เมื่ออยากเปลี่ยนมาทำงานสาย IT ต้องทำอย่างไร

          เชื่อได้เลยว่า 50% ของคนทำงาน คือ คนที่ทำงานไม่ตรงกับสาขาวิชาที่เรียนมา อาจจะเป็นเพราะความชอบส่วนตัว กับสิ่งที่เรียนมาเป็นสิ่งที่สวนทางกัน ทำให้เมื่อถึงเวลาหางานจริง คนทำงานเลือกที่จะหางานเกี่ยวกับสิ่งที่ตัวเองอยากทำมากกว่า งานบางตำแหน่งก็เปิดโอกาสให้คนหลายกลุ่มเข้ามาทำงาน แม้ว่าจะไม่มีความรู้ด้านนั้น ๆ เลย

          ต้องทำอย่างไร? เมื่ออยากเปลี่ยนมาทำงานสาย IT ดูเหมือนว่าตำแหน่งงานนี้จะได้รับความนิยม แม้จะไม่ได้เป็นคนที่เรียนจบด้านนี้มา แต่คนทำงานหลายคนก็ได้รับโอกาสให้ทำงานด้านนี้ แต่ต้องทำอย่างไรจึงจะได้ทำงานนี้ และได้เรียนรู้ทักษะทางด้านงาน IT เพิ่มเติม เพราะตำแหน่งงาน IT บางทีก็ไม่ง่ายจนทุกคนสามารถทำได้

          เมื่อรู้ตัวว่าอยากทำงานด้าน IT แม้ว่าจะไม่ได้เรียนจบสายตรงมา ไม่ว่าจะเป็นความชอบส่วนตัว หรือได้มีโอกาสไปฝึกงานมาก็ตาม ต้องทำอย่างไรจึงจะเปลี่ยนงานข้ามสายงาน และทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ หมือนเป็นคนทำงาน IT มืออาชีพ

เรียนรู้เพื่อเพิ่มโอกาสในการหางาน

          เมื่อรู้ตัวว่างาน IT เป็นงานที่อยากทำเป็นอันดับหนึ่ง แม้ว่าจะมีงานประจำทำอยู่แล้วก็ตาม ให้เราลองหาโอกาสไปเรียนรู้เพิ่มเติม เช่น การลงเรียนวิชาที่เกี่ยวกับงาน IT ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรสั้น ๆ หรือลงเรียนในระดับปริญญาโท เพื่อเพิ่มความรู้ให้มากขึ้น หรือมากเพียงพอที่จะนำไปสมัครงานได้ บางคนอาจจะเรียนจบมาทางด้านภาษา แต่เลือกที่จะเรียนเพิ่มในเรื่อง Network หรือ Programmer ในระดับปริญญาโท เพียงเท่านี้ก็จะช่วยเพิ่มโอกาสในการได้งานให้มีมากขึ้นแล้ว

ฝึกงานเพื่อหาประสบการณ์

          หากต้องการหางานที่งานในปัจจุบันไม่สามารถให้ได้ ให้ลองหาโอกาสไปฝึกงานกับหน่วยงาน หรือสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับงาน IT ที่เราอยากทำ อาจจะเป็นช่วงเวลาว่างหลังเลิกงาน หรือเวลาอื่น ๆ ที่เราสามารถบริหารจัดการเวลาไม่ให้รบกวนเวลางานในปัจจุบัน วิธีการนี้เหมาะสำหรับเด็กจบใหม่ หรือคนที่ไม่มีประสบการณ์การทำงานในด้านนี้ ซึ่งต้องมีความพยายามมากกว่าคนอื่น ๆ เพื่อทำให้นายจ้างรู้สึกประทับใจในความตั้งใจของเรา แม้ว่าจะไม่ได้เรียนจบมาโดยตรง แต่เราก็พยายามที่จะเสริมประสบการณ์ให้มีมากขึ้น และทำให้ความพยายามที่จะเปลี่ยนมาทำงานในสายงาน IT เป็นเรื่องที่เป็นไปได้มากขึ้น

เปลี่ยนสายงานภายในองค์กร

          หากเป็นไปได้ให้ลองเปลี่ยนสายงานภายในบริษัทของของตัวเองดูก่อน ลองศึกษาทิศทาง และความเป็นไปได้ถึงโอกาสในการเปลี่ยนสายงานของเราว่ามีมากน้อยขนาดไหน หากเราเคยทำงานในสายงานการตลาด แต่อยากลองเปลี่ยนมาทำงานด้าน IT Support เพราะมีความสามารถ หรือมีประสบการณ์ในการทำงานด้านนี้มาก่อน ให้ลองคุยกับหัวหน้างานถึงความเป็นไปได้ หากบริษัทสนับสนุนและเปิดโอกาสมากพอ เราก็ไม่จำเป็นต้องลาออกจากบริษัท แต่ได้ทำงานในสิ่งแวดล้อมที่เราชื่นชอบ อยู่ร่วมกับเพื่อนร่วมงานที่เข้าใจเราได้ต่อไป ทั้งบริษัทและคนทำงานเองต่างก็ได้ประโยชน์กันทั้งสองฝ่าย เพราะบริษัทก็ไม่ต้องเสียเวลาหาคนใหม่ และคนทำงานเองก็ได้งานทำโดยไม่ต้องลาออก แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ก็ขึ้นอยู่กับว่าทางบริษัทสามารถเปิดรับคนในตำแหน่งงาน IT เพิ่มได้อีกหรือไม่ เพราะไม่เช่นนั้น หากเราต้องการทำงานด้านนี้จริง ๆ แต่ไม่มีตำแหน่งรองรับ ก็อาจจะต้องหางานใหม่ในองค์กรใหม่เปลี่ยนมาทำสายงาน-it

          การเปลี่ยนงานจากสายงานอื่นไปสู่สายงาน IT เราต้องมั่นใจว่าเรามีความรู้ความสามารถ และมีความพยายามมากพอที่จะทำงานนั้นได้ หรือแม้ว่าไม่มีประสบการณ์ใด ๆ มาเลย เราอาจจะต้องสร้างความมั่นใจให้กับนายจ้างไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง เพื่อโน้มน้าวใจให้นายจ้างเห็นว่าเราสามารถทำงานนี้ได้ แต่ก็ต้องเริ่มต้นจากตัวเราเอง เราต้องมีความมุ่งมั่นให้มากพอที่จะนำพาตัวเองไปสู่ความสำเร็จในการทำงาน

เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

งานไอที สายงานนี้มีดีอย่างไร ทำไมจึงหางาน IT

วิธีเปลี่ยนสายงานให้มี Skills