อัปเดตเทรนด์การจ้างงานในตลาดงานยุคดิจิทัล

          การสรรหาบุคลากรเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างมากกับทุกองค์กร และในโลกยุคดิจิทัลแบบนี้ทำให้ตลาดแรงงานมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ฝ่ายสรรหาทรัพยากรบุคคลต้องมีความตื่นตัวกันมากขึ้น เพราะกระบวนและเครื่องมือที่ใช้สรรหาบุคลากรที่เลือกใช้ควรมีประสิทธิภาพ และทันสมัยมากขึ้น ทาง jobsDB ได้เล็งเห็นความสำคัญ  jobsDB นำโดย คุณอันธิกา ลิมปิอนันต์ชัย ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด จึงได้ไปแบ่งปันประสบการณ์ และแลกเปลี่ยนข้อมูลเทรนด์ใหม่ ๆ ของการสรรหาบุคลากรในยุคดิจิทัล รวมถึงนำแนวทางการสรรหาว่าจ้างที่ทันสมัยในหัวข้อ “สรรหาอย่างสร้างสรรค์ ทันทุกเทรนด์การจ้างงาน” เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 ที่นิคมสยามอีสเทิร์น และวันที่ 23 มีนาคม 2560 ที่นิคมนวนคร

          โดยหวังว่ากิจกรรมในครั้งนี้ จะทำให้ได้อัปเดตเทรนด์การจ้างงานในตลาดงานยุคปัจจุบัน ซึ่งเป็นประโยชน์ รวมถึงเป็นแนวทางไปปรับใช้ในการทำงานภายในองค์กร เพื่อสรรหาบุคลากรในโลกดิจิทัลให้เกิดประโยชน์สูงสุด

          ภาพบรรยากาศกิจกรรมที่นิคมสยามอีสเทิร์น วันที่ 21 มีนาคม 2560

อัปเดตเทรนด์การจ้างงาน

          ภาพบรรยากาศกิจกรรมที่นิคมนวนครวันที่ 23 มีนาคม 2560

อัปเดตเทรนด์การจ้างงาน

ช่วยเพิ่มโอกาสได้งานเร็วขึ้น™ สร้างโปรไฟล์กับ jobsDB

ช่วยเพิ่มโอกาสได้งานเร็วขึ้น™ อัปเดตรายละเอียดเกี่ยวกับ jobsDB

เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

11 ฟีเจอร์ใน Recruitment Centre ที่ควรใช้เป็นประจำ

5 เคล็ดลับเขียนประกาศงานอย่างไรให้ดึงดูดใจผู้สมัครงาน