ออกใบกำกับภาษีผิด ต้องทำอย่างไร

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

          ในกรณีที่ผู้ประกอบการออกใบกำกับภาษีมีข้อความไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หรือ มีการแก้ไขในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ เช่น ชื่อหรือที่อยู่ของลูกค้าไม่ถูกต้องตามที่จดทะเบียนไว้ จำนวนเงินค่าภาษีมูลค่าเพิ่มสูงหรือต่ำเกินความเป็นจริง ต้องทำการยกเลิกใบกำกับภาษีเดิม และออกใบกำกับภาษีใหม่ที่ถูกต้อง โดยดำเนินการดังนี้

  1. ออกใบกำกับภาษีผิดเรียกคืนใบกำกับภาษีเดิมและประทับตราว่า “ยกเลิก” หรือขีดฆ่าแล้วเก็บรวบรวมไว้กับสำเนาใบกำกับภาษีเดิม
  2. จัดทำใบกำกับภาษีใหม่ด้วยเลขที่ใหม่ แต่จะต้องลงวัน เดือน ปี ให้ตรงกับ วัน เดือน ปี ตามใบกำกับภาษีเดิม
  3. หมายเหตุไว้ในใบกำกับภาษีใหม่ว่า “เป็นการยกเลิกและออกใบกำกับภาษีฉบับใหม่แทนฉบับเดิมเลขที่… เล่มที่….” และหมายเหตุการยกเลิกใบกำกับภาษีไว้ในรายงานภาษีขายประจำเดือนที่ออกใบกำกับ ภาษีใหม่ด้วย
  4. ลูกค้าที่ขอให้ยกเลิกใบกำกับภาษีเดิม และออกฉบับใหม่ ต้องถ่ายเอกสารใบกำกับภาษีเดิม (ฉบับที่ขอยกเลิก) ติดเรื่องไว้ และส่งมอบใบกำกับภาษีฉบับที่ขอยกเลิกคืนให้ผู้ออกใบกำกับภาษีเก็บไว้เป็น หลักฐาน

ที่มา : www.rd.go.th

เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

ใบกำกับภาษีที่ควรรู้

ทำใบกำกับภาษีหาย ต้องทำอย่างไร

บทความยอดนิยม
           เพราะโควิดทำให้ออกไปไหนก็ยาก ขนาดทำงานยังต้อง work from home......
           อาการสมองตัน คิดงานไม่ออก หัวไม่แล่น เป็นอาการที่ไม่ว่าใครก็ต้องเคยเจอกันทั้งนั้น แม้ว่าคุณจะพยายามเปิดคอมตั้...
           ในช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้ ทำให้วิถีชีวิตของใครหลายคนเปลี่ยนไป จากที่เคยใช้เวลาอยู่นอกบ้านเสียส่วนใหญ่ ก็ต้อง...

คำค้นหายอดนิยม

บทความที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
No data was found
Scroll to Top