เงินชดเชยประกันสังคม สิทธิที่คนออกจากงาน ว่างงานควรรู้

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

           หากคุณเป็นหนึ่งในคนที่ได้รับผลกระทบ โดนพิษสถานการณ์โควิด-19 เข้าเล่นงาน จนอาจต้องลาออกจากงาน หรือถูกเลิกจ้าง หรือต้องว่างงาน มาเตรียมรับมืออย่างมีสติ แบบไม่จิตตกกันดีกว่า เพราะไม่ใช่คุณคนเดียวแน่ ๆ ที่ต้องประสบกับเหตุการณ์เช่นนี้ ตั้งสติได้แล้ว จากนั้นมาทำตามขั้นตอนเหล่านี้ เพื่อขอรับ เงินชดเชยประกันสังคม สิทธิที่คนออกจากงานและคนว่างงานควรรู้ สิทธิที่เราต้องรักษา

เงินชดเชยประกันสังคม สิทธิที่คนออกจากงาน ว่างงานควรรู้

           เมื่อโชคชะตาไม่เป็นใจ ทำให้คุณต้องว่างงานกะทันหันแบบไม่ทันจะได้วางแผนอะไร เพราะสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 อย่ามัวแต่ท้อใจ มาเช็กเงินชดเชยประกันสังคมกันดีกว่า ว่าคุณเป็นผู้ประกันตนที่เข้าเกณฑ์ มีสิทธิได้รับเงินชดเชยว่างงานหรือไม่ โดยคุณจะต้องเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา ม.33 และ ม.39 ก็มีสิทธิได้รับเงินชดเชยดังต่อไปนี้

 

           1 ว่างงาน ด้วยเหตุสุดวิสัย

           เพราะสถานการณ์โควิด อาจเกิดกรณีที่คุณไม่ได้ทำงาน ไม่มีงานให้ทำ ต้องหยุดงาน จะด้วยเหตุผลว่าบริษัทไม่มีรายได้เข้ามา ขาดลูกค้า หรืออื่นใดก็ตาม รวมไปถึงนายจ้างไม่ให้ทำงาน เหตุการณ์แบบนี้ เงินชดเชยประกันสังคมจะจ่ายให้ 50% ของเงินเดือน ที่เงินเดือนสูงสุด 15,000 บาท เป็นระยะเวลาไม่เกิน 180 วัน (6 เดือน) แต่หากเป็นการว่างงานเนื่องจากหน่วยงานภาครัฐ มีคำสั่งให้หยุดกิจการชั่วคราว เงินชดเชยประกันสังคมจะจ่ายให้ 50% เป็นระยะเวลาไม่เกิน 60 วัน (2 เดือน)

 

           2 ว่างงาน จากการเลิกจ้างสถานการณ์โควิด-19

           หากคุณถูกเลิกจ้าง และต้องว่างงานจากผลกระทบโควิด-19 เงินชดเชยประกันสังคม จะจ่ายให้ 70% เป็นระยะเวลาไม่เกิน 200 วัน (ประมาณ 8 เดือน) แต่ต้องมีการทำเรื่องเพื่อพิจารณายื่นคำขอไปยังสำนักงานประกันสังคมเพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง แต่หากเป็นกรณีว่างจากการถูกเลิกจ้างทั่วไป สิทธิที่จะได้รับเงินทดแทนจากประกันสังคม ในระหว่างการว่างงาน เป็นดังนี้

  • ถูกเลิกจ้าง จะได้รับเงินทดแทนระหว่างการว่างงาน ในกรณียื่นคำขอรับเงินทดแทนกรณีว่างงาน เพราะเหตุถูกเลิกจ้าง หรือเหตุถูกเลิกจ้างและลาออก หรือสิ้นสุดสัญญาจ้างเกินกว่า 1 ครั้ง ภายใน 1 ปีปฏิทิน ให้มีสิทธิได้รับเงินทดแทนทุกครั้ง รวมกันไม่เกิน 180 วัน (6 เดือน) แต่ในกรณียื่นขอรับประโยชน์ทดแทน ในกรณีว่างงานเพราะเหตุลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้าง เกินกว่า 1 ครั้ง ภายใน 1 ปีปฏิทิน ให้มีสิทธิได้รับเงินทดแทนรวมกันไม่เกิน 90 วัน (3 เดือน) ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ย โดยคำนวณจากฐานเงินสมทบขั้นต่ำเดือนละ 1,650 บาท และฐานเงินสมทบสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท เช่น คุณมีเงินเดือน ๆ ละ 10,000 บาท จะได้รับเงินสมทบเดือนละ 5,000 บาท ถ้าคุณมีเงินเดือน ๆ ละ 20,000 บาท จะได้รับเงินสมทบเดือนละ 7,500 บาท

 

           3 ว่างงาน จากการลาออกหรือสิ้นสุดสัญญา

           หากเป็นกรณีว่างงาน จากการลาออก เนื่องจากโควิด-19 เงินชดเชยประกันสังคม ที่จะจ่ายให้ อยู่ที่ 45% โดยจะจ่ายเป็นระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน (3 เดือน) แต่หากเป็นกรณีทั่วไป การลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้างตามกำหนดระยะเวลา จะได้รับเงินทดแทนระหว่างการว่างงาน ปีละไม่เกิน 90 วัน (3 เดือน) ในอัตราร้อยละ 30 ของเงินเดือน โดยคำนวณจากฐานเงินสมทบขั้นต่ำ เดือนละ 1,650 บาท และฐานเงินสมทบสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท เช่น คุณมีเงินเดือน 10,000 บาท ก็จะได้รับเงินสมทบเดือนละ 3,000 บาทนั่นเอง

           อย่างไรก็ตาม คุณควรตรวจสอบสิทธิก่อนจะยื่นขอเบิกใช้สิทธิประกันสังคม ซึ่งคุณจะต้องจ่ายเงินสมทบประกันสังคม มาไม่น้อยกว่า 6 เดือนในระยะเวลา 15 เดือนก่อนการว่างงาน แล้วถึงค่อยไปลงทะเบียนได้ โดยต้องยื่นภายใน 30 วันหลังจากว่างงาน หากเกินกว่านั้นก็จะหมดสิทธิได้รับเงินชดเชยประกันสังคม อย่าลืมเตรียมเอกสารสำคัญต่อไปนี้ คือ

  • แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน กรณีว่างงาน (สปส.2-01/7)
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร

           โดยสามารถยื่นได้ด้วยตนเอง ณ สำนักงานประกันสังคมได้ทั่วประเทศ หรือจะส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ส่งทางโทรสาร (FAX) ส่งทางอีเมล (e-mail) ทางไลน์ (Line) ไปยังสำนักงานประกันสังคมพื้นที่จังหวัด / สาขากำหนด ถ้ายังไม่มั่นใจ สามารถสอบถามข้อมูลสิทธิประกันสังคม ได้ที่ https://www.sso.go.th หรือโทร. 1506 และควรโหลดแอปพลิเคชัน ประกันสังคม ไว้อัปเดตข้อมูลต่าง ๆ และอย่าลืมโหลดแอปพลิเคชัน JobsDB เพื่อมูฟออนหางานใหม่ให้ได้เร็วที่สุด ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนสู้กันต่อไป

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

JobsDB Mobile App

เลือกงานที่ใช่ ใช้ชีวิตที่ชอบ ด้วยการค้นหางานที่ง่ายและรวดเร็ว พร้อมทั้งจัดการเรซูเม่อย่างมีประสิทธิภาพ ให้คุณอัปโหลด ดู และลบได้ทุกเมื่อที่ต้องการ เพลิดเพลินไปกับประสบการณ์การใช้งานแสนง่าย ด้วยระบบ AI ใหม่ ช่วยค้นหางานที่ตรงใจมากขึ้นถึง 6 เท่า​

ผู้ประกันตนมีกี่ประเภท แตกต่างกันอย่างไร

การรักษาสิทธิประกันสังคมหลังลาออกควรทำอย่างไร
บทความยอดนิยม

9 เทรนด์การทำงานในอนาคตสำหรับปี 2023เงินชดเชยประกันสังคม สิทธิที่คนออกจากงาน ว่างงานควรรู้

นอกจากภาษีที่ผู้มีรายได้ตามเกณฑ์จะต้องถูกหักทุกเดือนแล้ว เงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมก็เป็นอีกหนึ่งรายจ่ายที่ชาวออฟฟิศห...
งานอดิเรกเป็นการสร้าง Work-life balance ที่ดีทางหนึ่ง เมื่อเราใช้เวลาว่างกับสิ่งที่ชอบ ไม่ว่าจะเป็นถักโครเชต์ ทำงานศิลปะ...
พนักงานยุคใหม่ที่มีคุณลักษณะแบบผู้ประกอบการ หรือ Intrapreneur คือพนักงานที่ทุ่มเททำงาน มีทักษะและความสามารถ มีจิตวิญญาณแ...

คำค้นหายอดนิยม

Scroll to Top