เตรียมตัวอย่างไร ก่อนไปสมัครงาน

          สมัครงาน เพื่อให้ได้ งาน ไม่ใช่สักแต่ว่าเดินดุ่ม ๆ เข้าไปยื่นใบสมัครแล้วจะได้งานทันที เพราะหลายเหตุผลคุณๆ ส่วนใหญ่มักพลาดในการสมัครงานแต่ละครั้งคือ คุณไม่รู้จักเขา และ เขาไม่รู้จักคุณ นั่นเอง

          ทำอย่างไรเมื่อ ‘คุณไม่รู้จักเขา’

  • รู้หรือไม่ว่า บริษัทหรือองค์กรที่กำลังจะไปสมัครงานนั้น ชื่ออะไร ประกอบธุรกิจด้านใด มีผลการเจริญเติบโตในธุรกิจอย่างไร ที่สำคัญ ตั้งอยู่ที่ไหนและจะเดินทางไปได้อย่างไร
  • ตำแหน่งงานที่สมัคร ต้องมีความรู้และคุณสมบัติที่จำเป็นอะไรบ้าง
  • ควรรู้ ค่าตอบแทน เงินเดือน สวัสดิการ ค่าทำงานล่วงเวลา ที่คุณสามารถเรียกร้องและเป็นที่พอใจของบริษัทได้

          ทำอย่างไรเมื่อ ‘เขาไม่รู้จักคุณ’

  • จดหมายสมัครงานและหลักฐานแสดงคุณสมบัติต่าง ๆ อาจขาดความน่าสนใจ ทำให้บริษัทไม่เลือกคุณเข้าทำงานได้ ดังนั้นต้องพิถีพิถันกับเอกสารเหล่านี้ให้มาก เพราะเป็นสิ่งเหล่านี้เป็นด่านแรกที่จะเบิกทางให้บริษัทรู้จักคุณและสนใจคุณได้
  • เตรียมเอกสารการสมัครให้พร้อม ประกอบด้วย จดหมายสมัครงาน รูปถ่าย เอกสารประวัติย่อ สำเนาแสดงวุฒิการศึกษา สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ใบผ่านงาน และเอกสารอื่น ๆ ที่แสดงคุณสมบัติสอดคล้องกับตำแหน่งที่สมัคร
  • เตรียมตัวก่อนสมัครงานในจดหมายสมัครงานหรือใบกรอกสมัครงาน พยายามเขียนถึงคุณสมบัติและความสามารถที่คุณสามารถทำได้ งานอดิเรก หรือสิ่งที่ชื่นชอบ เพื่อสร้างแรงดึงดูดและความน่าสนใจให้เกิดกับคุณมากที่สุด
  • การใช้ไวยากรณ์ การสะกดคำถูก – ผิด สำนวนการเขียนต้องกระชับ ไม่วกวนแต่ชัดเจนในทุกคุณสมบัติที่แสดงถึงตัวคุณ
  • ไม่มีรอยขาด ยับ ขีดฆ่า บนจดหมายและเอกสารทั้งหมดที่จะนำไปสมัคร เพราะความสะอาดและความเรียบร้อยเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณารับเข้ามาทำงานเช่นกัน

          การเตรียมพร้อมที่ดีย่อมมีชัยไปกว่าครึ่ง คุณว่าจริงไหม?