เคล็ดลับในการเขียนจดหมายสมัครงาน

          จดหมายสมัครงานที่ถูกเรียบเรียงอย่างดีมีความสำคัญเท่า ๆ กับเรซูเม่เลยทีเดียว เพราะจดหมายสมัครงานเป็นสิ่งที่ใช้เพื่อดึงดูดความสนใจของนายจ้าง ด้วยการดึงเอาคุณสมบัติและจุดแข็งของคุณที่สอดคล้องกับตำแหน่งงานออกมาให้นายจ้างได้เห็น เคล็ดลับต่อไปนี้จะช่วยคุณให้สามารถเขียนจดหมายสมัครงานได้อย่างน่าประทับใจ

          รูปแบบและสำนวนการเขียน

  • เขียนจดหมายสมัครงาน√ จดหมายที่ดีควรมีความยาวไม่เกิน 3-5 ย่อหน้า
  • √ ใช้ถ้อยคำที่แสดงถึงความสุภาพและความกระตือรือร้น
  • √ รูปแบบตัวอักษรมาตรฐานคือ Time New Roman หรือ Arial
  • √ ในกรณีที่พิมพ์ลงกระดาษ ควรใช้กระดาษ A4 สีขาว ความหนา 80 หรือ 100 แกรม
  • χ ไม่ควรเขียนจดหมายที่สั้นเกินไป (เช่น 1-2 ย่อหน้า)
  • χ ไม่ควรใช้รูปแบบตัวอักษรพิเศษ หรือ ตัวอักษรที่มีสีสันเพื่อดึงดูดความสนใจของนายจ้าง
  • χ หลีกเลี่ยงการพิมพ์ผิดหรือสะกดผิด

          เคล็ดลับอื่น ๆ

  • √ ควรกล่าวเน้นในเรื่องของทักษะที่ตรงกับความต้องการในตำแหน่งที่คุณสมัคร
  • χ ไม่ควรใช้วิธีเขียนครั้งเดียวแล้วส่งไปสมัครงานทุกที่ ทุกตำแหน่ง

ช่วยเพิ่มโอกาสได้งานเร็วขึ้น™ สร้างโปรไฟล์กับ jobsDB

ช่วยเพิ่มโอกาสได้งานเร็วขึ้น™ อัปเดตรายละเอียดเกี่ยวกับ jobsDB

เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

วิธีการเขียน Cover Letter ให้ได้รับพิจารณาสัมภาษณ์งาน

รองเท้าแห่งความสำเร็จ : การเลือกรองเท้าที่สมบูรณ์แบบ