เคล็ดลับ 2 ยอดนักบริหารบนเวทีเสวนาของ jobsDB

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

          ผ่านไปแล้วกับงานเสวนา “สร้างสรรค์ความรู้ สู่ความเป็นมืออาชีพ” 2 หัวข้อ 2 วิทยากร ที่มามอบความรู้แบบดับเบิ้ล ทำให้หอประชุมพุทธคยา อาคารอัมรินทร์พลาซ่า ชั้น 22 อบอุ่นกว่าที่เคย ด้วยจำนวนผู้สนใจเข้าร่วมงานในครั้งนี้กว่าร้อยชีวิต โดยในช่วงแรกได้รับเกียรติจากคุณอิสระ วงศ์รุ่ง กรรมการผู้จัดการ ลีสซิ่ง กสิกรไทย จำกัด บรรยายในหัวข้อ การสร้าง Best Teamในสไตล์องค์กรยุคใหม่ได้เปิดเผยถึงแนวทางการสร้าง Best Team Style K Leasing ที่ทำให้องค์กรมีทีมที่เป็นเลิศและได้รับรางวัลต่าง ๆ มากมาย ไว้ 3 ประการ คือ

  1. Trust & Respect ความไว้วางใจให้เกียรติซึ่งกัน
  2. Constructive Communication สื่อสารอย่างสร้างสรรค์
  3. Collaboration ร่วมแรงร่วมใจ

          ส่วนหัวข้อ การบริหารความสัมพันธ์ภายในองค์กร บรรยายโดยอ.ดำเกิง ไรวา Director of BNI Thailand เน้นการบริหารความสัมพันธ์ด้วยการสร้าง Connection เชื่อมโยงต่อยอดความสัมพันธ์ในองค์กร สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ สามารถโน้มน้าวกันได้ง่าย ช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น โดยใช้หลักต่อไปนี้

  1. G  – Goal
  2. A   – Achievement
  3. I    – Interest
  4. N  – Network
  5. S  – Skill

          ด้วยความเชื่อว่า เมื่อรู้ว่าพนักงานแต่ละคนมีเป้าหมายอย่างไร มีความสำเร็จอะไรบ้าง มีความสนใจในสิ่งใด มีเครือข่ายเชื่อมโยงไปถึงใครบ้าง และมีทักษะอะไรโดดเด่นบ้าง HR จะสามารถนำแต่ละปัจจัยข้างต้นไปต่อยอดในการบริหารความสัมพันธ์ภายในองค์กรได้ อาทิ การสัมภาษณ์งานเพื่อคัดเลือกคนที่มีเป้าหมายแบบเดียวกับเป้าหมายขององค์กรเข้ามาร่วมงาน การเชื่อมโยงคนที่มีความสนใจคล้าย ๆ กันแต่ทำงานกันคนละแผนกให้มารู้จักกัน เป็นต้น

          หวังว่างานสัมมนาครั้งนี้จะเป็นแนวทางให้หลาย ๆ องค์กรนำไปปรับใช้ได้ไม่มากก็น้อย สำหรับ HR ที่ติดใจงานสัมมนาจาก jobsDB อย่าลืมตามติดหัวข้อต่อไปในเดือนกันยายนนะคะ

2-in-1-seminar

บทความยอดนิยม
ถ้าใครได้มีโอกาสอ่านหรือฟังข่าวเศรษฐกิจหรือได้ฟังผ่าน ๆ จากการพูดคุยในวงสนทนากับเพื่อนหรือสไลด์ข่าวผ่าน ๆ ในโซเชียลมีเดี...
หลังจากเดือนก่อนหน้าว่าด้วยบทความขั้นตอนการยื่นประกันสังคมสำหรับผู้ว่างงานกันไปแล้ว คราวนี้ JobsDB ขอปรับมุมมอง เปลี่ยนม...
จริงๆ เรื่องราวของโลกการทำงานไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในออฟฟิศเท่านั้น ยังมีอะไรที่อยู่นอกเหนือชีวิตการทำงานประจำในบริษัท เช่น...

คำค้นหายอดนิยม

บทความที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
No data was found
Scroll to Top