วิธีอยู่ให้รอดในยุค “หุ่นยนต์” แย่งงาน

           ตั้งแต่เราก้าวเข้าสู่ยุคดิจิตอล ที่ทำให้เรามีความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตมากขึ้น สามารถจัดการทุกอย่างได้จากโทรศ…