ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษในการทำงาน

ภาษาอังกฤษในการทำงาน

          ทุกวันนี้คนทำงานควรสามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ เพื่อให้เกิดความราบรื่นในการทำงาน เพราะองค์กรในยุคนี้ สมัยนี้ ต่างก็มีการติดต่องานกันกับต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ ภาษาอังกฤษจึงยิ่งจำเป็นมาก สำหรับคนทำงานที่ภาษาอังกฤษยังไม่แข็งแรง ค่อย ๆ ฝึกภาษาอังกฤษจากประโยคสั้น ๆ ต่อไปนี้ ซึ่งอาจได้ใช้ในที่ทำงานของคุณค่ะ

General phrases – วลีทั่วไป

I’m going out for lunch. ฉันจะออกไปทานอาหารกลางวัน
I’ll be back at 1.30. เขาจะกลับมาตอนบ่ายโมงครึ่ง
I’ll be free after lunch. ฉันจะว่างหลังอาหารกลางวัน
She’s resigned. เธอลาออกไปแล้ว
He’s been promoted. เขาได้รับการเลื่อนตำแหน่ง

Absence from work – การขาดงาน

She’s on maternity leave. เธอลาคลอด
He’s off sick today. วันนี้เขาลาป่วย
He’s not in today. วันนี้เขาไม่อยู่
She’s on holiday. เธออยู่ในช่วงวันหยุด
I’m afraid I’m not well and won’t be able to come in today. วันนี้ฉันไม่สบาย และไม่สามารถไปทำงานได้ในวันนี้

Dealing with customers – การเจรจากับลูกค้า

He’s with a customer at the moment. ขณะนี้เขาอยู่กับลูกค้า
I’ll be with you in a moment. ฉันจะมาพบคุณอีกสักครู่
Sorry to keep you waiting. ขอโทษที่ให้คุณรอ
Can I help you? ฉันช่วยอะไรคุณได้บ้าง
Do you need any help? คุณต้องการความช่วยเหลืออะไรไหม
What can I do for you? ฉันจะทำอะไรให้คุณได้บ้าง

IT problems – ปัญหาด้านคอมพิวเตอร์, สารสนเทศ

There’s a problem with my computer. คอมพิวเตอร์ของฉันมีปัญหา
The system’s down at the moment. ระบบคอมพิวเตอร์ใช้ไม่ได้อยู่ขณะนี้
The internet’s down at the moment. ระบบอินเทอร์เน็ตเสียอยู่ขณะนี้
I can’t access my emails. ฉันไม่สามารถเข้าอีเมล์ได้
The printer isn’t working. พรินเตอร์ไม่ทำงาน

ที่มา : speakenglish.co.uk

ช่วยเพิ่มโอกาสได้งานเร็วขึ้น™ สร้างโปรไฟล์กับ jobsDB

ช่วยเพิ่มโอกาสได้งานเร็วขึ้น™ อัปเดตรายละเอียดเกี่ยวกับ jobsDB

เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

ฝึกพูดอังกฤษแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม

รูปประโยคสำหรับเขียนอีเมลภาษาอังกฤษ