เด็กจบใหม่ว่างงาน ควรเตรียมตัวอย่างไรก่อนการหางาน?

           ปัญหา เด็กจบใหม่ว่างงาน นอกจากไม่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานแล้ว ส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจากช่วงจังหวะและโอกาส บาง…