เทรนด์ Digital Marketing ล่าสุดในปี 2020 พร้อมจับตาสายงานอาชีพที่น่าสนใจ

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

นับตั้งแต่ปี 2011 เป็นต้นมา Social Media ถือเป็นสื่อที่ทำให้การเข้าถึงเนื้อหา และข้อมูลของคนในสังคมเปลี่ยนไป โดยในทุกปี หรือเรียกได้ว่าเกือบตลอดเวลาที่อัลกอริทึ่มของแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์จะเปลี่ยนแปลงไป เพื่อปรับให้เข้ากับพฤติกรรมการของผู้ใช้งาน จนได้กลายมาเป็นช่องทางสำคัญให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงแบรนด์ และผลิตภัณฑ์ได้มากขึ้น ทำให้เกิดอาชีพนักการตลาดออนไลน์ที่มาพลิกโฉมการตลาดรูปแบบเดิม แต่ก็ต้องแลกมาด้วยการพัฒนาตัวเอง รวมทั้งติดตามข่าวสารในวงการสังคมออนไลน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอยู่ตลอดเวลา

digital marketing trend 2020

3 ตัวอย่างอาชีพด้าน Digital Marketing ที่บริษัทต้องการ

ในการทำงานด้านการตลาดดิจิทัลมีการแบ่งออกเป็น 2 สายงานหลัก คือ Generalist Digital Marketing ทำหน้าที่ในการดูแลภาพรวมของการทำการตลาดโดยจะเป็นผู้ประสานงาน ตัดสินใจในการวางแผนงานเกี่ยวกับการตลาดของบริษัททั้งหมด และ Digital Marketing Specialist เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในการทำการตลาดแต่ละด้าน มีประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ด้วยความเชี่ยวชาญ โดยจำแนกความเชี่ยวชาญในด้านการตลาดออนไลน์ได้ ดังนี้
            – Content Marketing
 
            – SEO Specialist
            – Paid Media เช่น Google Ads หรือ Facebook Ads
            – Social Media Marketing
 เช่น Facebook Instagram Twitter Youtube Tik Tok และอื่นๆ
            –
Email Marketing
            – Marketing Analytic
            – Content Strategic Planner

  1. Content Strategy Planner หรือนักวางแผนกลยุทธ์ด้านเนื้อหา

ในการวางแผนกลยุทธ์ด้านเนื้อหาไม่ใช่แค่เพียงการเลือกสรรเนื้อหาประจำสัปดาห์เท่านั้น แต่ตำแหน่งนี้จะต้องวางแผนกลยุทธ์ของเนื้อหาที่จะเผยแพร่ทั้งแบบระยะสั้น และระยะยาวโดยคำนึงถึงการเข้าถึงผู้ใช้งานให้ได้มากที่สุด รวมทั้งจำแนกผู้เข้าถึงว่าเป็นผู้ใช้งานในกลุ่มใด อาทิ ผู้ที่ต้องการทราบข้อมูล ผู้ที่ให้ความสนใจสินค้าแต่ยังไม่ตัดสินใจ หรือลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่ต้องการใช้สินค้าและบริการ ซึ่งผู้เข้าถึงแต่ละกลุ่มจะให้ความสนใจในเนื้อหาที่แตกต่างกันออกไป และยังมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายแต่ละประเภทการเข้าถึงเช่นเดียวกัน ดังนั้นนักวางแผนกลยุทธ์ด้านเนื้อหา จึงต้องมองสถานการณ์ และผู้เข้าถึงอย่างทะลุปรุโปร่ง สามารถคาดการณ์ และวางแผนเนื้อหาที่จะเผยแพร่ในอนาคตได้อย่างแยบยล

  1. SEO Specialist หรือผู้เชี่ยวชาญด้าน SEO

SEO ย่อมาจาก Search Engine Optimization หมายถึง การปรับแต่งโครงสร้างเว็บไซต์ให้เป็นไปตามความต้องการของ Search Engine ที่ทำให้หน้าเว็บไซต์ของบริษัทแสดงให้ผู้ที่ต้องการค้นหาข้อมูล (แม้ว่าจะเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งส่วนใดที่เกี่ยวข้องกับบริษัท) ค้นพบได้โดยง่าย โดยอาศัยหลักการของ Inbound Marketing หรือการตลาดแบบดึงดูดที่จะทำให้ลูกค้าเป็นผู้เข้าหาสินค้าของบริษัทแทนการทำการตลาดแบบเสนอทางเลือกให้ลูกค้า ซึ่งต้องอาศัยความเชี่ยวชาญในการปรับแต่ง และเลือกใช้คำค้น (Keyword) อย่างมาก

  1. Data Analyst หรือนักวิเคราะห์ข้อมูล

นอกเหนือจากการสร้างสรรค์เนื้อหา หรือคอนเทนต์แล้ว ในการทำงานด้านการตลาดออนไลน์ยังจำเป็นที่จะใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์ เพื่อหาข้อมูลเชิงลึกที่จะนำมาใช้ในการวางแผนออกแบบเนื้อหา โดยอาศัยการคิดวิเคราะห์ด้วยตรรกะ และเหตุผลที่เจาะลึกให้เห็นถึงความต้องการ รวมถึงข้อมูลที่สามารถนำไปต่อยอดในด้านอื่นๆ ของบริษัทได้ ฉะนั้นนักวิเคราะห์ข้อมูลถือเป็นอีกหนึ่งคนสำคัญที่จะประสานให้เนื้อหาเข้าถึงลูกค้า และเกิดผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจ

สรุป เทรนด์ Digital Marketing ในปี 2020

ปี 2019 เป็นช่วงปีที่มีการพัฒนาช่องทางในการสร้างสรรค์เนื้อหาด้านการตลาดออนไลน์อย่างก้าวกระโดด เราพบช่องทางการนำเสนอใหม่ๆ อย่าง ฟังก์ชั่น IGTV และแอปพลิเคชั่น Tik Tok ซึ่งทำให้เกิดการสร้างสรรค์คอนเทนต์รูปแบบใหม่ที่ต้องใช้ความเข้าใจในแพลตฟอร์มแต่ละชนิดเป็นอย่างมาก รวมถึงยังต้องเข้าใจเนื้อหาที่สร้างสรรค์ด้วยว่าเหมาะสมกับแพลตฟอร์มนั้นๆ หรือไม่

การสร้างสรรค์เนื้อหาที่เข้าถึงผู้คนได้มากยังคงเป็นรูปภาพ Info Graphic Video Content และภาพเคลื่อนไหว (.gif) เช่นเคย โดยมีเพิ่มเติมในเรื่องของเทคโนโลยี AR และภาพ 360 องศาเพิ่มเข้ามา แต่ในการเลือกใช้รูปแบบของเนื้อหาจะต้องเลือกให้เหมาะสมกับสื่อสังคมออนไลน์แต่ละชนิดนับเป็นเรื่องสำคัญมาก และจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ลงไปในชิ้นงานให้มากยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตามแม้ว่าความคิดสร้างสรรค์จะเป็นสิ่งจำเป็น แต่แบรนด์จะต้องยังคงความน่าเชื่อถือในสินค้า และบริการให้มากยิ่งขึ้น และใช้ Chat Bot เข้ามาช่วยสร้างบทสนทนาระหว่างแบรนด์กับลูกค้า รวมทั้งเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ใช้งานให้ละเอียดเพื่อนำมาวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภค และนำมาปรับใช้กับการตลาด และโฆษณาให้ได้ผลลัพธ์ที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ตอบรับกับ เทรนด์ digital marketing ในปี 2020

#ให้ก้าวแรกของการทำงานกำหนดเส้นทางชีวิตคุณ
#jobsDB
ลงทะเบียน

หางานได้ง่ายกว่าเดิมผ่าน application บนมือถือจาก jobsDB ทั้ง iOS และ Android โหลดเลย

บทความยอดนิยม
เมื่อเราอยู่ในยุคที่โลกแห่งเทคโนโลยีพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง เรื่องราวของอินเทอร์เน็ตก็ถือเป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญของคนในยุคนี...
ในยุคที่ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงอย่างฉับไว เพียงเสี้ยววินาที หลาย ๆ อย่างในชีวิตคุณก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป ด้วยเทคโนโลยีและอิ...
งานด้านไอที หรือ Information Technology ที่เป็นอีกหนึ่งสายงานที่ได้รับความนิยมไม่แพ้สายงานอื่นๆ จนที่เป็นต้องการในตลาดค่...

คำค้นหายอดนิยม

Scroll to Top