8 กลยุทธ์เพิ่มความสุขในการทำงานให้พนักงาน

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

          คำถามธรรมดา ๆ ที่ยังคงค้างคาใจหลายต่อหลายบริษัทว่า ทำไมจึงมีพนักงานเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวลาออกเปลี่ยนหน้ามาใหม่ไม่เว้นแต่ละเดือน? ส่งผลเสียมากมายกับบริษัท ทั้งรายจ่ายในการจัดหาคน เสียเวลาในการสอนงาน และความเสียหายจากงานไม่คืบหน้า หากต้องการให้งานพัฒนาและบริษัทเติบโตก้าวหน้าแบบไม่สะดุด วิธีการรักษาพนักงานเดิมให้ทำงานอยู่กับบริษัทนาน ๆ จึงเป็นทางเลือกที่สำคัญ ที่จะทำให้บริษัทได้รับประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างไม่ต้องสงสัย วันนี้ jobsDB ได้นำกลยุทธ์เพิ่มความสุขในการทำงาน เพื่อรักษาพนักงานของคุณเลือกที่จะอยู่กับคุณนาน ๆ แบบไม่ชายตามองงานที่ไหนอีกต่อไปมานำเสนอ โดยกลยุทธ์เพิ่มความสุขให้กับพนักงานนี้ จะอิงจากผลสำรวจ ความสุขในการทำงานของพนักงานไทย ในหัวข้อปัจจัยที่ทำให้พนักงานมีความสุขในปัจจุบัน ดังนี้

เพิ่มความสุขให้พนักงาน

1. การเลือกทำเลที่ตั้งของออฟฟิศ

          ที่ตั้งของบริษัท มีส่วนสำคัญอันดับต้น ๆ ที่พนักงานจะเลือกเข้าทำงาน เนื่องจากทำเลที่ตั้งของบริษัทที่สามารถเดินทางได้สะดวก มีการคมนาคมขนส่งหลายรูปแบบ ทั้งรถไฟฟ้า รถสาธารณะ เรือ หรือแม้แต่รถยนต์ จะช่วยให้พนักงานเดินทางได้สะดวก และสามารถเลือกเดินทางได้เหมาะกับที่พักอาศัยและการใช้ชีวิตได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ ที่ตั้งของบริษัทไม่ควรอยู่ไกลจากแหล่งชุมชน เพราะยากต่อการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก และอาจจะเกิดอันตรายในการเดินทางของพนักงานในยามวิกาลได้

2. ทำงานกับบริษัทที่มีชื่อเสียง

          บริษัทที่มีชื่อเสียงจะช่วยสร้างความภาคภูมิใจให้กับผู้ที่ได้ทำงาน ทั้งยังทำให้เกิดความมั่นใจในการเติบโตทั้งในหน้าที่การงาน รายได้ และตำแหน่ง ซึ่งเมื่อพนักงานเกิดความภาคภูมิใจในบริษัทที่ทำงานอยู่ก็จะส่งผลให้เกิดความพร้อมที่จะทำงานอย่างเต็มความสามารถอย่างไม่มีเงื่อนไข

3. เพื่อนร่วมงานดี

          การได้ทำงานในสภาพแวดล้อมที่ดี มีเพื่อนร่วมงานที่ดี ถือเป็นความสุขส่วนหนึ่งในชีวิตการทำงานของพนักงาน เพราะเพื่อนร่วมงานที่ดีจะช่วยเหลือให้งานประสบความสำเร็จ และแก้ปัญหาต่าง ๆ ไปได้อย่างลุล่วง การที่บริษัทจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ในองค์กรบ้าง นัดทานข้าวในแต่ละแผนกบ้าง จะช่วยให้พนักงานมีกิจกรรมร่วมกันและทำความรู้จักกันมากยิ่งขึ้น ทั้งยังช่วยผ่อนคลายความเครียดจากงานไปในตัวอีกด้วย

4. คุณค่าของบริษัท

          การจะทำให้พนักงานเห็นคุณค่าของบริษัทนั้น จำเป็นต้องมีการสร้างค่านิยม หลักคิด และแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน เพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายความสำเร็จร่วมกัน ดังตัวอย่างการสร้างค่านิยมของบริษัทแห่งหนึ่ง “งานดี ชีวิตดี สุขภาพดี” ที่ต้องการมีเป้าหมายหลักในการผลิตงานที่ดี แต่ไม่ลืมว่าพนักงานต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วย การสร้างค่านิยมที่ใช้ได้จริง ต้องรู้จักวิธีการโน้มน้าวหรือทำความเข้าใจกับพนักงานถึงความสำคัญและข้อดีทั้งกับตัวพนักงานเองและองค์กร เพื่อให้ผู้ปฏิบัติมีความสุขที่ได้ปฏิบัติตาม และทำด้วยความเต็มใจอีกด้วย อันส่งผลไปถึงงานที่มีประสิทธิภาพและการให้ความร่วมมือที่ดีในเรื่องอื่น ๆ ตามมาอีกด้วย

5. ตารางการทำงาน

          การจัดสรรตารางงานที่ชัดเจน ทั้งหน้าที่ ความรับผิดชอบ ช่วงเวลาการทำงานปกติและนอกเวลางาน จะช่วยให้พนักงานสามารถจัดสรรเวลาทำงานและชีวิตส่วนตัวได้ดียิ่งขึ้น การไม่มีเวลาส่วนตัวเป็นอีกหนึ่งสาเหตุหลักของการลาออกเพื่อหางานใหม่ เนื่องจากทุกคนย่อมต้องการเวลาในการทำพบปะสังสรรค์ ออกกำลังกาย ดูแล สุขภาพ ผ่อนคลาย ซึ่งหากตารางในการทำงานไม่ชัดเจน ก็จะไม่สามารถวางแผนชีวิตในส่วนอื่น ๆ ได้ ดังนั้นหากงานดี และมีตารางงานที่ชัดเจน ก็สามารถช่วยให้พนักงานจัดสมดุลชีวิตได้อย่างมีความสุขแน่นอน

6. ค่าตอบแทนที่เหมาะสม

          การจัดสรรค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรมในแต่ละตำแหน่งงานและระดับตำแหน่ง และมีกฎเกณฑ์การได้รับค่าจ้างค่าตอบแทนที่ชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นวาระหรือรอบการประเมินผล จะเป็นแรงจูงใจให้พนักงานทำงานอย่างมีความสุข และไม่ต้องกังวลกับการหางานใหม่

7. มีความมั่นคงในหน้าที่การงาน

          ความคาดหวังการทำงานของพนักงาน นอกจากเงินเดือน สวัสดิการ ตำแหน่งหน้าที่ที่เพิ่มขึ้นแล้ว พนักงานยังต้องการความมั่นคงในอนาคต หากบริษัทมีนโยบายชัดเจนในการดูแลพนักงานให้มีความสุข และสามารถเติบโตขึ้นตามความสามารถอย่างมั่นคงได้ พนักงานย่อมพร้อมที่อยู่กับบริษัทและเติบโตไปพร้อมกันด้วยความเต็มใจอย่างแน่นอน

8. มีสิทธิประโยชน์และค่าตอบแทนพิเศษ

          พนักงานมักใช้ตัวเลือกของสิทธิประโยชน์และค่าตอบแทนพิเศษที่ได้รับในการตัดสินใจเลือกเข้าทำงานหรือเปลี่ยนงานจากที่เดิม เพราะสิทธิประโยชน์และค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานถือเป็นรายได้พิเศษนอกเหนือจากรายได้หลักในการทำงาน ที่จะช่วยเพิ่มแรงจูงใจในการทำงานได้มากยิ่งขึ้น เช่น โบนัส วันหยุดพักร้อน การเลื่อนขั้น สวัสดิการด้านสุขภาพและการท่องเที่ยว เงินพิเศษจากการเดินทาง เงินพิเศษจากการทำงานล่วงเวลา เป็นต้น

          การรับพนักงานเข้าทำงานแต่ละคน ทุก ๆ บริษัทย่อมต้องการคนที่เหมาะสมกับงานและสร้างผลประโยชน์ให้บริษัทมากที่สุด ซึ่งไม่ต่างจากพนักงาน ในการเลือกทำงานบริษัทใดสักแห่งก็ย่อมต้องมองเหตุผลหลายอย่างประกอบกัน เพื่อให้ได้งานที่ดีที่สุดและมีความสุขที่สุดสำหรับชีวิตทำงาน jobsDB อยากขอให้อย่าลืมคิดถึงความสุขในการทำงานของพนักงานที่ทุ่มเทแรงกาย และแรงใจทำงานให้กับองค์กรของคุณด้วย

Increase your chances of getting hired. Create a jobsDB profile

Increase your chances of getting hired. Update your jobsDB profile

เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

กลยุทธ์รักษาพนักงานให้ทำงานกับองค์กรนาน ๆ

การรักษาพนักงานเกรด A ให้อยู่ในองค์กร

บทความยอดนิยม
An essay is usually, in essence, a composed piece...
ถ้าใครได้มีโอกาสอ่านหรือฟังข่าวเศรษฐกิจหรือได้ฟังผ่าน ๆ จากการพูดคุยในวงสนทนากับเพื่อนหรือสไลด์ข่าวผ่าน ๆ ในโซเชียลมีเดี...
หลังจากเดือนก่อนหน้าว่าด้วยบทความขั้นตอนการยื่นประกันสังคมสำหรับผู้ว่างงานกันไปแล้ว คราวนี้ JobsDB ขอปรับมุมมอง เปลี่ยนม...

คำค้นหายอดนิยม

บทความที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
Scroll to Top