องค์ประกอบภาพรวม ที่บ่งบอกถึงความพร้อมในการสมัครงาน

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

บุคลิกภาพในวันสมัคร

          ความสำคัญของใบสมัครมิ ใช่อยู่ที่ข้อมูล เอกสารในใบสมัครเท่านั้น หากแต่ยังรวมถึงสิ่งที่ผู้สมัครทำในวัน ที่มากรอกใบสมัครด้วยดังนี้ การเอาใจใส่ในความสะอาดเรียบร้อยของตนเอง เป็นข้อที่ได้เปรียบในการสร้าง ความรู้สึกที่ดีของผู้พบเห็น

การแต่งกาย

          การจะเป็นแค่การสมัคร แต่การแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย เหมาะสมกับกาลเทศะ ก็เป็นสิ่งสำคัญด้วย เนื่องจาก การแต่งกายที่เสริมบุคลิกให้ดูดี และสอดคล้องกับงานที่จะทำ จะเป็นจุดเด่นที่เพิ่มโอกาสในการได้งานทำ

อากัปกิริยา

          การแสดงออกของผู้สมัครตั้งแต่ ปรากฏตัวจนยื่นใบสมัคร จะอยู่ในสายตาของเจ้าหน้าที่บุคคลโดยตลอดการแสดง ความไม่สุภาพต่อเจ้าหน้าที่บุคคล ทั้งด้วยคำพูดและกิริยาท่าทาง แม้ว่าผู้ที่รับสมัครจะไม่ได้เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกก็ตาม แต่ถ้าใบสมัครหายโดยเจตนา ก็หมดโอกาสเช่นกัน

การพูดจา

          เรื่องการพูดนี้พิจารณาได้ทั้งประเด็น ความถูกต้องชัดเจนในการพูด และการพูดจาที่สุภาพไพเราะ

ความพร้อม

          คือพร้อมในสิ่งที่จำเป็นต้อง ใช้และสิ่งที่ต้องรู้ ผู้สมัครบางคนเอกสารหลักฐานไม่ครบ บางคนอุปกรณ์เครื่องเขียน ที่จำเป็นก็ไม่ได้เตรียมมาจึงต้องรบกวนขอยืมจากผู้รับสมัคร บางคนขอยืมแล้วลืมหรือตั้งใจนำไปเป็นของที่ระลึก ก็ไม่รู้ แต่ที่แน่ ๆ ทำความเดือดร้อนให้กับผู้รับสมัครนอกจากต้องมีอย่างครบถ้วนแล้ว ก็ต้องอยู่ในสภาพที่ชัดเจน

รูปถ่าย

          รูปถ่ายที่ชัดเจนและดูดีจึงเพิ่มโอกาสให้กับผู้สมัคร การเลือกรูปถ่ายที่จะเกิดผลดีในการสมัครงาน โดยพิจารณาดังนี้

  • พิถีพิถันในการเลือกร้านถ่ายรูป
  • ไม่ใช้รูปถ่ายขนาดเล็กเกินไป โดยทั่วไปคือรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว
  • จัดทรงผม เครื่องแต่งกาย ให้รูปดูดี

การใช้ภาษา

          ภาษาที่ดีในใบสมัคร คือ ภาษาที่สุภาพ และเป็นทางการถูกต้องตามแบบแผน มีผู้สมัครบางคนใช้ถ้อยคำภาษาใน ลักษณะเขียนเล่นซึ่งไม่เหมาะสม นอกจากความสุภาพแล้ว การใช้ตัวย่อ ก็ต้องระมัดระวังไม่ใช้ตัวย่อที่เป็นการเฉพาะ ซึ่งคนทั่วไปไม่รู้จัก การใช้ภาษาอย่างถูกต้องเหมาะสม เป็นการแสดงถึงความรู้และความสามารถในทางภาษาด้วย ด้วย ในกรณีทีถ่ายสำเนามา

ขายตัวเองให้เป็น

ความพร้อมในการสมัครงาน          รู้จักแสดงความสามารถหรือจุด เด่นให้เป็นที่สนใจของผู้อื่น มีการกรอกข้อความในช่อง กิจกรรม ถ้ากรอกข้อความแต่เพียงว่าเข้าร่วมกิจกรรมในชมรมใดชมรมหนึ่ง กับการระบุตำแหน่งในชมรม เช่น   เป็นประธานหรือเลขา เป็นต้น การระบุตำแหน่งจะมีความน่าสนใจมากกว่า ใบสมัครหลายแห่งจะมีที่ว่างในตอน ท้ายก่อนถึงช่องให้เซ็นชื่อ ไว้สำหรับให้ผู้สมัครเขียนสิ่งที่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา ปรากฏว่าผู้สมัคร จำนวนมากเว้นที่ว่างนี้ไว้ โดยอาจจะตั้งใจให้ผู้พิจารณาได้พักสายตาก็เป็นได้ ซึ่งนับว่าน่าเสียดาย เพราะหากจะหา โอกาสขายตัวเองให้ได้ ในช่วงท้ายนี้จะมีประโยชน์ไม่น้อย

          ความตั้งใจในการกรอกใบสมัคร และรู้จักทำให้ใบสมัครมีความน่าสนใจ เป็นการสร้างโอกาสที่เหนือกว่าคนอื่น จึงไม่ควรมองข้ามความสำคัญของใบสมัคร กรอกใบสมัครอย่างดีเพื่อที่จะไม่ต้องกรอกใบสมัครหลายครั้ง

เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

การสมัครงานแบบ Walk-in ได้ผลดีแค่ไหนในปัจจุบัน

สร้างแบรนด์ให้ตัวคุณโดดเด่นและขายได้

บทความยอดนิยม

9 เทรนด์การทำงานในอนาคตสำหรับปี 2023องค์ประกอบภาพรวม ที่บ่งบอกถึงความพร้อมในการสมัครงาน

นอกจากภาษีที่ผู้มีรายได้ตามเกณฑ์จะต้องถูกหักทุกเดือนแล้ว เงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมก็เป็นอีกหนึ่งรายจ่ายที่ชาวออฟฟิศห...
งานอดิเรกเป็นการสร้าง Work-life balance ที่ดีทางหนึ่ง เมื่อเราใช้เวลาว่างกับสิ่งที่ชอบ ไม่ว่าจะเป็นถักโครเชต์ ทำงานศิลปะ...
พนักงานยุคใหม่ที่มีคุณลักษณะแบบผู้ประกอบการ หรือ Intrapreneur คือพนักงานที่ทุ่มเททำงาน มีทักษะและความสามารถ มีจิตวิญญาณแ...

คำค้นหายอดนิยม

บทความที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
No data was found
Scroll to Top