โครงการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย 2550

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

           โครงการนี้จัดขึ้นพิเศษเพื่อร่วมเฉลิมฉลอง โอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา พร้อมทั้งกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวในด้านบริหารจัดการ โดยมุ่งเน้น ไปยังชุมชน ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญที่จะนำไปสู่การท่องเที่ยวยั่งยืน

           กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยสำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยวร่วมกับ ททท. ได้ร่วมกันคัดสรรแหล่งท่องเที่ยวชุมชนท้องถิ่นจากทั่วประเทศที่มีความโดดเด่นด้านการบริหาร จัดการในเชิงคุณภาพ และพร้อมที่จะรองรับการขยายตัวของตลาดท่องเที่ยว โดยชุมชนที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกจะได้รับ “รางวัลชุมชนดีเด่นทางด้านการท่องเที่ยว” เพื่อเป็นการรับประกัน และสร้างความเชื่อถือให้กับนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ

           สำหรับคุณสมบัติของชุมชนที่จะเข้าเกณฑ์การตัดสินคือ เป็นชุมชนที่มีวิถีการพัฒนาตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง มีความเข้มแข็งชุมชน มีศักยภาพในการพัฒนาบริหารและจัดการแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน และต้องมีปัจจัยพื้นฐานในการต้อนรับนักท่องเที่ยวคุณภาพ นอกจากรางวัลดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังมี “รางวัลดีเด่นด้านสิ่งแวดล้อม โดยมูลนิธิใบไม้เขียวเป็นผู้ดำเนินการพิจารณาโรงแรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยโรงแรมที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องเป็นโรงแรมที่มีการจัดทำโครงการ และการดำเนินธุรกิจที่เน้นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เช่น การประหยัดพลังงาน การควบคุมปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมภายในโรงแรม และโรงแรมจะต้องได้รับอนุญาตประกอบการธุรกิจโรงแรมที่ถูกต้องตามกฎหมาย ที่ตั้งโรงแรมไม่รุกล้ำที่สาธารณะและพื้นที่อนุรักษ์ หวงห้าม รวมทั้งไม่ครอบครอง, เลี้ยง, ใช้, แสดง, จำหน่าย และซื้อ สัตว์ป่า, สัตว์ทะเลหายาก, พันธุ์พืชจากป่าและทะเล

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย           สำหรับชุมชนท้องถิ่น และผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ที่สนใจสมัครเข้าร่วมประกวดในประเภทรางวัลชุมชนดีเด่นทางด้านการท่องเที่ยว สามารถส่งใบสมัครได้ที่ ททท.สำนักงานในประเทศในแต่ละพื้นที่ หรือจัดส่งที่ ททท. สำนักงานใหญ่ หมดเขตส่งใบสมัครวันที่ 31 กรกฎาคม 2550 ส่วนประเภทรางวัลดีเด่นด้านสิ่งแวดล้อม จัดส่งใบสมัครได้โดยตรงที่ มูลนิธิใบไม้เขียว 1600 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ มักกะสัน ราชเทวี กรุงเทพฯ หมดเขตรับสมัคร 31 กรกฎาคม 2550 ทั้งนี้กำหนดจัดให้มีพิธีมอบรางวัลภายในเดือนธันวาคม 2550 สอบถามายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองส่งเสริมการบริการท่องเที่ยว ททท. โทร. 0 2250 5500 ต่อ2773, 2786-8

บทความยอดนิยม

9 เทรนด์การทำงานในอนาคตสำหรับปี 2023โครงการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย 2550

นอกจากภาษีที่ผู้มีรายได้ตามเกณฑ์จะต้องถูกหักทุกเดือนแล้ว เงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมก็เป็นอีกหนึ่งรายจ่ายที่ชาวออฟฟิศห...
งานอดิเรกเป็นการสร้าง Work-life balance ที่ดีทางหนึ่ง เมื่อเราใช้เวลาว่างกับสิ่งที่ชอบ ไม่ว่าจะเป็นถักโครเชต์ ทำงานศิลปะ...
พนักงานยุคใหม่ที่มีคุณลักษณะแบบผู้ประกอบการ หรือ Intrapreneur คือพนักงานที่ทุ่มเททำงาน มีทักษะและความสามารถ มีจิตวิญญาณแ...

คำค้นหายอดนิยม

บทความที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
No data was found
Scroll to Top