เทคนิคการบริหารค่าตอบแทน เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

          เมื่อวันพุธที่ 14 กันยายน 2554 ที่ผ่านมา jobsDB ได้ต้อนรับดร.ชาติชาย นรเศรษฐาภรณ์ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหาร บริษัทในกลุ่มเซ็นทรัลมาร์เก็ตติ้งกรุ๊ป ผู้มากด้วยประสบการณ์ทางด้านงาน HR มาบรรยายในหัวข้อ “เทคนิคการบริหารค่าตอบแทน เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน” ซึ่งงานในวันนั้นนับเป็นการเสวนาที่ HR ให้ความสนใจเข้าร่วมมากที่สุดงานหนึ่งเลยทีเดียว ทั้งนี้เพราะเรื่องการบริหารค่าตอบแทนมีความสำคัญต่อองค์กรอย่างมาก ไม่ว่าค่าตอบแทนนั้นจะเป็นตัวเงิน หรือไม่ใช่ตัวเงินก็ตาม เพื่อเป็นการรักษาคนดี คนเก่ง  เพื่อกระตุ้นในเกิดแรงจูงใจในการทำงาน รวมทั้งเพื่อดึงดูดคนดีและคนเก่งให้มาอยู่ในองค์กร

          นอกจากนี้ในสถานการณ์ที่ผู้ประกอบการต้องเตรียมปรับตัวเพื่อพร้อมรับนโยบายค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาทและปริญญาตรีเริ่ม 15,000 บาทนั้น จะบริหารค่าจ้าง ค่าตอบแทนอย่างไร จึงจะอยู่รอดและแข่งขันได้

          ประเด็นน่าสนใจที่ดร.ชาติชายได้บอกไว้ในการบริหารค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมคือ บริหารค่าตอบแทนแล้วจะต้อง “ได้ใจ” พนักงาน ทั้งนี้ในแต่ละองค์กรนั้นมีบุคลากรอยู่ในเจเนอเรชั่นที่แตกต่างกันทั้ง ยุค Baby Boomer, Gen-X และ Gen-Y คนเหล่านี้ล้วนมีความต้องการที่แตกต่างกัน การจ่ายค่าจ้างค่าตอบแทนค่าตอบแทนนั้นจะต้องเป็นประโยชน์กับทุกคนในองค์กร ไม่ใช่ของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เช่น บางสวัสดิการคนบางกลุ่มได้ใช้ แต่คนอีกกลุ่มไม่ได้ใช้ เช่น ค่ารักษาพยาบาล ทุนการศึกษาบุตร เช่นนี้ควรบริหารอย่างไร สวัสดิการที่ไม่ได้ใช้ สามารถแปลงเป็นเงินได้หรือไม่ หรือบางแห่งให้พนักงานเลือกช้อปสวัสดิการแบบบุฟเฟต์ ซึ่งพนักงานสามารถเลือกสวัสดิการที่เหมาะสำหรับชีวิตของแต่ละคนได้ ในวงเงินเท่ากัน

          นอกจากนี้การจ่ายตามความต้องการของพนักงานแล้ว ต้องจ่ายให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ความสามารถและผลงาน ในทางตรงกันข้ามการจ่ายที่สูญเปล่า คือการจ่ายสูงกว่าค่างาน จ่ายสูงกว่าค่าการตลาด จ่ายสูงกว่าความรับผิดชอบและความสามารถของคน จ่ายต่ำเกินค่าการตลาดและความสามารถของคน

          เรียกได้ว่า มางานนี้ HR ได้เปิดมุมมองใหม่ในการบริหารค่าตอบแทนอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมของที่ระลึกติดไม้ติดมือกลับบ้านสำหรับผู้ร่วมงานที่โชคดีอีกด้วย

          เชิญชมภาพบรรยากาศด้านล่างค่ะ

dmg-sep-1 dmg-sep-2

dmg-sep-3 dmg-sep-4

dmg-sep-5 dmg-sep-6

dmg-sep-7 dmg-sep-8

เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ
เคล็ดลับ 2 ยอดนักบริหารบนเวทีเสวนาของ jobsDB
เทคนิคการสัมภาษณ์เพื่อให้ได้คนดีและเก่งที่สุด
ฝึกการนำเสนอ เพื่อการส่งสารอย่างมีประสิทธิภาพ

บทความที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
No data was found
Scroll to Top