ออกใบกำกับภาษีผิด ต้องทำอย่างไร

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

          ในกรณีที่ผู้ประกอบการออกใบกำกับภาษีมีข้อความไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หรือ มีการแก้ไขในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ เช่น ชื่อหรือที่อยู่ของลูกค้าไม่ถูกต้องตามที่จดทะเบียนไว้ จำนวนเงินค่าภาษีมูลค่าเพิ่มสูงหรือต่ำเกินความเป็นจริง ต้องทำการยกเลิกใบกำกับภาษีเดิม และออกใบกำกับภาษีใหม่ที่ถูกต้อง โดยดำเนินการดังนี้

  1. ออกใบกำกับภาษีผิดเรียกคืนใบกำกับภาษีเดิมและประทับตราว่า “ยกเลิก” หรือขีดฆ่าแล้วเก็บรวบรวมไว้กับสำเนาใบกำกับภาษีเดิม
  2. จัดทำใบกำกับภาษีใหม่ด้วยเลขที่ใหม่ แต่จะต้องลงวัน เดือน ปี ให้ตรงกับ วัน เดือน ปี ตามใบกำกับภาษีเดิม
  3. หมายเหตุไว้ในใบกำกับภาษีใหม่ว่า “เป็นการยกเลิกและออกใบกำกับภาษีฉบับใหม่แทนฉบับเดิมเลขที่… เล่มที่….” และหมายเหตุการยกเลิกใบกำกับภาษีไว้ในรายงานภาษีขายประจำเดือนที่ออกใบกำกับ ภาษีใหม่ด้วย
  4. ลูกค้าที่ขอให้ยกเลิกใบกำกับภาษีเดิม และออกฉบับใหม่ ต้องถ่ายเอกสารใบกำกับภาษีเดิม (ฉบับที่ขอยกเลิก) ติดเรื่องไว้ และส่งมอบใบกำกับภาษีฉบับที่ขอยกเลิกคืนให้ผู้ออกใบกำกับภาษีเก็บไว้เป็น หลักฐาน

ที่มา : www.rd.go.th

เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

ใบกำกับภาษีที่ควรรู้

ทำใบกำกับภาษีหาย ต้องทำอย่างไร

บทความยอดนิยม
ใคร ๆ ก็รู้ว่าโลกทุกวันนี้ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี จึงไม่น่าแปลกใจเลยที่งานสายไอทีจะเป็นอาชีพที่มาแรง เพราะด้วยทั้งความต้...
เมื่อเราอยู่ในยุคที่โลกแห่งเทคโนโลยีพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง เรื่องราวของอินเทอร์เน็ตก็ถือเป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญของคนในยุคนี...
ในยุคที่ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงอย่างฉับไว เพียงเสี้ยววินาที หลาย ๆ อย่างในชีวิตคุณก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป ด้วยเทคโนโลยีและอิ...

คำค้นหายอดนิยม

บทความที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
No data was found
Scroll to Top