วิธีค้นหาและพัฒนาจุดแข็งของพนักงาน

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

strategy-may-12-s          ไม่ว่าคุณจะอยู่ในฐานะ HR หัวหน้างาน หรือผู้จัดการ คุณมีส่วนช่วยในการพัฒนาพนักงานของคุณให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานของตนได้ การส่งเสริมที่ถูกทาง แสดงให้พวกเขาเห็นว่าคุณเห็นคุณค่าของพนักงาน ซึ่งสามารถลดอัตราพนักงานลาออกได้

          แนวทางการส่งเสริมพนักงานควรเน้นที่การพัฒนาจุดแข็งของพนักงาน ต่อยอดจากสิ่งที่พวกเขามีดีอยู่แล้วให้โดดเด่นขึ้นไป ไม่ควรมัวพะวงกับการแก้ปัญหาจุดอ่อนของพวกเขา อย่างในการประเมินผลการทำงานประจำปีนั้น มักจะเน้นสิ่งที่ต้องปรับปรุงอยู่เสมอและมักจะพบว่า ไม่ว่าจะประเมินสักกี่ครั้ง พนักงานก็ยังต้องปรับปรุงในเรื่องเดิม ๆ อยู่นั่นเองทั้งนี้เพราะการจะเคี่ยวเข็ญให้ใครก็ตามแก้ไขในสิ่งที่เขา ไม่ชอบหรือไม่ถนัดนั้นยาก ในทางกลับกัน หากส่งเสริมให้เขาพัฒนาในสิ่งที่เขาถนัด สิ่งที่เขาสนใจ แน่นอนว่าพนักงานย่อมมีแรงจูงใจที่จะทำมากกว่าโอกาสที่จะประสบความสำเร็จย่อมมีมากกว่า คราวนี้มาดูกันว่าคุณจะพัฒนาจุดแข็งของพนักงานได้อย่างไร

    1. ลิสต์รายการคุณสมบัติที่คุณคิดว่าจำเป็นต้องมีในการทำงานของพนักงานแต่ละตำแหน่ง เพื่อเป็นการกำหนดกรอบในเบื้องต้น เช่น ในตำแหน่งนี้ต้องการคนที่มีความเชี่ยวชาญด้านคิดแคมเปญทางการตลาด การวิเคราะห์คู่แข่ง ทักษะการนำเสนอโครงการ ทักษะในการสื่อสาร ทักษะการเจรจาต่อรอง และการประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
    2. ให้พนักงานแต่ละคนสำรวจตนเอง และลิสต์จุดแข็งของตนเองออกมาโดยอาจให้ไกด์ไลน์เป็นคำถาม อาทิ อะไรคือสิ่งที่เขาคิดว่าตนเองทำแล้วประสบความสำเร็จที่สุดในชีวิต คุณสมบัติอะไรที่ทำให้เขาประสบความสำเร็จในเรื่องนั้น และเขาจะนำประสบการณ์นั้นมาพัฒนาการทำงานของเขาได้อย่างไร เมื่อพนักงานสามารถตอบคำถามข้างต้นได้ ก็จะลิสต์จุดแข็งของตนออกมาได้ง่ายขึ้น
    3. นำลิสต์ของคุณกับของพนักงานมาเทียบกันเพื่อวิเคราะห์ว่า พนักงาน แต่ละคนควรได้รับการส่งเสริมจุดแข็งในด้านไหน และจุดแข็งเขาอยู่ในระดับใด ควรได้รับการพัฒนาอย่างไร โดยให้เขาได้แสดงความคิดเห็นว่า เขาต้องการให้บริษัทสนับสนุนเขาในเรื่องดังกล่าวอย่างไร เช่น ให้เขาได้รับการฝึกอบรมเพิ่มเติม รวมทั้งฝึกฝนอย่างต่อเนื่องในสถานการณ์ที่หลากหลาย เพื่อให้เขาพัฒนาผลงานให้มีคุณภาพ และมีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น ตามเป้าหมายและการวัดผลที่กำหนดชัดเจน

          การสนับสนุนให้พนักงานได้ใช้ความสามารถในเชิงบวกของพนักงานอย่างเต็มที่ ช่วยให้พวกเขาทำงานอย่างมีความสุขมากขึ้น คุณอาจพบว่า ปัญหาพนักงานเบื่องาน ขาดความกระตือรืนร้น มีแนวโน้มลดลง และนำมาซึ่งอัตราการเข้า-ออกงานลดลงตามไปด้วย

เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

ฉลาด…ในการบริหารงานบุคคลอย่างมีกึ๋น

4 วิธีสร้างพนักงานคุณภาพ

ทำไมต้องมีการพัฒนาบุคคล

บทความยอดนิยม
ปฏิเสธไม่ได้ว่าการเข้ามาของเทคโนโลยี เอื้อการดำเนินชีวิตของเราสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น และท่ามกลางความสะดวกต่าง ๆ เหล่านั้น...
บางครั้งชีวิตการเป็นมนุษย์ออฟฟิศมักไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ แต่ละเส้นทางมักมีขวากหนามให้ต้องฝ่าฟัน จนแปรเปลี่ยนเป็นการเสี...
ว่าด้วยเรื่องของการวิเคราะห์ตนเองเพื่อนำไปสู่การพัฒนานั้น ในบางครั้งเรามักจะลืมคำนึงถึงเรื่องของแนวคิดและกลยุทธ์ในการวิเ...

คำค้นหายอดนิยม

บทความที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
Scroll to Top