5 วิธีเตรียมความพร้อมก่อนต้องทำงานดึก

           จริง ๆ แล้วการนอนดึก ดูจะเป็นเรื่องปกติของชีวิตการทำงาน บางคนไม่เคยได้หัวถึงหมอนก่อนเที่ยงคืนมานานแสนนานแล้ว…