เข้าสู่โลกของการทำงาน ไปพร้อมกับ jobsDB

          ในวันที่ 21 มกราคม 2554 ที่ผ่านมา jobsDB.com ได้รับเชิญให้ไปร่วมเป็นวิทยากรในงานปัจฉิมนิเทศของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ซึ่งจัดขึ้นที่เซ็นทรัลลาดพร้าว (Bangkok Convention Center Hall) เพื่อให้ความรู้และคำแนะนำแก่นักศึกษาที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาในเรื่อง “การเข้าสู่โลกของการทำงาน” เป็นการเตรียมความพร้อมน้อง ๆ ก่อนก้าวเข้าสู่โลกของการทำงานจริง โดยในงานนี้มีนักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนไม่น้อย พร้อมทั้งได้รับของที่ระลึกจาก jobsDB.com ติดมือกลับบ้านกันด้วย


ภาพบรรยากาศภายในงาน

pgabac01
pgabac02
pgabac03 
pgabac04
pgabac05
pgabac06