หางานเด็กจบใหม่และงานระดับเจ้าหน้าที่หลากหลายตำแหน่ง ที่โฮมโปร

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

          บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2538 และได้ขยายธุรกิจไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งในปี 2544 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน และต่อมาได้จดทะเบียนเป็นบริษัทรับอนุญาตในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จนถึง ณ สิ้นปี 2560 บริษัทฯ มีสาขาทั้งสิ้น 84 สาขา กระจายทั่วประเทศไทย เป็นเวลากว่า 16 ปี ในนาม HOMEPRO ที่คุณคุ้นเคย เราให้บริการลูกค้าดีขึ้น ให้ประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับลูกค้าและเพิ่มคุณค่าที่ดีขึ้น ทุก ๆ ปีเรายังคงขยายธุรกิจ และขยายสาขาใหม่เพื่อให้บริการลูกค้าได้มากขึ้น

          หากคุณกำลังมองหาสิ่งที่ท้าทาย ความสำเร็จและชีวิตที่ดีขึ้น ขอเชิญคุณมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานที่ประสบความสำเร็จ และเติบโตไปด้วยกัน jobsDB ได้รวบรวมงานหลากหลายตำแหน่งจาก HomePro สำหรับเด็กจบใหม่ หรืองานระดับเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์การทำงาน 0-3 ปี มาฝากค่ะ

หางาน HomePro ระดับเจ้าหน้าที่

ตำแหน่งงานที่ต้องการด่วน!

ในกรุงเทพฯ

– เจ้าหน้าที่ขาย B2B

– พนักงานออกแบบภายใน

พนักงานขาย สาขาจรัญสนิทวงศ์ 18

พนักงานบริการลูกค้า สาขาจรัญสนิทวงศ์ 18

แคชเชียร์ สาขาจรัญสนิทวงศ์ 18

พนักงานคลังสินค้า สาขาจรัญสนิทวงศ์ 18

ผู้จัดการแผนก สาขาจรัญสนิทวงศ์ 18

พนักงานขาย สาขาเกตเวย์ บางซื่อ

พนักงานบริการลูกค้า สาขาเกตเวย์ บางซื่อ

แคชเชียร์ สาขาเกตเวย์ บางซื่อ

พนักงานคลังสินค้า สาขาเกตเวย์ บางซื่อ

ในนนทบุรี

– ผู้จัดการฝึกหัดฝ่ายขาย

– ผู้จัดการฝึกหัดฝ่ายบริการลูกค้า

– ผู้จัดการฝึกหัดฝ่ายคลังสินค้า

– SAP BASIS

– Programmer (C#, Java, SQL)

– Art Director

– Content English

ในสมุทรปราการ

– เจ้าหน้าที่ร้านค้าสัมพันธ์

– เจ้าหน้าที่บริหารร้านค้าเช่า

ในสุมทรสาครและสมุทรสงคราม (รับด่วนมาก)

– ผู้จัดการแผนก

– พนักงานออกแบบภายใน

ในปทุมธานี

– ผู้จัดการสาขาฝึกหัด

– พนักงานซ่อมบำรุง

เพชรบุรี

– หัวหน้าแผนกขาย

– ที่ปรึกษาปรับปรุงบ้าน

– เจ้าหน้าที่ขายโครงการ

งานเด็กจบใหม่และงานระดับเจ้าหน้าที่ ในกรุงเทพฯ ที่โฮมโปร

– งานการเงิน งานบัญชี

– งานขาย งานบริการลูกค้า งานพัฒนาธุรกิจ

– งานขนส่ง และงานคลังสินค้า

– งานออกแบบ

– งานทรัพยากรบุคคล

– งานซ่อมบำรุง

– ที่ปรึกษางานติดตั้ง

– งานจัดซื้อ

– แผนกป้องกันการสูญเสีย

งานเด็กจบใหม่และงานระดับเจ้าหน้าที่ ในนนทบุรี ที่โฮมโปร

– งานการเงิน งานบัญชี

– งานขาย งานบริการลูกค้า งานพัฒนาธุรกิจ

– งานขนส่ง และงานคลังสินค้า

– งานออกแบบ

– งานทรัพยากรบุคคล

– งานซ่อมบำรุง

– ที่ปรึกษางานติดตั้ง

– งานจัดซื้อ

– งานไอที

– แผนกป้องกันการสูญเสีย

งานเด็กจบใหม่และงานระดับเจ้าหน้าที่ ในปทุมธานี ที่โฮมโปร

– งานการเงิน งานบัญชี

– งานขาย งานบริการลูกค้า งานพัฒนาธุรกิจ

– งานขนส่ง และงานคลังสินค้า

– งานออกแบบ

– งานทรัพยากรบุคคล

– งานซ่อมบำรุง

– ที่ปรึกษางานติดตั้ง

– งานจัดซื้อ

– แผนกป้องกันการสูญเสีย

งานเด็กจบใหม่และงานระดับเจ้าหน้าที่ ในนครปฐม ที่โฮมโปร

– งานการเงิน งานบัญชี

– งานขาย งานบริการลูกค้า งานพัฒนาธุรกิจ

– งานขนส่ง และงานคลังสินค้า

– งานออกแบบ

– งานทรัพยากรบุคคล

– งานซ่อมบำรุง

– ที่ปรึกษางานติดตั้ง

– งานจัดซื้อ

– แผนกป้องกันการสูญเสีย

งานเด็กจบใหม่และงานระดับเจ้าหน้าที่ ในสมุทรปราการ ที่โฮมโปร

– งานการเงิน งานบัญชี

– งานขาย งานบริการลูกค้า งานพัฒนาธุรกิจ

– งานขนส่ง และงานคลังสินค้า

– งานออกแบบ

– งานทรัพยากรบุคคล

– งานซ่อมบำรุง

– ที่ปรึกษางานติดตั้ง

– งานจัดซื้อ

– แผนกป้องกันการสูญเสีย

งานเด็กจบใหม่และงานระดับเจ้าหน้าที่ ในสมุทรสาคร ที่โฮมโปร

– งานการเงิน งานบัญชี

– งานขาย งานบริการลูกค้า งานพัฒนาธุรกิจ

– งานขนส่ง และงานคลังสินค้า

– งานออกแบบ

– งานทรัพยากรบุคคล

– งานซ่อมบำรุง

– ที่ปรึกษางานติดตั้ง

– งานจัดซื้อ

– แผนกป้องกันการสูญเสีย

งานเด็กจบใหม่และงานระดับเจ้าหน้าที่ ในภาคกลาง ที่โฮมโปร

– งานการเงิน งานบัญชี

– งานขาย งานบริการลูกค้า งานพัฒนาธุรกิจ

– งานขนส่ง และงานคลังสินค้า

– งานออกแบบ

– งานทรัพยากรบุคคล

– งานซ่อมบำรุง

– ที่ปรึกษางานติดตั้ง

– งานจัดซื้อ

– แผนกป้องกันการสูญเสีย

งานเด็กจบใหม่และงานระดับเจ้าหน้าที่ ในภาคตะวันออก ที่โฮมโปร

– งานการเงิน งานบัญชี

– งานขาย งานบริการลูกค้า งานพัฒนาธุรกิจ

– งานขนส่ง และงานคลังสินค้า

– งานออกแบบ

– งานทรัพยากรบุคคล

– งานซ่อมบำรุง

– ที่ปรึกษางานติดตั้ง

– งานจัดซื้อ

– แผนกป้องกันการสูญเสีย

งานเด็กจบใหม่และงานระดับเจ้าหน้าที่ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่โฮมโปร

– งานการเงิน งานบัญชี

– งานขาย งานบริการลูกค้า งานพัฒนาธุรกิจ

– งานขนส่ง และงานคลังสินค้า

– งานออกแบบ

– งานทรัพยากรบุคคล

– งานซ่อมบำรุง

– ที่ปรึกษางานติดตั้ง

– งานจัดซื้อ

– แผนกป้องกันการสูญเสีย

งานเด็กจบใหม่และงานระดับเจ้าหน้าที่ ในภาคเหนือ ที่โฮมโปร

– งานการเงิน งานบัญชี

– งานขาย งานบริการลูกค้า งานพัฒนาธุรกิจ

– งานขนส่ง และงานคลังสินค้า

– งานออกแบบ

– งานทรัพยากรบุคคล

– งานซ่อมบำรุง

– ที่ปรึกษางานติดตั้ง

– งานจัดซื้อ

– แผนกป้องกันการสูญเสีย

งานเด็กจบใหม่และงานระดับเจ้าหน้าที่ ในภาคใต้ ที่โฮมโปร

– งานการเงิน งานบัญชี

– งานขาย งานบริการลูกค้า งานพัฒนาธุรกิจ

– งานขนส่ง และงานคลังสินค้า

– งานออกแบบ

– งานทรัพยากรบุคคล

– งานซ่อมบำรุง

– ที่ปรึกษางานติดตั้ง

– งานจัดซื้อ

– แผนกป้องกันการสูญเสีย

หากยังไม่เจอตำแหน่งงานที่ใช่ คลิก เพื่อดูตำแหน่งงานโฮมโปรเพิ่มเติม

ถ้าอยากหางานบริษัทชั้นนำอื่น ๆ หรือตำแหน่งงานอื่น ๆ ง่าย ๆ แค่ add friend แล้วแชทมาคุยกับเรา ที่นี่ เพิ่มเพื่อน

สร้างโปรไฟล์

บทความยอดนิยม
An essay is usually, in essence, a composed piece...
ถ้าใครได้มีโอกาสอ่านหรือฟังข่าวเศรษฐกิจหรือได้ฟังผ่าน ๆ จากการพูดคุยในวงสนทนากับเพื่อนหรือสไลด์ข่าวผ่าน ๆ ในโซเชียลมีเดี...
หลังจากเดือนก่อนหน้าว่าด้วยบทความขั้นตอนการยื่นประกันสังคมสำหรับผู้ว่างงานกันไปแล้ว คราวนี้ JobsDB ขอปรับมุมมอง เปลี่ยนม...

คำค้นหายอดนิยม

บทความที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
No data was found
Scroll to Top