อัปเดตเทรนด์การจ้างงานในตลาดงานยุคดิจิทัล

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

          การสรรหาบุคลากรเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างมากกับทุกองค์กร และในโลกยุคดิจิทัลแบบนี้ทำให้ตลาดแรงงานมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ฝ่ายสรรหาทรัพยากรบุคคลต้องมีความตื่นตัวกันมากขึ้น เพราะกระบวนและเครื่องมือที่ใช้สรรหาบุคลากรที่เลือกใช้ควรมีประสิทธิภาพ และทันสมัยมากขึ้น ทาง jobsDB ได้เล็งเห็นความสำคัญ  jobsDB นำโดย คุณอันธิกา ลิมปิอนันต์ชัย ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด จึงได้ไปแบ่งปันประสบการณ์ และแลกเปลี่ยนข้อมูลเทรนด์ใหม่ ๆ ของการสรรหาบุคลากรในยุคดิจิทัล รวมถึงนำแนวทางการสรรหาว่าจ้างที่ทันสมัยในหัวข้อ “สรรหาอย่างสร้างสรรค์ ทันทุกเทรนด์การจ้างงาน” เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 ที่นิคมสยามอีสเทิร์น และวันที่ 23 มีนาคม 2560 ที่นิคมนวนคร

          โดยหวังว่ากิจกรรมในครั้งนี้ จะทำให้ได้อัปเดตเทรนด์การจ้างงานในตลาดงานยุคปัจจุบัน ซึ่งเป็นประโยชน์ รวมถึงเป็นแนวทางไปปรับใช้ในการทำงานภายในองค์กร เพื่อสรรหาบุคลากรในโลกดิจิทัลให้เกิดประโยชน์สูงสุด

          ภาพบรรยากาศกิจกรรมที่นิคมสยามอีสเทิร์น วันที่ 21 มีนาคม 2560

อัปเดตเทรนด์การจ้างงาน

          ภาพบรรยากาศกิจกรรมที่นิคมนวนครวันที่ 23 มีนาคม 2560

อัปเดตเทรนด์การจ้างงาน

Increase your chances of getting hired. Create a jobsDB profile

Increase your chances of getting hired. Update your jobsDB profile

เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

11 ฟีเจอร์ใน Recruitment Centre ที่ควรใช้เป็นประจำ

5 เคล็ดลับเขียนประกาศงานอย่างไรให้ดึงดูดใจผู้สมัครงาน

บทความยอดนิยม
ปฏิเสธไม่ได้ว่าการเข้ามาของเทคโนโลยี เอื้อการดำเนินชีวิตของเราสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น และท่ามกลางความสะดวกต่าง ๆ เหล่านั้น...
บางครั้งชีวิตการเป็นมนุษย์ออฟฟิศมักไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ แต่ละเส้นทางมักมีขวากหนามให้ต้องฝ่าฟัน จนแปรเปลี่ยนเป็นการเสี...
ว่าด้วยเรื่องของการวิเคราะห์ตนเองเพื่อนำไปสู่การพัฒนานั้น ในบางครั้งเรามักจะลืมคำนึงถึงเรื่องของแนวคิดและกลยุทธ์ในการวิเ...

คำค้นหายอดนิยม

บทความที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
No data was found
Scroll to Top