เทรนด์สวัสดิการพนักงานยุคใหม่ ความสุขเพิ่ม ประสิทธิภาพของงานก็มากขึ้นตาม

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

การออกแบบสวัสดิการที่ดีให้กับพนักงานถือเป็นการออกแบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพให้กับองค์กรมากยิ่งขึ้น ซึ่งสำหรับการตัดสินใจตกลงทำงานที่องค์กรใดองค์กรหนึ่งย่อมปฏิเสธไม่ได้เลยว่าพิจารณาจากเงินเดือน และสวัสดิการเป็นปัจจัยหลัก เพราะ “เงิน” ไม่ใช่อย่างเดียวที่จะทำให้มีความสุขในการทำงาน แต่สวัสดิการต่างหากที่จะตอบโจทย์ความสุขในการทำงานอย่างแท้จริง

สวัสดิการพนักงานยุคใหม่

            เมื่อการใช้ชีวิตในปัจจุบันเปลี่ยนไปการทำงานก็ต้องเริ่มปรับเปลี่ยนตามไปด้วย ไม่เพียงแต่เพื่อเพิ่มความสุขให้กับพนักงานเพียงอย่างเดียว แต่การปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานจะทำให้พนักงานมีทักษะและความสามารถในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น จากรายงานของ  SHRM หรือ Society for Human Resource Management ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์ของลูกจ้างถึงเรื่องของการยืดหยุ่นให้มีการทำงานจากที่บ้านหรือที่อื่นที่ไม่ใช่ออฟฟิศได้มากถึง 69% ซึ่งพนักงานที่ทำงานในบริษัทที่มีนโยบายยืดหยุ่นเช่นนี้ จะสามารถพัฒนาตัวเองให้มีทักษะและความรู้ที่รอบด้านมากยิ่งขึ้น รวมถึงยังช่วยลดต้นทุนให้บริษัทได้อีกด้วย

นอกเหนือจากการพัฒนาทักษะด้วยเวลาทำงานที่ยืดหยุ่นแล้ว SHRM ยังพูดถึงเรื่องการทำงานกับทีมที่มีความหลากหลาย การดูแลสุขภาพพนักงาน การวางแผนเพื่อครอบครัว และการเงินของพนักงานที่มากขึ้นอีกด้วย ซึ่งสวัสดิการเหล่านี้กำลังจะกลายเป็นเทรนด์สวัสดิการที่ออกแบบเพื่อคนทำงานยุคใหม่ตั้งแต่ปี 2020 เป็นต้นไป

เทรนด์สวัสดิการยุคใหม่ของปี 2020 มีอะไรบ้าง?

  1. ทำงานนอกสถานที่

            การทำงานให้ได้ผลลัพธ์ดีไม่จำเป็นต้องทำงานในออฟฟิศเพียงอย่างเดียว โดยการได้ยืดหยุ่นให้พนักงานออกไปทำงานนอกสถานที่บ้างช่วยให้พนักงานได้ผ่อนคลายและมีการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการทำงานอย่างเต็มที่ ซึ่งผลงานที่ออกมามีประสิทธิภาพ และใช้เวลาทำงานได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

  1. เพิ่มพูนทักษะให้กับพนักงาน

            การเรียนรู้และพัฒนาทักษะต่างๆ รอบตัวเป็นแรงกระตุ้นให้พนักงานมั่นพัฒนาตัวเองได้เป็นอย่างดี โดยหลายบริษัทก็เริ่มมีงบประมาณสำหรับฝึกอบรมให้กับพนักงานในด้านที่เกี่ยวข้องกับการทำงานขององค์กร หรือบางบริษัทก็อาจใช้วิธีจ้างบุคคลภายนอกที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ เข้ามาอบรมให้กับพนักงานถึงบริษัท เมื่อทักษะการทำงานมีมากขึ้น ผลงานก็ย่อมดีขึ้นด้วย

  1. วางระบบการจัดการด้านการเงินให้กับพนักงาน

            ปัญหาทางด้านการเงินเป็นอีกปัจจัยที่กระทบต่อประสิทธิภาพการทำงาน ดังนั้นการที่บริษัทมีสวัสดิการในด้านการวางแผนทางด้านการเงินให้กับพนักงานก็ย่อมเป็นการตัดปัญหาหนี้สินตั้งแต่ต้น รวมถึงยังช่วยให้พนักงานในบริษัทมีความคล่องตัวทางด้านการเงินที่ดีและเลือกที่จะทำงานที่บริษัทต่อโดยไม่ต้องหางานใหม่ที่ได้เงินมากกว่า

  1. ดูแลสุขภาพพนักงานให้มากยิ่งขึ้น

            สุขภาพคือสิ่งที่สำคัญที่สุดของพนักงานเนื่องจากการทำงานเป็นการใช้พลังงาน แรงกาย และแรงใจอย่างมาก ส่งผลให้สุขภาพของพนักงานที่อยู่ในออฟฟิศถดถอยลง การให้สวัสดิการในด้านการดูแลสุขภาพกับพนักงานจึงไม่ใช่แค่การรักษาพยาบาลเพียงอย่างเดียว แต่ยังรวมไปถึงการให้สวัสดิการแก่พนักงานในการสร้างสุขภาพที่ดี อาจเป็นคอร์สฟิตเนส โยคะ หรือมีสนามกีฬาเพื่อให้พนักงานมีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้น

  1. สวัสดิการเพื่อพ่อแม่สูงวัย

            งานก็ต้องทำพ่อแม่ก็ไม่ค่อยสบาย ทำงานทั้งทีจะห่วงหน้าพะวงหลังก็ยังไงอยู่ สวัสดิการยุคใหม่จึงต้องปรับเปลี่ยนนโยบายและออกแบบให้ยืดหยุ่นกับพนักงานที่มีพ่อแม่สูงวัยต้องดูแลทั้งในเรื่องของการเงินและเวลา ย่อมลดความกังวลระหว่างการทำงานได้เป็นอย่างดี ซึ่งสวัสดิการนี้สอดคล้องกับการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุที่ต้องเตรียมการรับมือเป็นอย่างดี

            จะเห็นได้ว่าสวัสดิการไม่ใช่แค่เรื่องของตัวเงินที่เพิ่มเข้ามาเท่านั้น แต่สวัสดิการยุคใหม่ต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงในทศวรรษ 20 หากใครที่กำลังจะเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการทำงานของพนักงานต้องลองนำเทรนด์สวัสดิการเหล่านี้เข้าไปปรับใช้กับองค์กรเพื่อให้พนักงานทำงานได้อย่างเต็มที่

#คว้าโอกาสที่ใช่ให้ชีวิตได้เรียนรู้
#jobsDB

ลงทะเบียนสมัครงาน

หางานได้ง่ายกว่าเดิมผ่าน application บนมือถือจาก jobsDB ทั้ง iOS และ Android โหลดเลย

บทความยอดนิยม

9 เทรนด์การทำงานในอนาคตสำหรับปี 2023เทรนด์สวัสดิการพนักงานยุคใหม่ ความสุขเพิ่ม ประสิทธิภาพของงานก็มากขึ้นตาม

นอกจากภาษีที่ผู้มีรายได้ตามเกณฑ์จะต้องถูกหักทุกเดือนแล้ว เงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมก็เป็นอีกหนึ่งรายจ่ายที่ชาวออฟฟิศห...
งานอดิเรกเป็นการสร้าง Work-life balance ที่ดีทางหนึ่ง เมื่อเราใช้เวลาว่างกับสิ่งที่ชอบ ไม่ว่าจะเป็นถักโครเชต์ ทำงานศิลปะ...
พนักงานยุคใหม่ที่มีคุณลักษณะแบบผู้ประกอบการ หรือ Intrapreneur คือพนักงานที่ทุ่มเททำงาน มีทักษะและความสามารถ มีจิตวิญญาณแ...

คำค้นหายอดนิยม

Scroll to Top