พระราชดำรัสในหลวงรัชกาลที่ ๙ ที่เด็กจบใหม่ควรนำมาใช้เมื่อเริ่มเข้าสู่ชีวิตการทำงาน

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

          เนื่องในวโรกาสครบรอบวันคล้ายวันสวรรคต วันที่ 13 ตุลาคม 2561 jobsDB ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ขอรวบรวมพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส “ในหลวงรัชกาลที่ ๙” อันทรงคุณค่า ที่เด็กจบใหม่ที่กำลังจะเข้าสู่สนามการทำงานจริง และคนทำงานทุกคนสามารถนำไปปรับใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการทำงาน ดังต่อไปนี้

ทำงานด้วยความเต็มใจ

1. เมื่อมีโอกาสและมีงานทำ ควรเต็มใจทำโดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้

          สำหรับเด็กจบใหม่ แม้จะไม่เคยมีประสบการณ์การทำงานที่ไหนมาก่อน เมื่อมีบริษัทใดเรียกคุณเข้าไปสัมภาษณ์งานและทำงาน อย่ารีรอที่จะตอบตกลง แม้ตำแหน่งที่รับอาจไม่ใช่ตำแหน่งที่คุณเรียนจบมา หรือบริษัทนั้นอาจไม่ใช่บริษัทในฝันของคุณ หากผู้ประกอบการยินดีที่จะรับคุณเข้าทำงานควรรีบคว้าโอกาสทองนี้ไว้ เพื่อจะได้ทดลองทำงานจริง เรียนรู้ชีวิตการทำงานบริษัท รวมถึงเก็บเกี่ยวประสบการณ์การทำงานในหน้าที่ต่าง ๆ ให้มากที่สุด ซึ่งจะช่วยต่อยอดให้กับการหางานใหม่ในอนาคตให้กับคุณ

          และทุกครั้งที่ได้รับหมายให้ทำงานชิ้นไหนก็ตาม ให้รับทำด้วยเต็มใจ แม้งานชิ้นนั้นจะเป็นงาน Admin ก็ตาม เพราะสุดท้ายแล้วการขึ้นเป็นผู้บริหารที่ดีได้ก็ต้องเรียนรู้ และสามารถทำงานทุกอย่างได้เช่นกัน

ศรัทธาในการทำงาน

2. งานมีชีวิตจิตใจ ต้องศรัทธาในงาน

          การศรัทธาในการงานคือการเห็นประโยชน์และความสำคัญของงานทุกงานที่ได้รับ ดั่งงานชิ้นนั้นเป็นสมบัติของเรา การทำงานด้วยความศรัทธา ไม่ดูถูกงานที่ทำ จะทำให้เรามีความตั้งใจ พยายามทำทุกหนทางแม้งานชิ้นนั้นจะมีปัญหา เราก็สามารถหาวิธีการแก้ปัญหาจนงานนั้นบรรลุผลตามที่ตั้งใจไว้

ความจริงใจกับเพื่อนร่วมงาน

3. ผู้มีความจริงใจจะทำการสิ่งใดก็มักสำเร็จได้โดยราบรื่น

          ความจริงใจต่อผู้อื่นเป็นคุณธรรมสำคัญมาก การเริ่มงานที่ใหม่ หากเรามีความจริงใจต่อหัวหน้างานและเพื่อนร่วมงาน มีอะไรค่อยพูดกันด้วยเหตุผล โดยไม่ใช้อารมณ์ ก็จะช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในที่ทำงานได้ ที่สำคัญคุณยังจะได้รับความเชื่อใจ และโอกาสในการทำงานจากหัวหน้าด้วยเช่นกัน

ทำงานร่วมกันเป็นทีม

4. ต้องช่วยกันทำงาน

          การทำงานร่วมกันเป็นทีม ย่อมส่งผลดีกว่าการทำงานคนเดียวแน่นอน สำหรับน้องใหม่ หากงานที่ได้รับมอบหมายของคุณเสร็จเรียบร้อยแล้ว การเสนอตัวเข้าช่วยเหลืองานกับเพื่อนร่วมงานคนอื่น ๆ ในส่วนที่คุณสามารถพอช่วยได้ จะช่วยให้คุณได้รับความเอ็นดูจากหัวหน้างาน และเป็นการสร้างสัมพันธภาพใหม่ให้เกิดขึ้นด้วย

ปรับปรุงข้อผิดพลาดในการทำงาน

5. การดำรงชีวิตที่ดีจะต้องปรับปรุงตัวตลอดเวลา

           หากทำงานใดแล้วเกิดการผิดพลาด อย่าเพิ่งท้อใจและหมดกำลังใจในการทำงาน ควรเอ่ยปากขอโทษหัวหน้างาน รับฟังคำสอนคำแนะนำจากผู้มีประสบการณ์ จากนั้นพยายามที่จะปรับปรุงตัวให้ดียิ่งขึ้น หากมีโอกาสได้รับมอบหมายให้ทำงานชิ้นใด ก็จงใช้ความเพียรพยายาม ความอดทน ตั้งใจให้ทำให้ดีที่สุด

ตั้งเป้าหมายในการทำงาน

6. การทำงานใด ๆ ควรตั้งเป้าหมายให้แน่นอน

          การกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนสามารถทำได้ตั้งแต่ก่อนเริ่มงาน ว่าในวันนี้คุณจะต้องทำงานอะไรบ้าง อะไรต้องทำก่อน อะไรต้องทำหลัง จัดลำดับความสำคัญของงานให้ชัดเจน ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถบริหารการทำงานของคุณให้เสร็จตามเวลาที่ตั้งใจไว้

          สำหรับคนที่ทำงานไปในระยะหนึ่งแล้ว หากต้องการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ควรตั้งเป้าให้ชัดเจนว่าจะทำงานอีกกี่ปี แล้วจะศึกษาต่อเพิ่มเติมด้านไหน เพราะอะไร เมื่อเรียนจบแล้วสามารถนำความรู้ที่ได้รับมา ไปต่อยอดการทำงานต่อจนประสบคความสำเร็จได้อย่างไร

         พระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่ ๙  นั้นเป็นสิ่งอันทรงคุณค่าของคนไทยทุกคนเสมอมา ไม่ใช่แต่เด็กจบใหม่เพียงอย่างเดียว หากแต่เรานำหลักคำสอนนั้นมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน หรือทุกย่างก้าวที่เราเดิน ก็จะช่วยให้เราประสบความสำเร็จในชีวิต ในทุก ๆ ด้านได้ด้วยเช่นกัน

Increase your chances of getting hired. Create a jobsDB profile

Increase your chances of getting hired. Update your jobsDB profile

เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

หลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ ๙

แก้ปัญหาด้วยปัญญา พระบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่ ๙

บทความยอดนิยม
ต้อนรับกระแสแห่งเดือน Pride Month กับเรื่องราวของกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศ หรือ LGBTQ+ ซึ่งจากที่ผ่านมารวมไปถึง ณ ป...
หากคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังวางแผนลาออกจากงานอยู่ แถมงานใหม่ก็ยังหาไม่ได้ เรียกได้ว่าออกไปก็อาจจะยังต้องอยู่ว่าง ๆ รอหางานใ...
ช่วงนี้หลาย ๆ คนน่าจะอยู่ในสถานะ WFH กันเป็นส่วนใหญ่ ทำให้ต้องมีการปรับตัวในหลาย ๆ ด้าน ทั้งวิถีชีวิต การทำงานรวมถึง......

คำค้นหายอดนิยม

Scroll to Top