การไปเยี่ยมลูกค้า ต้องโทรนัดก่อนหรือไม่

นัดหมายลูกค้า          ตามปกติแล้ว การนัดหมายลูกค้าล่วงหน้าเป็นการให้เกียรติลูกค้า ทำให้ลูกค้ารอต้อนรับเราในเวลาที่เขาว่าง และทำให้คุณมองดูเป็นนักธุรกิจมากขึ้น ดังนั้น นักขายทุกคน จึงควรนัดหมายกับลูกค้าไว้ล่วงหน้า แต่ในกรณีที่ไม่อาจจะทำการนัดหมายได้ เช่น คุณไปทำธุระแถวนั้นแล้วผ่านไปพอดี ก็เลยจะไปแวะเยี่ยมลูกค้าไปในตัว หรือนัดเข้าทีไร ก็ได้รับการปฏิเสธเรื่อยมา คุณอาจจะใช้การบุกเข้าไปหาถึงตัวเลยก็ได้ ถ้าเขาว่าง เราก็ได้คุย แต่ถ้าเขาไม่ว่าง เราก็ถือโอกาสขอนัดเขาพบใหม่ในวันหน้าก็ได้

          ดังนั้น การนัดพบ เราควรนัดพบกับผู้ที่มีอำนาจซื้อ ถ้าเจ้าของเป็นผู้ที่มีอำนาจซื้อ เราก็ควรขอเข้าพบกับผู้นั้น แต่บางกรณีการจัดซื้ออาจจะต้องผ่านฝ่ายจัดซื้อไปก่อน ถ้าเราเข้าพบเจ้าของโดยตรง อาจจะเป็นการไม่ให้เกียรติ ทำให้ฝ่ายจัดซื้ออาจจะไม่พอใจคุณไปเลยก็ได้

ที่มา : http://www.pantown.com

เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

พฤติกรรมลูกค้า ที่นักขายควรเข้าใจ

เทคนิคเรียกร้องความสนใจจากลูกค้า