็ดลับเพิ่มโอกาสได้เงินเดือนสูง

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

 

หนึ่งในเหตุผลทีเราต้องทำงานก็เพื่อหาเงินเลี้ยงชีพ เลยทำให้เงินเดือนกลายเป็นหนึ่งในปัจจัยและจุดมุ่งหมายสำคัญของการทำงาน ขึ้นชื่อว่า “งาน” ก็ต้องมีภาระหน้าที่ให้ต้องรับผิดชอบและทุมเทแรงกายแรงใจทำงานเป็นเรื่องธรรมดา หากงานที่ทำอยู่จะเหนื่อยจะเครียด แต่ให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่ากับแรงกายแรงใจที่ทุ่มเททำลงไปแล้วล่ะก็คงไม่มีปัญหาอะไร แต่หากเป็นงานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถจากเราสูงมาก แต่ให้ผลตอบแทนไม่สมน้ำสมเนื้อ จะมีวิธีไหนไหมที่จะทำให้เราสามารถขอขึ้นเงินเดือนให้มากกว่าเดิม มาดูเคล็ดลับเพิ่มโอกาสได้เงินเดือนสูงกัน

เงินเดือนสูง
เคล็ดลับเพิ่มโอกาสได้เงินเดือนสูง

ประเมินระดับความสามารถของตัวเอง

ผลตอบแทนเงินเดือนมักแปลตรงตามกับระดับความสามารถ ดังนั้นสิ่งแรกที่คุณต้องทำก็คือการประเมิณความสามารถของตัวคุณเอง ว่าคุณทำงานได้ดีในระดับไหน มีความสามารถอะไรบ้าง มีความรู้และประสบการณ์อะไรที่จะเอาใช้ทำงานได้ การรู้ความสามารถของตัวเองจะทำให้คุณสามารถประเมิณเบื้องต้นได้ว่าคุณเหมาะกับเงินเดือนระดับไหน เงินเดือนที่คุณได้รับอยู่คุ้มค่ากับความรู้ ความสามารถ ผลงานและความทุ่มเทในการทำงานของคุณไหม หากต้องการเรียกเงินเดือนเพิ่ม ก็จะได้มีเหตุผลที่ชัดเจนเอาไปคุยกับเจ้านาย หรือหากต้องการเปลี่ยนงานก็จะได้มีเหตุผลไว้ไปต่อรองเงินเดือนกับที่ทำงานใหม่ได้อย่างเหมาะสม

รู้มูลค่าของตำแหน่งงาน

นอกจากรู้จักความสามารถของตัวเองแล้ว คุณต้องรู้ด้วยว่ามูลค่าของตำแหน่งงานที่คุณทำอยู่ หรือตำแหน่งงานที่คุณกำลังไปสมัครมีมูลค่าอยู่ที่เท่าไหร่ โดยทำการศึกษาแนวโน้มอัตราเงินเดือนของตำแหน่งนี้ในตลาดงาน รวมไปถึงการศึกษาโครงสร้างเงินเดือนของบริษัทและองค์กร เพราะโครงสร้างเงินเดือนเป็นตัวกำหนดว่าแต่ละตำแหน่งในบริษัทควรได้เงินเดือนอยู่ที่เท่าไหร่ พร้อมกับเปรียบเทียบเงินเดือนในตำแหน่งเดียวกันกับบริษัทอื่นที่ทำธุรกิจประเภทเดียวกัน หรือมีมูลค่าองค์กรใกล้เคียงกัน รวมถึงศึกษาความสำคัญของตำแหน่งในบริษัทนั้น ๆ เพราะหากคุณทำงานด้านกฎหมาย การเข้าทำงานในบริษัทที่มีฝ่ายกฎหมายไว้ค่อย support เทียบกับการทำงานในบริษัท Law firm ที่ทำธุรกิจในคำปรึกษาด้านกฎหมายโดยเฉพาะก็อาจทำให้มูลค่าเงินเดือนแตกต่างกันอย่างมากเลยก็ได้

กำหนดเป้าหมายเรื่องเงิน หน้าที่ความรับผิดชอบและสิ่งที่ต้องแลกให้ชัดเจน

เมื่อรู้ขีดความสามารถของตัวเองและฐานเงินเดือนในตลาดแล้ว สิ่งต่อมาที่ควรทำก็คือการสามารถบรรทัดฐานเรื่องเงินเดือนของตัวเองให้ชัดเจน ตั้งเป้าหมายให้ชัดว่าเงินเดือนน้อยที่สุดที่รับได้อยู่ที่เท่าไหร่ หรือมากที่สุดที่คาดหวังว่าจะได้อยู่ที่เท่าไหร่ โดยให้คำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและการทุ่มเทให้กับงานเป็นสำคัญ เพราะเงินเดือนก็คือค่าจ้างที่บริษัทจ่ายให้เราทำงานให้ จึงควรเอาปัจจัยด้านอื่น ๆ มาพิจารณาด้วย เช่น

          เวลาในการทำงาน เหมาะสมกับเงินเดือนไหม ต้องทำงานนอกเวลาบ่อย หรือมีวันหยุดเพียงพอ ให้ตัวเราเองได้สามารถมีแรงทำงานให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

          สุขภาพกายและใจ งานที่ทำเป็นงานที่ต้องโหมใช้ร่างกายหนัก หรือเป็นงานที่มีความเครียดสูงหรือเปล่า เหมาะสมกับขีดจำกัดด้านสุขภาพของตัวคุณเองไหม และคุณคิดว่าคุ้มค่ากับเงินเดือนที่ได้รับเหรือเปล่า

          การเดินทาง ที่ทำงานอยู่ห่างจากบ้านของคุณมากแค่ไหน คุณต้องเสียเวลาเดินทางแต่ละวันเท่าไหร่ คุ้มค่ากับความเครียดระหว่างเดินทางมากน้อยแค่ไหน หรือคุณมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางเหมาะสมกับเงินเดือนหรือไม่

          การพัฒนาตัวเอง งานที่ทำตอบโจทย์ด้านการพัฒนาตัวเองของคุณแค่ไหน หรือคุณจำเป็นต้องไปลงคอร์สเรียนเพิ่มเติม คอร์สเรียนเหล่านี้บริษัทออกค่าใช้จ่ายให้ หรือคุณต้องเป็นฝ่ายออกเอง

          เนื้องานตอบโจทย์ความสนใจ จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจและเป็นประสบการณ์ต่อยอดในสายอาชีพของคุณได้ ซึ่งเงินเดือนอาจไม่ได้มากแต่คุณอาจจะพอใจในข้อนี้จนไม่อยากเรียกเงินเพิ่มก็ได้ หรือบางครั้งงานก็ตอบโจทย์ passion และให้เงินเดือนที่ดีไปพร้อม ๆ กันก็ได้

          ค่าเข้าสังคม หากเงินเดือนของทุกคนในออฟฟิศสูงก็มีสิทธิ์สูงมากที่จะมีค่าใช้จ่ายในการเข้าสังคมสูง หรือหากคุณได้เงินเดือนสูงขึ้นเพราะอยู่ในตำแหน่งหัวหน้างานที่อาจจะต้องเลี้ยงลูกน้องบ้าง โดยที่เป็นค่าใช้จ่ายที่คุณจะต้องออกเอง ก็สามารถเอามาเป็นปัจจัยในการกำหนดเป้าหมายในการเรียกเงินเดือนที่เพิ่มขึ้นของคุณได้เช่นกัน

รู้ทันความต้องการของคนที่มีส่วนในการตัดสินใจ

คุณจะต้องประเมิณสถานการณ์ให้ได้ว่าความต้องการที่บริษัทมีต่อตัวคุณมีมากแค่ไหน บางครั้งคุณรู้สึกว่าคุณทุ่มเททำงานอย่างหนักแต่บริษัทก็มีคนอื่นที่ทำงานคล้าย ๆ คุณอยู่แล้ว ถ้าคุณไปขอขึ้นเงินเดือนก็อาจเป็นไปได้ยาก คุณอาจจะต้องเลือกวิธีเปลี่ยนงานแทน แต่ถ้าคุณเป็นคนสำคัญของบริษัท เป็นพนักงานที่ถ้าบริษัทขาดคุณไปอาจทำให้เกิดความเสียหายได้ และหัวหน้าคุณเองก็รู้ว่าจะหาคนมาแทนที่คุณได้ยาก ในสถานการณ์แบบนี้ตัวคุณเองจะมีอำนาจต่อรองมากขึ้นกว่าเดิม การรู้ทันสถานการณ์และความต้องการของคนที่มีอำนาจในการตัดสินใจใช้ได้กับทั้งการขอขึ้นเงินเดือนในบริษัทที่ทำอยู่เดิม หรือจะเรียกเงินเดือนเพิ่มเมื่อต้องย้ายงานก็ได้

สิ่งสำคัญของการเรียกเงินเดือน คือ การได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความสามารถและการทุ่มเททำงานให้มีประสิทธิภาพ ดังนั้นหากคุณรู้จักพัฒนาตัวเอง สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตัวเองผ่านการเรียนรู้และตั้งใจทำงานให้ดีอยู่เสมอ เชื่อได้ว่าคุณจะสามารถมีเงินเดือนดีตามที่คุณใฝ่ฝัน ที่มาพร้อมกับงานที่ตรงตามความต้องการ สร้าง passion และเติมเต็มความหมายของชีวิตพร้อมทั้งให้ความสุขแก่คุณได้ไม่ยาก JobsDB ขอเป็นกำลังใจให้กับมนุษย์เงินเดือนทุกคนค่ะ

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ AndroidJobsDB Mobile App

เลือกงานที่ใช่ ใช้ชีวิตที่ชอบ ด้วยการค้นหางานที่ง่ายและรวดเร็ว พร้อมทั้งจัดการเรซูเม่อย่างมีประสิทธิภาพ ให้คุณอัปโหลด ดู และลบได้ทุกเมื่อที่ต้องการ เพลิดเพลินไปกับประสบการณ์การใช้งานแสนง่าย ด้วยระบบ AI ใหม่ ช่วยค้นหางานที่ตรงใจมากขึ้นถึง 6 เท่า​

วิธีออมเงินอย่างมนุษย์เงินเดือนมืออาชีพ

ทำอย่างไรให้เป็นมนุษย์เงินเดือนที่ทำงานดีและมีความสุข

ทำงานมานาน เงินเดือนไม่ขึ้นทำอย่างไรดี?

บทความยอดนิยม

9 เทรนด์การทำงานในอนาคตสำหรับปี 2023เคล็ดลับเพิ่มโอกาสได้เงินเดือนสูง

ในสายงานการพัฒนาแอปพลิเคชั่น ซอฟท์แวร์ หรือโปรแกรมต่าง ๆ นอกจากอาชีพชูโรงอย่าง Developer แล้ว ยังมีตำแหน่งยิบย่อยอื่น ๆ...
  เราอาจคุ้นเคยกับเทคโนโลยี AI (Artificial Intelligence) หรือระบบปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งก็คือความฉลาดของคอมพิวเตอร์กันมา...
ใครจะไปคิดว่าวันหนึ่งโลกของเราจะเกิดโรคระบาดอย่างโควิด-19 ขึ้นมา แล้วส่งผลกระทบแบบเป็นวงกว้างไปทั่วโลก สร้างปัญหาให้กับท...

คำค้นหายอดนิยม

Scroll to Top